facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus”

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) przyznawana jest przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy polsko-niemieckiej. Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 17 października 2017 roku.

Nagroda w wysokości 200 tys. euro jest przyznawana dwóm uczonym – jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, a kandydatami mogą uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej i są liderami zespołów badawczych.

Każdy z dwóch laureatów odbierze 100 tys. euro, środki te powinny zostać wykorzystane na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Nominacje powinny zawierać:

  • potwierdzenie wyjątkowych wspólnych osiągnięć obu kandydatów, zgodnych z celami nagrody,
  • listę do 10 publikacji powstałych na bazie wspólnych badań kandydatów,
  • list polecający dla pary kandydatów, w przypadku autonominacji wymagane są dwa takie listy,
  • CV kandydatów.
     

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej na portalu: https://elan.dfg.de/en. Szczegółowe informacje dotyczące siódmej edycji konkursu dostępne są na stronie: www.fnp.org.pl.

Strona programu i dokumentacja konkursowa

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.