Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podróże służbowe krajowe od 01 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz.U. z 5 lutego 2013 poz. 167 )

  • dieta – 30,00 zł,
  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – 6,00 zł,
  • ryczałt za nocleg – 45,00 zł.


 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.