Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

W grudniu 2016 roku Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do kolejnej edycji konkursu ETIUDA, przeznaczonego dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, a także do dwóch nowych konkursów: SONATINA – zastępująca dawny ministerialny program „Iuventus Plus” oraz UWERTURA – prowadzona w ramach programu „Fellowship to visit ERC grantee”.

Trzecią nowością w ofercie NCN jest MINIATURA, umożliwiająca sfinansowanie pojedynczych działań naukowych (tzw. „małe granty”). Nabór do tego konkursu rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku. Łączny budżet wymienionych konkursów wynosi 65 mln zł przeznaczonych na stypendia, staże naukowe i „małe granty”.

Ogłaszane w grudniu konkursy koncentrują się na nawiązywaniu współpracy między polskimi badaczami a zagranicznymi ośrodkami. Naukowcy mogą ubiegać się o środki na staże poza granicami kraju, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

W ramach programu SONATINA 1 finansowane będzie zatrudnienie laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacja projektu badawczego, a także staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Do konkursu mogą przystąpić osoby do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Z kolei UWERTURA 1 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, posiadających co najmniej tytuł doktora, którzy realizowali już projekt badawczy finansowany przez NCN na stanowisku kierownika. Program ma wspierać polskie środowisko naukowe w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększyć udział Polaków w gronie laureatów grantów ERC.

Ostatni z nowych konkursów, MINIATURA, umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne. Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów znajdują się na stronach NCN: ETIUDA 5SONATINA 1UWERTURA 1 oraz MINIATURA 1

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.