facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowe edycje konkursów NCN: Uwertura, Sonatina, Etiuda

Do 15 marca 2018 roku można składać wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki: drugiej edycji konkursów Uwertura oraz Sonatina, a także szóstej edycji konkursu Etiuda – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne.

Etiuda 6 jest konkursem skierowanym do osób na początku kariery naukowej, przygotowujących swoją rozprawę doktorską. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy, podczas których mogą skupić się na przygotowywaniu swojej dysertacji doktorskiej. Oprócz tego w ramach grantu mogą sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w ośrodku naukowym.

Sonatina 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie trzy lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji.

Uwertura 2 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących już granty ERC, co stwarza możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnił funkcję kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej.  .

Wyniki konkursów Etiuda 6, Sonatina 2 i Uwertura 2 będą znane latem 2018 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.