Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowe edycje konkursów NCN: Opus, Preludium i M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy Opus i Preludium. W ramach pierwszego z nich naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

Konkurs Opus 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Projekty w konkursie Opus mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

Konkurs Preludium 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. Budżet 15 edycji konkursu wynosi 30 mln zł.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r.

Ponadto Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 otwiera konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP),
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces,
  • High performance composites,
  • Functional materials,
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications,
  • Materials for additive manufacturing.


Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 12 czerwca 2018 r. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.