Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowa stawka abonamentu za miejsca parkingowe

Ustalone w ostatnim czasie przez Sejm RP zmiany legislacyjne z zakresu prawa pracy kształtujące min. wysokość płacy minimalnej spowodowały lub w najbliższym czasie spowodują wzrost cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz uniwersytetu.

Sytuacja ta dotyczy również obsługi miejsc parkingowych w kampusie katowickim pomiędzy ulicami Bankową a Uniwersytecką, prowadzonej na podstawie umowy najmu przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundację Uniwersytetu Śląskiego. Sporządzony rachunek spodziewanych kosztów prowadzenia przedsięwzięcia skłonił najemcę do wystąpienia do wynajmującego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę cen rocznego abonamentu pracowniczego.

W toku negocjacji po przedstawieniu stosownych kalkulacji strony porozumiały się w kwestii ustalenia nowej stawki pozwalającej na zrekompensowanie poniesionych kosztów wynikających ze zmian obowiązującego prawa.

Nowa stawka abonamentu w wysokości 15,00 zł miesięcznie, tj. 180,00 zł rocznie częściowo rekompensuje koszty, o których mowa powyżej a pozostałą ich część najemca zobowiązał się pokryć z przychodów komercyjnych. Wynegocjowana stawka oznacza koszt dziennego parkowania dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na kwotę 0,75 zł (przy założeniu 20 dni roboczych w miesiącu) pozwalającego na nieskrępowane korzystanie z miejsc postojowych 24 godziny na dobę w samym centrum Katowic. Konkurencyjność przedstawionej stawki wobec innych możliwości parkowania w centrum miasta jest oczywista.

Ustalona wysokość opłat wejdzie w życie z dniem 1.10.2016 r. 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.