Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Procedura realizacji usług promocyjnych dotyczących serwisu Facebook

 1. Złożenie w Dziale Promocji wniosku (grupa materiałowa: pozostałe usługi reklamowe) wraz z planem kampanii reklamowej.
 2. Złożenie przez Dział Promocji zamówienia w systemie SAP.
 3. Złożenie przez Dział Promocji pisma przewodniego do Prorektora ds. Finansów i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody na przedpłatę (pismo podpisane przez Branżystę, Kierownika Działu, Kanclerza).
  Na piśmie podane są następujące informacje:
 • kwota;
 • nazwa towaru;
 • numer wniosku ;
 • zamawiający (Wydział, Katedra…);
 • źródła finansowania;
 • załączniki do pisma (kopia wniosku, dodatkowe dokumenty jeśli są wymagane).
 1. Złożenie przez Dział Promocji dokumentów u Kwestora (kopia wniosku, pismo przewodnie),  a następnie w Dziale Finansowym.
 2. Zasilenie przez Dział Finansowy karty kredytowej, z której opłacona zostanie usługa.
 3. Wprowadzenie przez Dział Promocji faktury do systemu SAP oraz przekazanie do Działu Finansowego (najpóźniej do 12 dnia kolejnego miesiąca).

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.