facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zdjęcia pracowników w książce teleadresowej

Trwa akcja uzupełniania książki teleadresowej UŚ o zdjęcia pracowników. Pracownicy uczelni mogą zwrócić się do Biura Prasowego o wykonanie fotografii lub dostarczyć wybrane przez siebie/własne zdjęcie portretowe. Pionowa fotografia powinna mieć wymiary: min. 2000x1500 pikseli. Zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wiadomosci@us.edu.pl.

Treść e-maila powinna zawierać formułę:

„Ja, ……………………… (imię i nazwisko), posiadający numer pracowniczy ………………… nieodpłatnie wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na załączonym zdjęciu, które zostanie wykorzystane w książce teleadresowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.  

Osoby, które nie posiadają zdjęcia o ww. parametrach mogą skorzystać z usług fotografa Biura Prasowego UŚ. Termin wykonania zdjęcia należy ustalić  telefonicznie –  32 359 19 76.

Publikacja zdjęć jest całkowicie dobrowolna.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.