facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór wniosków do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Rozwój”

Do 15 maja 2015 r. trwa nabór wniosków do konkursu o finansowanie projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Rozwój”.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. To szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom – rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma również upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki naukowcom przyznano na badania już blisko 280 mln zł.

Moduł „Rozwój” obejmuje wspieranie, stymulowanie i promowanie nowatorskich badań (zespołowych i indywidualnych, krajowych oraz międzynarodowych) podejmowanych przez humanistów oraz przedstawicieli innych dziedzin, mających charakter integracyjny: interdyscyplinarnych, transdyscyplinarnych, międzydziedzinowych oraz partycypacyjnych, w tym projektów łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nauka.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.