facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nabór tekstów do recenzowanego kwartalnika „Horyzonty”

Trwa nabór tekstów do recenzowanego kwartalnika „Horyzonty”. W nowym numerze będzie poruszony temat związany ze świadomością/nieświadomością. Proponowana tematyka zakłada (zgodnie z tradycją numerów poprzednich) różnorodność kontekstów, w które wpisują się oba pojęcia.

Osoby zainteresowane publikacją materiałów w czasopiśmie mogą przesyłać prace na adres e-mail: horyzonty@horyzonty.info do 31 lipca 2014 r.

Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami formalnymi (format doc; tekst maksymalnie o objętości ok. 20 tys. znaków wraz z przypisami; czcionka Times New Roman 12 punktów; interlinia 1,5; przypisy na końcu dokumentu; zapisywanie wyrazów obcojęzycznych kursywą, zapisywanie tytułów pojawiających się w tekście w cudzysłowie; zapisywanie cytatów w tekście również w cudzysłowie; krótki abstrakt w języku angielskim).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.