facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMDIB). Przedmiotowy dokument zawiera kluczowe inicjatywy z punktu widzenia budowy najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej w Unii Europejskiej.

W związku z procedurą przyjętą w ramach aktualizacji EMDIB, zgodnie z którą opracowane przez europejskie środowiska naukowe propozycje projektów mają być zgłaszane za pośrednictwem krajowych delegatów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przegląd propozycji projektów w zakresie infrastruktury badawczej, w których wolę udziału deklarują polskie jednostki lub konsorcja naukowe.

Dokumenty należy przesłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 16 lutego 2015 r. (decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia, wydawanego automatycznie przez system ePUAP).

Przekazane do MNiSW propozycje projektów zostaną zaopiniowane przez zespół ekspertów krajowych. Na podstawie rekomendacji zespołu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję o ewentualnym wsparciu przez MNiSW konkretnych propozycji projektów w procesie aplikowania o wpisanie na EMDIB.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nauka.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.