Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór do programu L’Oréal Polska „Dla Kobiet i Nauki”

„Dla Kobiet i Nauki” to program L’Oréal Polska promujący osiągnięcia naukowe kobiet, w którym badaczki mogą się ubiegać o roczne stypendia. W programie wyróżniane są dotychczasowe osiągnięcia oraz plany naukowe w obszarze medycyny, biologii, chemii, fizyki i biotechnologii.

Zgłoszenia i prace badawcze przyjmowane są do 30 kwietnia 2017 roku za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Ewaluacja nadesłanych prac przebiegać będzie dwuetapowo. Najpierw zgłoszenia ocenią stypendystki poprzednich edycji programu. W drugim etapie jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wybierze sześć stypendystek przyznając: trzy roczne stypendia habilitacyjne (każde w wysokości 35 000 zł), dwa roczne stypendia doktoranckie (każde w wysokości 30 000 zł) i jedno roczne stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie gali, która odbędzie się 18 października br.

Szczegółowe informacje na temat 17. edycji programu dostępne są na stronie: lorealdlakobietinauki.pl

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.