facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór do trzeciej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” skierowanego do osób rozpoczynających studia doktoranckie z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zadaniem doktoranta będzie przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Uczestnicy programu otrzymają wynagrodzenie w firmie, gdzie będą zatrudnieni, a także stypendium.

W tym roku program „Doktorat wdrożeniowy” składać się będzie z dwóch modułów. Pierwszy z nich to kontynuacja poprzednich edycji, podczas których powstały rozprawy doktorskie m.in. na temat walki ze smogiem, ograniczania zużycia wody oraz złóż mineralnych w polskiej części Tatr. W ramach drugiego modułu z kolei uczestnicy będą mogli przygotować prace dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych.

Nabór wniosków trwa do 27 czerwca 2019 roku. Aplikacje mogą złożyć uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: www.gov.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.