facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nabór do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór uzupełniający do składów osobowych Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Nabór dotyczy specjalizacji:

 • zdrowe społeczeństwo:
  KIS 1 – zdrowe społeczeństwo
  (dawny KIS 1 – technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM), KIS 2 – diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT), KIS 3 – wytwarzanie produktów leczniczych (WPL) – na etapie łączenia grup, zmiany nazwy i opisu specjalizacji),
 • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
  KIS 6 – biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH),
 • zrównoważona energetyka:
  • KIS 7 – wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)
  • KIS 8 – inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD)
  • KIS 9 – rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS)
 • surowce naturalne i gospodarka odpadami:
  • KIS 10 – nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR)
  • KIS 11 – minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC)
  • KIS 12 – Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (GWŚ)
 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
  • KIS 13 – wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)
  • KIS 14 – sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)
  • KIS 15 – inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO)
  • KIS 16 – elektronika drukowana, organiczna i elastyczna (ELEKTR)
  • KIS 17 – automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)
   KIS 18 – fotonika (FOT)
  • KIS 20 – innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lipca 2017 roku. Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie: smart.gov.pl

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.