Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Możliwe problemy z dostępem do bazy ScienceDirect

Informujemy, że od 1 marca 2019 roku prawdopodobnie zostanie zamknięty dostęp do bazy ScienceDirect. Oznacza to, że nie będzie możliwe korzystanie z tekstów ponad 2 200 czasopism i ponad 2 500 książek elektronicznych, a baza nie będzie dostępna w żadnej instytucji naukowej w Polsce.

Problemy spowodowane są brakiem porozumienia pomiędzy Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, które reprezentuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Elsevier. Zapewne podjęte zostaną dalsze negocjacje w tej sprawie.

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu i wynikach negocjacji w sprawie zakupu licencji dostępne są na stronie: wbn.icm.edu.pl.

Z funkcjonalności bazy, w tym pobierania potrzebnych materiałów można korzystać do końca lutego.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.