Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Bilateralny konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych to nowy projekt Narodowego Centrum Nauki. Planowane przedsięwzięcie stanowi efekt nawiązanej 5 kwietnia 2018 roku współpracy pomiędzy NCN a Austrian Science Fund (FWF).

W ramach konkursu polsko-austriackie zespoły naukowców będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN. Prace nad szczegółowymi warunkami będą prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, a ogłoszenie konkursu przewidziane jest w ostatnim kwartale 2018 roku.

Szczegółowe informacje: www.ncn.gov.pl.

Dodatkowo harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki został uzupełniony o dwie inicjatywy międzynarodowe: SHENG – dotyczący polsko-chińskich projektów badawczych oraz konkurs BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu.

Harmonogram konkursów dostępny jest na stronie: www.ncn.gov.pl/harmonogram

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.