Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kursy językowe w SPNJO

Kolejna edycja kursów językowych, organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) – pozawydziałową jednostkę Uniwersytetu Śląskiego, rozpocznie się 11 marca 2019 roku. Osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji językowych mogą skorzystać z oferty kursów:

  • nauki języka ogólnego – angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, szwedzkiego (poziom od A1 do B2),
  • nauki języka ogólnego 40+ (angielski A1, B1),
  • przygotowujących do egzaminu Legal English TOLES,
  • przygotowujących do egzaminów FCE, CAE, IELTS,
  • przygotowujących do egzaminu po lektoracie– języki: angielski oraz niemiecki (B1 i B2),
  • konwersacyjnych języka angielskiego oraz francuskiego na poziomie B1/B1+
  • oraz nauki języków klasycznych – łacina i greka.
     

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kursyspnjo.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.