facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ

2 marca 2015 roku rozpoczną się zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających „Wiosna 2015”. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Oferta obejmuje także kursy języka specjalistycznego, np. prawniczego oraz kursy przygotowujące do matury.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich w oparciu o nowoczesne metody nauczania. Lektorzy kładą duży nacisk na rozwijanie umiejętności mówienia. Kurs obejmuje 30 godzin nauki w semestrze, spotkania odbywają się raz w tygodniu (90 min) w Katowicach (ul. Szkolna 7). Każdy uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu dokształcającego UŚ.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać osobiście w siedzibie SPNJO (Katowice, ul. Szkolna 7, pok. 19), telefonicznie pod numerem: 32 359 18 87 lub elektronicznie (e-mail: kursyspnjo@us.edu.pl).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.spnjo.us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.