facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kursy językowe

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje kursy dokształcające w zakresie języków obcych: kursy języka obcego ogólnego, kursy języka obcego specjalistycznego oraz kursy przygotowujące do egzaminu certyfikującego poziom biegłości językowej. Uczestnikami kursów mogą być studenci, doktoranci i pracownicy UŚ oraz inne osoby niezależnie od posiadanego stopnia i tytułu naukowego. Udział w kursach językowych jest odpłatny.

Szczegółowe informacje na temat kursów dostępne są na stronie http://spnjo.us.edu.pl/?q=node/835.

Formularz zgłoszeniowy

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.