Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkursy na realizację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Konkursy dotyczą następujących modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia” 2.1 oraz „Uniwersalia” 2.2.

W zakresie dziedzictwa narodowego przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej w ramach priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:

  • polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce,
  • emigracja z ziem polskich od XVIII wieku,
  • kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  • kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl.

Przedmiotem konkursu w module „Uniwersalia” 2.1 jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl.

Natomiast w module Uniwersalia” 2.2 do finansowania mogą być zgłaszane projekty obejmujące wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW:www.nauka.gov.pl.

Wnioski przyjmowane są do 31 października 2016 roku. Generator wniosków w systemie OSF będzie dostępny od 15 września. Dział Nauki Uniwersytetu Śląskiego zachęca do konsultacji wniosków – e-mail: dznauki@us.edu.pl, tel. 32 359 16 10.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.