Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs Narodowego Centrum Nauki oraz sieci M-ERA.NET

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • integrated computational materials engineering (ICME),
  • innovative surfaces, coatings and interfaces,
  • high performance composites,
  • multifunctional materials,
  • new strategies for advanced material-based technologies in health applications,
  • materials for additive manufacturing.
     

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

W konkursie uczestniczyć będą m.in.: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Izrael, Korea, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry oraz Włochy.

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do 13 czerwca 2017 roku  do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 9 listopada 2017 roku o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Wszyscy wnioskodawcy z Polski proszeni są o kontakt z NCN. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.