Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs „Innowator Śląska 2016”

„Innowator Śląska 2016” to otwarty konkurs, którego celem jest między innymi promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

Konkurs daje możliwość przedstawienia dobrych praktyk oraz innowacyjnych osiągnięć instytucji naukowych oraz lokalnych przedsiębiorstw. Jego uczestnicy muszą się wykazać udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców lub muszą się wykazać innowacyjną usługą, produktem lub technologią gotową do demonstracji – w przypadku instytucji sektora badawczo-rozwojowego.

Zwycięzców wybierze komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli nauki i biznesu oraz instytucji pozarządowych związanych z rozwojem i promocją regionu. Nagrodą w konkursie jest między innymi nagroda specjalna prezesa GAPR sp. z o.o. w kwocie 10 tys. zł.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 15 marca 2017 roku drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście. Wypełnioną deklarację uczestnictwa (w wersji papierowej) można przesłać na adres organizatora – Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. (44-100 Gliwice, ul. W. Pola 16) z dopiskiem „Konkurs Innowator Śląska 2016” lub złożyć osobiście w sekretariacie GAPR sp. z o.o. Dokument można także przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: een@gapr.pl.

Deklaracja uczestnictwa oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.gapr.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.