Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…” w SMCEBI

24 stycznia 2014 r. o godz. 19.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75. Pułku Piechoty 1A) odbędzie się koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…”. Wystąpią Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli Zieleckiej-Panek oraz chór „Capella Vartiensis” pod dyrekcją Barbary Czajkowskiej i Leopolda Stawarza z gościnnym udziałem ks. dr hab. Pawła Sobierajskiego (tenor).

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w koncercie do 22 stycznia 2014 r. pod numerami telefonów: 32 269 18 45, 32 369 45 15.

 

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.