Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że w piątek 23 września 2016 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna. 

Dzień rektorski 3 października 2016 r.

W związku z XLIX uroczystą inauguracją roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek ogłasza poniedziałek 3 października 2016 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Telefonogram

Kursy języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych. W ofercie znajdują się kursy: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Oferta obejmuje również kursy konwersacyjne, kursy języka specjalistycznego, a także przygotowujące do egzaminów (np. FCE, CAE) oraz do matury (poziom podstawowy i rozszerzony). Zapisy na zajęcia w edycji „Jesień 2016” rozpoczną się 26 września 2016 roku.

Chwilowe przerwy w dostępie do internetu i poczty UŚ

W związku z kontynuacją prac związanych z modyfikacją infrastruktury od 18 (od godz. 20.00) do 22 sierpnia 2016 roku (do godz. 6.00) mogą występować problemy z dostępem do poczty Uniwersytetu Śląskiego oraz nie będą działać strony www, w tym system Journals Wydawnictwa UŚ.

Przerwa w dostępie do poczty UŚ

W związku z koniecznością pilnej modyfikacji infrastruktury od 12 (od godz. 20.00) do 16 sierpnia 2016 roku (do godz. 6.00) nie będzie działał system pocztowy Uniwersytetu Śląskiego.

Konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkursy na realizację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Konkursy dotyczą następujących modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia” 2.1 oraz „Uniwersalia” 2.2.

W zakresie dziedzictwa narodowego przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej w ramach priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:

Porozumienie w sprawie realizacji podwyżki w 2016 roku

19 lipca 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji w 2016 roku podwyżki zależnej od wyników pracy.

Treść porozumienia udostępniamy poniżej.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że w okresie od 2 do 26 sierpnia 2016 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln), zgodnie z Zarządzeniem Rektora 30/2016 oraz Zarządzeniem Rektora 32/2016.

Zgłoszenia publikacji do bazy Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

W systemie elektronicznym Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dostępna jest baza zawierająca informacje dotyczące bibliografii pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Baza bibliograficzna zawiera dokumenty wydawane od początku istnienia uczelni, czyli od roku 1968). Dokumentuje dorobek piśmienniczy i artystyczny pracowników zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotekarskich, technicznych, administracyjnych, pracowników emerytowanych i rencistów.

Badanie ankietowe dotyczące warunków pracy naukowców na Uniwersytecie Śląskim

Komisja Europejska kilka lat temu przyjęła Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Dokumenty te opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy oraz instytucje ich zatrudniające, zwracając szczególną uwagę na potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy. Uczelnie, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu otrzymują logo „Human Resources Excellence in Research”. Wyróżnienie to wiąże się z rozwojem warunków pracy naukowców oraz premiowaniem w międzynarodowych i krajowych konkursach grantowych.

Nabór wniosków na Śląski Festiwal Nauki w Katowicach 2016

Ruszył nabór wniosków na Śląski Festiwal Nauki w Katowicach 2016, który poświęcony jest nauce, w szczególności promocji: szkół wyższych, ośrodków naukowych, miast akademickich, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków naukowo-technologicznych.

Termin składania wniosków na inwestycje aparaturowe i granty budowlane

Dział Nauki informuje, że zbliża się termin składania wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na 2017 rok:

Informacja z Działu Nauki dla wnioskodawców projektów NCN

W związku z poważną awarią serwerów pocztowych i trwającymi nadal pracami nad przywróceniem prawidłowego funkcjonowania poczty adres zbiorczy Działu Nauki Uniwersytetu Śląskiego dznauki-l@us.edu.pl nie jest aktywny.

Szkolenie pt. „Prewencja mobbingu w zakładzie pracy – ujęcie praktyczne”

3 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) rozpocznie się szkolenie pt. „Prewencja mobbingu w zakładzie pracy – ujęcie praktyczne”, które poprowadzi Michał Olesiak – autor ponad trzydziestu publikacji drukowanych w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”, „Inspektora pracy” (m.in. „Jak udowodnić mobbing?”), prawnik z dziewięcioletnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski.

Telefonogram dotyczący 27 maja 2016 roku

TELEFONOGRAM

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uprzejmie informuję, że ustalam dzień 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy. Dzień ten należy odpracować w obowiązującym daną grupę pracowniczą okresie rozliczeniowym, tj. zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu pracy.

Ponadto, uprzejmie proszę Szanownych Państwa Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych o złożenie informacji o odpracowaniu tego dnia przez podległych im pracowników w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych.

 

Konkurs fotograficzny „Nauka w obiektywie”

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ oraz Fundacja Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego „Paideia” organizują konkurs fotograficzny dla studentów oraz pracowników uczelni i instytucji naukowych z całego kraju, którzy realizują lub realizowali programy badawcze. Konkurs oraz zwieńczające go biennale fotograficzne mają na celu promocję dorobku naukowego pracowników i studentów poprzez przybliżenie ich działalności naukowej za pomocą zdjęć związanych z ich badaniami.

Spotkanie z cyklu „Miliard w patencie”

Kolejne spotkanie z cyklu „Miliard w patencie” odbędzie się 9 i 10 maja 2016 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszego dnia uczestnicy będą mieć możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu efektywnego tworzenia projektów naukowo-badawczych. W drugim dniu zaplanowano prezentację rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego w dwóch obszarach tematycznych: chemia oraz lifescience, przygotowaną pod kątem ich wykorzystania w gospodarce.

Telefonogram dotyczący 2 maja 2016 roku

TELEFONOGRAM

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Uprzejmie informuję, że ustalam dzień 2 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy. Dzień ten należy odpracować w obowiązującym daną grupę pracowniczą okresie rozliczeniowym, tj. zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu pracy.

Ponadto, uprzejmie proszę Szanownych Państwa Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych o złożenie informacji o odpracowaniu tego dnia przez podległych im pracowników w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych.

Spotkanie informacyjne Działu Projektów

Dział Projektów organizuje spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 kwietnia o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Podczas spotkania zostaną przedstawione następujące tematy:

  • konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016,
  • konkurs nr 2/NPK/POWER/3.1/2016,
  • podstawowe informacje dotyczące realizacji projektów w nowej perspektywie (centralny system teleinformatyczny – SI2014). 

 

Trwa rekrutacja do Akademii Start & Up

Do 30 kwietnia 2016 roku trwają zapisy do Akademii Start & Up – unikatowego projektu edukacyjnego realizowanego przez Uniwersytet Śląski, Independent Economic Experts’ Intitute oraz APAX Consulting Group. Przedsiębiorczy studenci oraz absolwenci uczelni, którzy mają pomysł na biznes i chcą go zrealizować, będą mogli uczyć się od praktyków z długoletnim doświadczeniem i zdobywać wiedzę, która pozwoli im zbudować pozycję swojej firmy na rynku.

Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oferuje możliwość potwierdzenia kompetencji językowych i uzyskania akademickiego certyfikatu znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie najbliższej sesji, która odbędzie się 21 czerwca 2016 roku (część pisemna) i 23 czerwca 2016 roku (część ustna) będzie można potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie B2, języków niemieckiego i hiszpańskiego na poziomie B1 oraz języka francuskiego na poziomie A2. Zapisy na egzaminy certyfikujące potrwają od 5 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku.

Akademia Start & Up

Akademia Start & Up to unikatowy w Polsce projekt edukacyjny skierowany do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zainicjowany przez Uniwersytet Śląski, Independent Economic Experts’ Intitute oraz APAX Consulting Group. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy rozpoczynają lub prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 5 lat, czyli do osób, które zmagają się z największymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem, finansowaniem oraz umacnianiem pozycji firmy na rynku. Udział w Akademii Start & Up pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu poszukiwania źródeł finansowania, efektywnego wykorzystania środków finansowych, skutecznego inwestowania, a także nabyć umiejętności w kierowaniu wszystkimi obszarami zarządzania firmą.

Szkoła letnia dla naukowców „IncoNet EaP Summer School 2016: Energy Efficiency. International Project Management”

Naukowcy, rozpoczynający kariery naukowe i kierownicy projektów badawczych z państw Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz z państw stowarzyszonych mogą uczestniczyć w „IncoNet EaP Summer School 2016: Energy Efficiency. International Project Management – from Theory to Practice”. Celem szkoły letniej jest podniesie wiedzy i umiejętności naukowców w zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami, szczególnie realizowanymi w ramach programu Horyzont 2020 oraz zapoznanie ich z możliwościami wspierania mobilności naukowców, jakie dają Działania Marii Skłodowskiej-Curie.

Warsztaty w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – wprowadzenie do obsługi programu memoQ

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje warsztaty w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – wprowadzenie do obsługi programu memoQ. Szkolenie, które poprowadzi dr Izabela Mrochen, certyfikowany trener memoQ, odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku w godz. od 14.00 do 18.00 na Uniwersytecie Śląskim (Katowice, ul. Bankowa 14, sala komputerowa nr 429).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.spnjo.us.edu.pl.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

W piątek 31 marca 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Opolska 15, budynek Regionalnej Izby Gospodarczej) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.