Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Spektakl „Antygona w Nowym Jorku” w Teatrze Śląskim

W piątek 21 lutego 2017 roku o godz. 19.30 w Teatrze Śląskim rozpocznie się spektakl pt. „Antygona w Nowym Jorku” – współczesny dramat Janusza Głowackiego nawiązujący do antycznej tragedii Sofoklesa, którego tematem jest los kilkorga bezdomnych mieszkańcach nowojorskiego Tompkins Square Park. Sztuka została napisana na zamówienie teatru Arena Stage w Waszyngtonie.

Projekt „Dalí” w Teatrze Śląskim w Katowicach

W czwartek 9 lutego 2017 roku o godz. 19.00 w Teatrze Śląskim rozpocznie się projekt „Dalí” – wydarzenie z pogranicza spektaklu i performance'u oparte na interakcji z widzem. Autorski projekt Agaty Woźnickiej i Bartosza Ostrowskiego powstał w ramach Sceny Eksperymentalnej Teatru Barakah. Inspiracją dla twórców była postać Salvadora Dalego, jego dorobek i życie prywatne, w szczególności jego relacja z żoną Galą Dalí. Sekwencję scen spajać będzie hasło „Od Dalego różni mnie tylko to, że nim nie jestem”.

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Od 10 stycznia do 10 lutego 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzić będzie nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (PO IR).

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów składa się za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie: www.survey.ncbr.gov.pl.

Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Człowiek z La Manchy”

W piątek 17 lutego 2017 roku o godz. 19.00 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej rozpocznie się spektakl „Człowiek z La Manchy” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza, do udziału w którym zaproszeni są studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Musical amerykańskiego scenarzysty teatralnego Dale’a Wassermana zrealizowany przez członków Teatru Polskiego to próba nadania nowego sensu postaci Don Kichota.

III edycja konkursu o Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej

Do 15 marca 2017 roku można aplikować w konkursie o Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej w dwóch kategoriach:

Termin dostarczania dokumentów księgowych za 2016 rok

W związku z koniecznością księgowego zamknięcia roku oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego dokumenty księgowe dotyczące roku 2016 należy dostarczyć do kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 roku.

Treść komunikatu (pdf) 

Weryfikacja dorobku kategoryzacyjnego pracowników

Poniżej udostępniamy list prorektora ds. badań naukowych prof. zw. dr. hab. Andrzeja Norasa w sprawie weryfikacji dorobku kategoryzacyjnego pracowników uczelni. 


 

Szanowni Państwo,
niebawem będzie miała miejsce ocena parametryczna jednostek naukowych. Od jej wyniku będzie zależała wysokość dotacji statutowej i, co ma miejsce po raz pierwszy, także wysokość dotacji podstawowej dla poszczególnych wydziałów i całej uczelni.

34 mln euro na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

Międzynarodowa sieć QuantERA koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki ogłosiła konkurs QuantERA 2017 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. Budżet programu wyniesie 34 mln euro.

Zakres konkursu obejmuje następujące tematy:

Uniwersytet Śląski w serwisie ResearchGate

Uniwersytet Śląski ma swój profil w serwisie ResearchGate. Jest to międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Na portalu zarejestrowało się ponad 11 milionów użytkowników ze 193 państw, serwis zawiera ponad 100 milionów publikacji.

Pracownicy mogą utworzyć w serwisie swój profil, dzięki czemu zyskują możliwość udostępniania własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów, a także wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów z badaczami z całego świata.

Wyjazdy na spektakle teatralne

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej. Na mocy porozumienia co miesiąc (aż do czerwca) organizowane będą wyjazdy na spektakle. Oferta skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników uczelni.

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

W grudniu 2016 roku Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do kolejnej edycji konkursu ETIUDA, przeznaczonego dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, a także do dwóch nowych konkursów: SONATINA – zastępująca dawny ministerialny program „Iuventus Plus” oraz UWERTURA – prowadzona w ramach programu „Fellowship to visit ERC grantee”.

Telefonogram dotyczący 23 grudnia oraz 3 stycznia

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym i noworocznym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracowników, dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu poprzedzającym wigilię, tj. w piątek 23 grudnia 2016 r. oraz ze względu na zaplanowane wyłączenie sieci komputerowej i usług sieciowych spowodowane przebudową głównego węzła sieciowego również we wtorek 3 stycznia 2017 r., na zasadach określonych poniżej.

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

Katowice dn. 6 grudnia 2016 r.

 

TELEFONOGRAM

 

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2016, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2016 roku oraz w styczniu 2017 roku:

Przerwa w dostępie do sieci komputerowej i usług sieciowych

Sygnalizowana na 28 grudnia 2016 roku przebudowa głównego węzła sieciowego została przesunięta na 3 stycznia 2017 roku. Zmiana ta pozwoli Działowi Administracji Sieci i Usług Sieciowych lepiej przygotować się do tej operacji oraz ograniczy ryzyko zaburzenia funkcjonowania uczelni w końcówce roku.

Rozpoczęcie przebudowy planowane jest na godzinę 11.00. W związku z tym na terenie uczelni nie będzie działała ani sieć komputerowa, ani żadne usługi sieciowe (internet, poczta Uniwersytetu Śląskiego oraz serwis www.us.edu.pl).

Koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową”

W niedzielę 11 grudnia 2016 roku o godz. 19.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ul. Zacisze 3) rozpocznie się koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową” – polskie prawykonanie ostatniej kompozycji Józefa Świdra. Wśród wykonawców znajdą się: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki.

Kursy i egzaminy językowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów

Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu – operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego oferuje pracownikom naukowo-dydaktycznym i doktorantom kursy językowe organizowane przez Laboratorium Językowe. Program dedykowanego kursu języka angielskiego dla pracowników został zaprojektowany w celu wzmocnienia skutecznej komunikacji językowej w kontekście akademickim, natomiast kurs dla doktorantów ma na celu przygotowanie do zaliczenia lektoratu z języka angielskiego oraz egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

„Koncert Przyjaźni” z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów w USA

11 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach rozpocznie się „Koncert Przyjaźni” z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów (Veterans Day) w USA, przypominający polskie i amerykańskie pieśni patriotyczne oraz pozwalający podkreślić przyjaźń między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Bezpłatne wejściówki można odbierać w siedzibie Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” (ul. Warszawska 37) od 3 listopada.

Informacja z Działu Nauki dotycząca wniosków konkursowych

Dział Nauki Uniwersytetu Śląskiego informuje, że wnioski do konkursu „START” oraz do konkursów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki będą przyjmowane do piątku 28 października 2016 roku do godz. 10.00.

Telefonogram dotyczący 31 października 2016 roku

Poniżej udostępniamy treść telefonogramu dotyczącego możliwości nieświadczenia pracy w dniu poprzedzającym Święto Zmarłych, tj. w poniedziałek 31 października 2016 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

ikona pdf Treść telefonogramu (skan dokumentu pdf) 

Nowa stawka abonamentu za miejsca parkingowe

Ustalone w ostatnim czasie przez Sejm RP zmiany legislacyjne z zakresu prawa pracy kształtujące min. wysokość płacy minimalnej spowodowały lub w najbliższym czasie spowodują wzrost cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz uniwersytetu.

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

Różnorodne pokazy, ciekawe eksperymenty, stoiska tematyczne, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy – to wszystko składa się na program Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2016. Największe w regionie wydarzenie naukowe organizują śląskie uczelnie wraz z Miastem Katowice. Jego celem jest pokazanie, że nauka może być interesująca i inspirująca, a świat oglądany z jej perspektywy jest miejscem niezwykłym. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest zarówno do mieszkańców regionu, miłośników nauki w każdym wieku, jak i osób, które fascynację nią mają dopiero przed sobą.

Festiwal, który będzie się odbywać od 13 do 15 października 2016 roku w Katowicach, ma być swoistym świętem nauki wskazującym na to, co w nauce jest ważne, a jednocześnie ciekawe i pobudzające do dalszego myślenia.

Kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W poniedziałek 17 października 2016 roku rozpoczną się zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego. Program obejmuje zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, jak również kursy specjalistyczne (język prawniczy, język angielski w karierze zawodowej) i przygotowujące do egzaminów (FCE, CAE) oraz do matury.

Październikowa edycja Europejskiego Dnia Języków w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

11 października 2016 roku w godzinach od 10.00 do 12.30 w siedzibie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 14) odbędzie się kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach Europejskiego Dnia Języków – corocznego święta języków obcych ustanowionego z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku. Październikowa edycja skierowana jest do studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką języka obcego.

Zmiana godzin pracy Kasy UŚ 29 września 2016 r.

Informujemy, że w czwartek 29 września 2016 roku Kasa Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowana w rektoracie uczelni będzie czynna w godzinach od 9.00 do 12.00.

Koncert jazzowy Kazimierza Jonkisza i Ronniego Cubera

2 października 2016 r. o godz. 18.00 w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia (Katowice, plac Wojciecha Kilara 1) odbędzie się koncert polskiej legendy jazzowej perkusji Kazimierza Jonkisza oraz amerykańskiego saksofonisty, współpracownika m.in. Charlesa Mingusa – Ronniego Cubera.

Dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Śląskiego została przygotowana specjalna oferta biletów z 30 % zniżką. Można je odebrać w kasie NOSPR na hasło „Uniwersytet Śląski”.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.