facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

Kurs angielskiego języka prawniczego dla profesjonalistów

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje kurs angielskiego języka prawniczego dla profesjonalistów. Dwusemestralny kurs jest adresowany do prawników oraz studentów ostatnich lat studiów prawniczych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje językowe w następującym zakresie tematycznym: prawo o spółkach, prawo pracy, prawo handlowe oraz prawo własności intelektualnej. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności m.in.

Szkolenie „Data mining w Statistica 12”

Firma StatSoft Polska we współpracy z Uniwersytetem Śląskim organizuje dla pracowników i studentów uczelni szkolenie „Data mining w Statistica 12”. Spotkanie będzie miało formę prezentacji i odbędzie się 16 listopada 2015 r. w godz. od 8.30 do 12.30 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Bankowa 9).

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.statsoft.pl/SiteLicense/US.

Koncert pt. „Muzyka żartem śpiewana”

3 października 2015 r. o godz. 18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury (ul. Sienkiewicza 3, Chorzów) odbędzie się koncert pt. „Muzyka żartem śpiewana” w wykonaniu grupy Czesław Jakubiec Comedy w składzie: Czesław Jakubiec – tenor, Tomasz Śliwiński – pianista, Karolina Zasada – akrobatka sportowa, Sabina Głuch – aktorka.

Oferta English Language Centre dla pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii

English Language Centre działające przy Uniwersytecie Śląskim organizuje dla pracowników naukowych oraz dydaktycznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii autorski kurs języka angielskiego przygotowany w oparciu o cele i potrzeby zainteresowanych.

Program zostanie opracowany w oparciu się o szczegółową analizę potrzeb uczestników danej edycji, a jego intensywność może być dostosowana do oczekiwań grupy.

Kursy języka angielskiego oraz egzaminy Uniwersytetu Cambridge

English Language Centre przy Uniwersytecie Śląskim oraz Centrum Egzaminacyjne British Council organizują kursy języka angielskiego oraz egzaminy Uniwersytetu Cambridge. Oferta skierowana jest do uczniów, studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz osób zainteresowanych udziałem w profesjonalnych kursach języka angielskiego. Szkolenia prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania – język ogólny, biznesowy, prawniczy, medyczny, przygotowanie dla osób wyjeżdzających za granicę na studia, staż lub do pracy.

Zajęcia językowe dla dzieci i rodziców w British Council

English Language Centre (Ośrodek Egzaminacyjny British Council) organizuje dla dzieci pracowników, studentów oraz doktorantów zajęcia językowe w ramach Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Zajęcia, rozpoczynające się w październiku, będą odbywać się w soboty od godziny 10.00. Grupy dla dzieci to Odkrywcy, Młodzi Naukowcy i inne.

Kursy języka angielskiego dla kadry akademickiej

English Language Centre przy Uniwersytecie Śląskim organizuje kursy języka angielskiego dla kadry akademickiej. Projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji językowych i dydaktycznych, ma przygotować uczestników do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu w języku angielskim oraz umożliwić sprawne i efektywne posługiwanie się językiem obcym podczas wykładów i konferencji zagranicznych.

Trudności w połączeniach komórkowych

Sekcja Teletechniczna Uniwersytetu Śląskiego informuje, że z powodu awarii 21 września 2015 r. mogą  występować trudności w służbowych połączeniach komórkowych. Prace naprawcze trwają, operator poinformuje o usunięciu awarii. 

Zapisy na kursy języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego 21 września 2015 r. rozpoczyna zapisy na uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych. W edycji jesiennej oferowane są kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Oferta obejmuje również kursy konwersacyjne (angielski, niemiecki), kursy języka specjalistycznego, a także przygotowujące do egzaminów (FCE, CAE) oraz do matury (poziom podstawowy i rozszerzony). Nowością są kursy weekendowe (sobota).

Telefonogram – ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1 września 2015 r. rozpocznie się pierwszy etap oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Poniżej udostępniamy telefonogram JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia w tej sprawie.

Telefonogram (pdf)

Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” – DLCC2015

12 i 13 października 2015 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie będzie trwać międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” – DLCC2015. Tematem tegorocznej konferencji jest „IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education”. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Udział w konferencji potwierdzili znani naukowcy w zakresie e-learningu – prof. Antonio dos Reis (Graal Institute, Portugalia) i prof. Norbert Pachler (UCL Institute of Education, Londyn).

Konferencja pt. „Women at the Top”

6 października 2015 roku o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się konferencja poświęcona roli i znaczeniu kobiet pełniących wysokie stanowiska kierownicze pt. „Women at the Top”. Będzie to drugie seminarium z planowanego międzynarodowego cyklu spotkań w Europie. Poprzednie odbyło się w Coventry University w Wielkiej Brytanii w maju tego roku.

Kursy języka angielskiego w English Language Centre

English Language Centre – Centrum Egzaminacyjne British Council przy Uniwersytecie Śląskim organizuje kursy języka angielskiego i egzaminy Uniwersytetu Cambridge skierowane do pracowników, doktorantów i studentów UŚ oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką, studiowaniem lub pracą za granicą. Oferta obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania – język ogólny, biznesowy, prawniczy, medyczny, przygotowanie dla osób chcących wyjechać za granicę na studia, staż lub do pracy. Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE, ILEC, BEC i IELTS.

Zapisy do uniwersyteckich żłobków w Katowicach i Cieszynie

Jedną z form wspierania rodzin w wychowaniu i wczesnej edukacji dzieci jest opieka organizowana w formie żłobka. Fundacja Wychowanie i Sztuka „Elementarz” oraz Uniwersytet Śląski ułatwiają pracownikom powrót do czynnego życia zawodowego, a studentom – kontynuowanie nauki.

Obecnie trwają zapisy do uniwersyteckich żłobków, które niebawem zostaną otwarte w Katowicach i Cieszynie. Żłobki powstają dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch 2015.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że w okresie od 4 do 28 sierpnia 2015 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w PLN) zgodnie z Zarządzeniem Rektora 109/2015 oraz Zarządzeniem Rektora 26/2015. 

Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r.

15 czerwca 2015 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r. (w części dotyczącej podwyżki obligatoryjnej). Treść porozumienia udostępniamy poniżej.

Koncert zespołu Lady Pank

19 września 2015 r. o godz. 18.00 Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek odbędzie się koncert zespołu Lady Pank. Wydarzenie będzie częścią trasy koncertowej „The best of”, podczas której muzycy zagrają największe przeboje w swojej ponad trzydziestoletniej karierze, między innymi: „Tańcz, głupia tańcz”, „Wciąż bardziej obcy” czy „Kryzysowa narzeczona”.

Przy stoisku promocyjnym Uniwersytetu Śląskiego uczestnicy koncertu będą mogli również zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.

Koncert University of the Philippines Manila Chorale

9 lipca 2015 roku o godz. 18.00 w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbędzie się koncert Chóru Uniwersytetu w Manili na Filipinach, organizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Repertuar University of the Philippines Manila Chorale

Udział w koncercie należy potwierdzić do 7 lipca w Dziale Informacji i Promocji UŚ (tel. 32 359 13 21, e-mail: koncert@us.edu.pl). Wstęp wolny.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „Asian Online Journals”

„Asian Online Journals” (AOJ) skupia czasopisma naukowe obejmujące szerokie spektrum dyscyplin, w tym informatykę, inżynierię, nauki ścisłe, humanistyczne, medyczne, biznes i zarządzanie. AOJ stanowi platformę interakcji między naukowcami, badaczami, nauczycielami akademickimi, inżynierami i praktykami gospodarczymi.

Ćwiczenia dla osób pracujących przy komputerze

W ramach akcji pn. „UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!” Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego przygotowała materiał z ćwiczeniami dla osób pracujących przy komputerze. Z myślą o pracownikach uczelni udostępniamy materiał poniżej.

 

Nagranie dostępne jest również pod adresem: www.youtube.com/watch?v=ubccTI-bkAQ

Egzaminy certyfikujące Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje egzaminy certyfikujące z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Uczestnicy będą mogli uzyskać Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego. Zapisy prowadzone będą do 12 września 2015 roku.

II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”– BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”– BIOSTRATEG. Program obejmuje pięć obszarów problemowych: bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej; leśnictwo i przemysł drzewny.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PKZP

W piątek 26 czerwca 2015 roku o godz. 13.00 w sali Rady Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, I piętro) odbędzie zebranie sprawozdawczo-wyborcze do Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) i Komisji Rewizyjnej. Organizatorzy proszą o liczne przybycie członków PKZP.

Spotkanie dla naukowców z zagranicy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje spotkanie dla naukowców z zagranicy pt. „Destination Poland. Scientific and Business Opportunities for Foreign Researchers”, które odbędzie się 17 czerwca 2015 roku w Warszawie. Będzie to okazja m.in. do: wymiany doświadczeń związanych z pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, dyskusji nad stworzoną z myślą o nich ofertą programową Fundacji, a także przedstawienia im możliwości prowadzenia biznesu w Polsce.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.