facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oferuje możliwość potwierdzenia kompetencji językowych i uzyskania akademickiego certyfikatu znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie najbliższej sesji, która odbędzie się 21 czerwca 2016 roku (część pisemna) i 23 czerwca 2016 roku (część ustna) będzie można potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie B2, języków niemieckiego i hiszpańskiego na poziomie B1 oraz języka francuskiego na poziomie A2. Zapisy na egzaminy certyfikujące potrwają od 5 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku.

Akademia Start & Up

Akademia Start & Up to unikatowy w Polsce projekt edukacyjny skierowany do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zainicjowany przez Uniwersytet Śląski, Independent Economic Experts’ Intitute oraz APAX Consulting Group. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy rozpoczynają lub prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 5 lat, czyli do osób, które zmagają się z największymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem, finansowaniem oraz umacnianiem pozycji firmy na rynku. Udział w Akademii Start & Up pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu poszukiwania źródeł finansowania, efektywnego wykorzystania środków finansowych, skutecznego inwestowania, a także nabyć umiejętności w kierowaniu wszystkimi obszarami zarządzania firmą.

Szkoła letnia dla naukowców „IncoNet EaP Summer School 2016: Energy Efficiency. International Project Management”

Naukowcy, rozpoczynający kariery naukowe i kierownicy projektów badawczych z państw Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz z państw stowarzyszonych mogą uczestniczyć w „IncoNet EaP Summer School 2016: Energy Efficiency. International Project Management – from Theory to Practice”. Celem szkoły letniej jest podniesie wiedzy i umiejętności naukowców w zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami, szczególnie realizowanymi w ramach programu Horyzont 2020 oraz zapoznanie ich z możliwościami wspierania mobilności naukowców, jakie dają Działania Marii Skłodowskiej-Curie.

Warsztaty w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – wprowadzenie do obsługi programu memoQ

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje warsztaty w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – wprowadzenie do obsługi programu memoQ. Szkolenie, które poprowadzi dr Izabela Mrochen, certyfikowany trener memoQ, odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku w godz. od 14.00 do 18.00 na Uniwersytecie Śląskim (Katowice, ul. Bankowa 14, sala komputerowa nr 429).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.spnjo.us.edu.pl.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

W piątek 31 marca 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Opolska 15, budynek Regionalnej Izby Gospodarczej) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Wybory prorektorów

W poniedziałek 21 marca 2016 roku odbędzie się posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego, którego przedmiotem będzie prezentacja kandydatów na prorektorów oraz wybór prorektorów na kadencję 2016–2020. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie uczelni.

Sylwetki kandydatów na funkcje prorektorów:

Debata z kandydatami na funkcję rektora w kadencji 2016–2020

Szanowni Państwo, 
Szanowni Państwo Elektorzy,
 

Inauguracja kampanii społecznej „Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy”

W środę 9 marca 2016 roku o godzinie 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się inauguracja kampanii społecznej „Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy”, organizowanej przez Uniwersytet Śląski, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz CenterMed. W ramach inauguracji odbędzie się otwarty panel z udziałem ekspertów.

W programie zaplanowane są wystąpienia:

Zapisy na kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ

7 marca 2016 roku rozpoczną się zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających w zakresie nauki języków obcych „Wiosna 2016”. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego (poziomy A1–C1).

Oferta obejmuje także kursy:

VI Światowy Kongres Polonistów

Od 22 do 25 czerwca 2016 r. w Katowicach odbywać się będzie VI Światowy Kongres Polonistów, który przebiegał będzie pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. To międzynarodowe spotkanie polonistów krajowych i zagranicznych, promujące ideę polonistyki bez granic, ale uwzględniającą autonomię problemów krajowej polonistyki.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach programu TANGO II

W związku z trwającym naborem wniosków w drugim konkursie w ramach programu TANGO, Biuro Współpracy z Gospodarką organizuje spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29). Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zasadami uczestnictwa w programie TANGO. Prezentacja dotyczyć będzie m.in. warunków dofinansowania, procedury konkursowej i przygotowania wniosku.

Komunikat o terminach dostarczania dokumentów księgowych za rok 2015

W związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2015 roku, oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego, uprzejmie prosimy o dostarczenie do Kwestury wszelkich dokumentów księgowych dotyczących roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2016 roku.

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

Katowice dn. 2 grudnia 2015 r.

 

TELEFONOGRAM

 

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2015, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2015 roku oraz w styczniu 2016 roku:

29 grudnia 2015 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII 2015 r.

29 grudnia 2015 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII 2015 r.

Praca Działu Nauki na przełomie grudnia i stycznia

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r., Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką – Dział Nauki w dniach 30 i 31 grudnia 2015 roku będzie nieczynny.

Od 28 do 29 grudnia 2015 roku oraz od 4 do 5 stycznia 2016 r. Dział Nauki będzie czynny w ograniczonym składzie osobowym.

Godziny pracy kasy UŚ

Informujemy, że 29 grudnia 2015 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego czynna będzie w godzinach od 8.00 do 12.00. Od 30 do 31 grudnia 2015 roku oraz od 4 do 5 stycznia 2016 roku kasa będzie nieczynna.

 

Praca Kancelarii Ogólnej w okresie świątecznym

Zgodnie z zarządzeniem nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 29 maja 2015 r. w sprawie ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. informujemy, że od 24 grudnia 2015 r. do 6 stycznia 2016 r. Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12) będzie nieczynna.

31 grudnia Dział Spraw Osobowych i Socjalnych będzie nieczynny

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r., Dział Spraw Osobowych i Socjalnych 31 grudnia 2015 r. będzie nieczynny.

Od 28 do 30 grudnia 2015 r. oraz od 4 do 5 stycznia 2016 r. w związku z urlopami pracowników dział będzie czynny w znacznie ograniczonym składzie osobowym.

Akademicki Certyfikat Znajomości Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje egzaminy certyfikujące z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na poziomach od A1 do C1. Uczestnicy mają możliwość potwierdzenia swoich kompetencji językowych oraz uzyskania akademickiego certyfikatu znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się w czerwcu 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.certyfikatyspnjo.us.edu.pl.

Kursy języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych. W ofercie znajdują się kursy: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Oferta obejmuje również kursy konwersacyjne (język angielski, język niemiecki), kursy języka specjalistycznego, a także przygotowujące do egzaminów (FCE, CAE) oraz do matury (poziom podstawowy i rozszerzony).

11 grudnia 2015 roku kasa w rektoracie UŚ nieczynna

11 grudnia 2015 roku (piątek) z powodu prac serwisowych systemu SAP kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Pracownik SWFiS UŚ mistrzem świata karate kyokushin

Od 21 do 23 listopada 2015 r. w Japonii odbywały się Mistrzostwa Świata Karate Kyokushin, podczas których pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego mgr Michał Krzak wywalczył tytuł mistrza świata w kumite w swojej kategorii +85 kg. W finałowej walce mgr Michał Krzak przez ippon (zwycięstwo przed czasem) pokonał zawodnika z Rosji (110 kg).

Jubileusz 35-lecia NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim

26 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędą się obchody 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

„Dzień Młodego Naukowca”

W czwartek 26 listopada 2015 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się „Dzień Młodego Naukowca”.  

Portal „Przystanek Nauka” w finale XI edycji konkursu „Popularyzator Nauki”

„Popularyzator Nauki” to konkurs organizowany przez serwis Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce” i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagradzający osoby i instytucje upowszechniające wiedzę.

Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach

16 listopada 2015 r. od godz. 10.00 do 14.00 pracownicy, doktoranci  i studenci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli skorzystać z mobilnego stanowiska NFZ i odebrać dane dostępowe (hasło i login) do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). By założyć konto, wystarczy okazać ważny dowód lub paszport. Cały proces trwa ok. 3 min. Punkt informacyjny będzie znajdował się Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.