facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

Egzamin certyfikujący z języka angielskiego specjalistycznego w zakresie ochrony środowiska

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje egzamin certyfikujący z języka angielskiego specjalistycznego w zakresie ochrony środowiska, który odbędzie się 20 czerwca 2015 roku o godz. 10.00. Osoby zainteresowane udziałem będą miały okazję potwierdzić swoje kompetencje językowe, uzyskają także Akademicki certyfikat znajomości języka angielskiego specjalistycznego.

Baza ekspertów programu „Granty na granty”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu ,,Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Finansowanie w ramach programu w wysokości do 30 tys. zł. mogą uzyskać jednostki naukowe, które planują podjąć się roli koordynatora w planowym projekcie i stworzyć międzynarodowe konsorcjum badawcze.

Uczczenie ofiar zamachu terrorystycznego w Garissa University College

W poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 minutą ciszy Uniwersytet Śląski uczci ofiary zamachu terrorystycznego w Garissa University College. Przed rektoratem uczelni przewodniczący samorządu studenckiego Mateusz Witek odczyta apel European University Association w tej sprawie. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wygłosi przemówienie okolicznościowe.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „International Technical Sciences Journal”

„International Technical Sciences Journal” (ITSJ) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie nauk technicznych. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.itsj.org.

Nabór wniosków do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Rozwój”

Do 15 maja 2015 r. trwa nabór wniosków do konkursu o finansowanie projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Rozwój”.

Rekrutacja do ostatniej edycji programu „Top 500 Innovators”

Do 30 kwietnia 2015 r. trwa rekrutacja do ostatniej edycji programu stażowo-szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators”. Program jest realizowany w formie szkoleń na najlepszych uczelniach świata (dotychczas Stanford University i University of California w Berkeley, USA) i ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

Zmiana terminu i godziny posiedzenia Senatu UŚ w maju

Podczas posiedzenia Senatu UŚ, które odbyło się 21 kwietnia 2015 r. podjęto decyzję o przesunięciu terminu kolejnego posiedzenia zaplanowanego w maju 2015 r.

Posiedzenie Senatu UŚ odbędzie się 19 maja 2015 r. o godzinie 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Warsztaty dla pracowników administracji wydziałowej

Centrum Obsługi Studentów przygotowało projekt, którego celem jest diagnoza stanu komunikacji i problemów w relacjach pracownik-student oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na poprawne i satysfakcjonujące kontakty zawodowe ze studentami. Projekt obejmuje:

Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2016

Polska Akademia Umiejętności informuje o możliwości ubiegania się o stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Od lat są one przyznawane polskim humanistom na badania zagraniczne.

O stypendia mogą się ubiegać archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Tematyka prac historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie może wykraczać poza rok 1939. Stypendia są przyznawane w drodze konkursu na okres od jednego do trzech miesięcy.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Journal of Advanced Computer Science”

„European Journal of Advanced Computer Science” jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo, wydawane raz w roku (w czerwcu), skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie informatyki.

Wszystkie artykułu publikowane są w języku angielskim. Materiały umieszczane są na stronie internetowej: www.eujcs.eu. Ponadto wydawca pisma (Europejski Instytut Naukowy) przesyła do autorów artykułów drukowane wersje czasopisma.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „Asian Online Journals”

„Asian Online Journals” (AOJ) skupia czasopisma naukowe obejmujące szerokie spektrum dyscyplin, w tym informatykę, inżynierię, nauki ścisłe, humanistyczne, medyczne, biznes i zarządzanie. AOJ stanowi platformę interakcji między naukowcami, badaczami, nauczycielami akademickimi, inżynierami i praktykami gospodarczymi.

Konkurs „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Do 30 kwietnia 2015 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”. Patronat nad inicjatywą objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia UŚ oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Law and Politics Journal”

„European Law and Politics Journal” (ELP) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie nauk prawnych i politycznych. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Materiały publikowane są na stronie internetowej: http://elpjournal.eu.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Environmental Sciences and Ecology Journal”

„European Environmental Sciences and Ecology Journal” (EES) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo, wydawane dwa razy w roku (w czerwcu i grudniu), skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć m.in. w dziedzinach: biologii, fizyki, geografii, chemii, geologii.

Kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ

2 marca 2015 roku rozpoczną się zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających „Wiosna 2015”. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Oferta obejmuje także kursy języka specjalistycznego, np. prawniczego oraz kursy przygotowujące do matury.

Kursy języka angielskiego w ELC

English Language Centre – Centrum Egzaminacyjne British Council, działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, organizuje intensywne kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Testy kwalifikacyjne organizowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00–17.00. Osoby, które zapiszą się na kurs do 14 marca 2015 r. otrzymają rabat.

Zajęcia w ramach cyklu „English & Tea”

English Language Centre organizuje pierwsze w tym semestrze zajęcia w ramach klubu konwersacyjnego z cyklu „English & Tea”, które odbędą się 27 lutego 2015 r. o godz. 17.30 w siedzibie ELC (Katowice, ul. Bankowa 14). Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są telefonicznie (32 359 22 11) lub drogą elektroniczną (e-mail: elc@us.edu.pl) do środy 25 lutego.

Żłobek „Uniwersytet Przyjazny Rodzinie”

Jedną z form wspierania rodzin w wychowaniu i wczesnej edukacji dzieci jest opieka organizowana w formie żłobka. Fundacja Wychowanie i Sztuka „Elementarz” i Uniwersytet Śląski ułatwiają pracownikom powrót do czynnego życia zawodowego, a studentom – kontynuowanie nauki.

Wydawnictwo UŚ inicjatorem powołania międzynarodowego konsorcjum wydawców akademickich

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wraz z Central and Eastern European Online Library (CEEOL) zaprosiło wydawców naukowych z różnych krajów do stworzenia Konsorcjum Wydawnictw Akademickich Europy Środkowej i Wschodniej, które nie tylko mogłoby wspólnie wystąpić o granty w programie Horyzont 2020 i wypracować wspólną markę i silną pozycję na rynku książki naukowej, ale przede wszystkim umożliwić badaczom, reprezentującym uniwersytety krajów Europy Środkowej i Wschodniej, obecność i widoczność ich publikacji porównywalną z widocznością i obecnością prac naukowców z Zacho

Szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni w ramach projektu NITKA

Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA”. W ramach projektu organizowane są m.in. szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni z kluczowych obszarów kształcenia.

Aktualnie realizowany jest cykl szkoleń z zakresu nowoczesnych skomputeryzowanych technik pomiarowych w pięciu tematach:

Kursy English Language Centre

English Language Centre – Centrum Egzaminacyjne British Council przy Uniwersytecie Śląskim organizuje kursy języka angielskiego dla pracowników, doktorantów i studentów UŚ oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką, studiowaniem lub pracą za granicą. Celem kursów jest m.in. pomoc w przygotowaniu do egzaminów Cambridge.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.elc.us.edu.pl.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do 31 marca 2015 r. można składać wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (przyznawane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej).

Przyznawane corocznie nagrody mają charakter indywidualny.

Nowy portal naukowy Uniwersytetu Śląskiego

2 lutego 2015 r. został uruchomiony nowy portal naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Na stronie: przystaneknauka.us.edu.pl można znaleźć m.in.: informacje na temat badań prowadzonych przez naukowców z UŚ, osiągnięć naukowych studentów, doktorantów i pracowników uczelni, ciekawostki ze świata nauki, komentarze ekspertów, filmy, e-wykłady, opisy ciekawych projektów, informacje na temat nowoczesnych laboratoriów i aparatury Uniwersytetu Śląskiego, kalendarium wydarzeń naukowych.

Nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMDIB). Przedmiotowy dokument zawiera kluczowe inicjatywy z punktu widzenia budowy najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej w Unii Europejskiej.

Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom – rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.