facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Przerwa w dostępie do sieci komputerowej i usług sieciowych

Sygnalizowana na 28 grudnia 2016 roku przebudowa głównego węzła sieciowego została przesunięta na 3 stycznia 2017 roku. Zmiana ta pozwoli Działowi Administracji Sieci i Usług Sieciowych lepiej przygotować się do tej operacji oraz ograniczy ryzyko zaburzenia funkcjonowania uczelni w końcówce roku.

Rozpoczęcie przebudowy planowane jest na godzinę 11.00. W związku z tym na terenie uczelni nie będzie działała ani sieć komputerowa, ani żadne usługi sieciowe (internet, poczta Uniwersytetu Śląskiego oraz serwis www.us.edu.pl).

Koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową”

W niedzielę 11 grudnia 2016 roku o godz. 19.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ul. Zacisze 3) rozpocznie się koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową” – polskie prawykonanie ostatniej kompozycji Józefa Świdra. Wśród wykonawców znajdą się: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki.

Kursy i egzaminy językowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów

Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu – operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego oferuje pracownikom naukowo-dydaktycznym i doktorantom kursy językowe organizowane przez Laboratorium Językowe. Program dedykowanego kursu języka angielskiego dla pracowników został zaprojektowany w celu wzmocnienia skutecznej komunikacji językowej w kontekście akademickim, natomiast kurs dla doktorantów ma na celu przygotowanie do zaliczenia lektoratu z języka angielskiego oraz egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

„Koncert Przyjaźni” z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów w USA

11 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach rozpocznie się „Koncert Przyjaźni” z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów (Veterans Day) w USA, przypominający polskie i amerykańskie pieśni patriotyczne oraz pozwalający podkreślić przyjaźń między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Bezpłatne wejściówki można odbierać w siedzibie Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” (ul. Warszawska 37) od 3 listopada.

Informacja z Działu Nauki dotycząca wniosków konkursowych

Dział Nauki Uniwersytetu Śląskiego informuje, że wnioski do konkursu „START” oraz do konkursów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki będą przyjmowane do piątku 28 października 2016 roku do godz. 10.00.

Telefonogram dotyczący 31 października 2016 roku

Poniżej udostępniamy treść telefonogramu dotyczącego możliwości nieświadczenia pracy w dniu poprzedzającym Święto Zmarłych, tj. w poniedziałek 31 października 2016 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

ikona pdf Treść telefonogramu (skan dokumentu pdf) 

Nowa stawka abonamentu za miejsca parkingowe

Ustalone w ostatnim czasie przez Sejm RP zmiany legislacyjne z zakresu prawa pracy kształtujące min. wysokość płacy minimalnej spowodowały lub w najbliższym czasie spowodują wzrost cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz uniwersytetu.

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

Różnorodne pokazy, ciekawe eksperymenty, stoiska tematyczne, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy – to wszystko składa się na program Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2016. Największe w regionie wydarzenie naukowe organizują śląskie uczelnie wraz z Miastem Katowice. Jego celem jest pokazanie, że nauka może być interesująca i inspirująca, a świat oglądany z jej perspektywy jest miejscem niezwykłym. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest zarówno do mieszkańców regionu, miłośników nauki w każdym wieku, jak i osób, które fascynację nią mają dopiero przed sobą.

Festiwal, który będzie się odbywać od 13 do 15 października 2016 roku w Katowicach, ma być swoistym świętem nauki wskazującym na to, co w nauce jest ważne, a jednocześnie ciekawe i pobudzające do dalszego myślenia.

Kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W poniedziałek 17 października 2016 roku rozpoczną się zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego. Program obejmuje zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, jak również kursy specjalistyczne (język prawniczy, język angielski w karierze zawodowej) i przygotowujące do egzaminów (FCE, CAE) oraz do matury.

Październikowa edycja Europejskiego Dnia Języków w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

11 października 2016 roku w godzinach od 10.00 do 12.30 w siedzibie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 14) odbędzie się kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach Europejskiego Dnia Języków – corocznego święta języków obcych ustanowionego z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku. Październikowa edycja skierowana jest do studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką języka obcego.

Zmiana godzin pracy Kasy UŚ 29 września 2016 r.

Informujemy, że w czwartek 29 września 2016 roku Kasa Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowana w rektoracie uczelni będzie czynna w godzinach od 9.00 do 12.00.

Koncert jazzowy Kazimierza Jonkisza i Ronniego Cubera

2 października 2016 r. o godz. 18.00 w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia (Katowice, plac Wojciecha Kilara 1) odbędzie się koncert polskiej legendy jazzowej perkusji Kazimierza Jonkisza oraz amerykańskiego saksofonisty, współpracownika m.in. Charlesa Mingusa – Ronniego Cubera.

Dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Śląskiego została przygotowana specjalna oferta biletów z 30 % zniżką. Można je odebrać w kasie NOSPR na hasło „Uniwersytet Śląski”.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że w piątek 23 września 2016 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna. 

Dzień rektorski 3 października 2016 r.

W związku z XLIX uroczystą inauguracją roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek ogłasza poniedziałek 3 października 2016 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Telefonogram

Kursy języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych. W ofercie znajdują się kursy: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Oferta obejmuje również kursy konwersacyjne, kursy języka specjalistycznego, a także przygotowujące do egzaminów (np. FCE, CAE) oraz do matury (poziom podstawowy i rozszerzony). Zapisy na zajęcia w edycji „Jesień 2016” rozpoczną się 26 września 2016 roku.

Chwilowe przerwy w dostępie do internetu i poczty UŚ

W związku z kontynuacją prac związanych z modyfikacją infrastruktury od 18 (od godz. 20.00) do 22 sierpnia 2016 roku (do godz. 6.00) mogą występować problemy z dostępem do poczty Uniwersytetu Śląskiego oraz nie będą działać strony www, w tym system Journals Wydawnictwa UŚ.

Przerwa w dostępie do poczty UŚ

W związku z koniecznością pilnej modyfikacji infrastruktury od 12 (od godz. 20.00) do 16 sierpnia 2016 roku (do godz. 6.00) nie będzie działał system pocztowy Uniwersytetu Śląskiego.

Konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkursy na realizację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Konkursy dotyczą następujących modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia” 2.1 oraz „Uniwersalia” 2.2.

W zakresie dziedzictwa narodowego przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej w ramach priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:

Porozumienie w sprawie realizacji podwyżki w 2016 roku

19 lipca 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji w 2016 roku podwyżki zależnej od wyników pracy.

Treść porozumienia udostępniamy poniżej.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że w okresie od 2 do 26 sierpnia 2016 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln), zgodnie z Zarządzeniem Rektora 30/2016 oraz Zarządzeniem Rektora 32/2016.

Zgłoszenia publikacji do bazy Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

W systemie elektronicznym Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dostępna jest baza zawierająca informacje dotyczące bibliografii pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Baza bibliograficzna zawiera dokumenty wydawane od początku istnienia uczelni, czyli od roku 1968). Dokumentuje dorobek piśmienniczy i artystyczny pracowników zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotekarskich, technicznych, administracyjnych, pracowników emerytowanych i rencistów.

Badanie ankietowe dotyczące warunków pracy naukowców na Uniwersytecie Śląskim

Komisja Europejska kilka lat temu przyjęła Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Dokumenty te opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy oraz instytucje ich zatrudniające, zwracając szczególną uwagę na potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy. Uczelnie, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu otrzymują logo „Human Resources Excellence in Research”. Wyróżnienie to wiąże się z rozwojem warunków pracy naukowców oraz premiowaniem w międzynarodowych i krajowych konkursach grantowych.

Nabór wniosków na Śląski Festiwal Nauki w Katowicach 2016

Ruszył nabór wniosków na Śląski Festiwal Nauki w Katowicach 2016, który poświęcony jest nauce, w szczególności promocji: szkół wyższych, ośrodków naukowych, miast akademickich, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków naukowo-technologicznych.

Termin składania wniosków na inwestycje aparaturowe i granty budowlane

Dział Nauki informuje, że zbliża się termin składania wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na 2017 rok:

Informacja z Działu Nauki dla wnioskodawców projektów NCN

W związku z poważną awarią serwerów pocztowych i trwającymi nadal pracami nad przywróceniem prawidłowego funkcjonowania poczty adres zbiorczy Działu Nauki Uniwersytetu Śląskiego dznauki-l@us.edu.pl nie jest aktywny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.