facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

Konferencja pt. „Women at the Top”

6 października 2015 roku o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się konferencja poświęcona roli i znaczeniu kobiet pełniących wysokie stanowiska kierownicze pt. „Women at the Top”. Będzie to drugie seminarium z planowanego międzynarodowego cyklu spotkań w Europie. Poprzednie odbyło się w Coventry University w Wielkiej Brytanii w maju tego roku.

Kursy języka angielskiego w English Language Centre

English Language Centre – Centrum Egzaminacyjne British Council przy Uniwersytecie Śląskim organizuje kursy języka angielskiego i egzaminy Uniwersytetu Cambridge skierowane do pracowników, doktorantów i studentów UŚ oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką, studiowaniem lub pracą za granicą. Oferta obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania – język ogólny, biznesowy, prawniczy, medyczny, przygotowanie dla osób chcących wyjechać za granicę na studia, staż lub do pracy. Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE, ILEC, BEC i IELTS.

Zapisy do uniwersyteckich żłobków w Katowicach i Cieszynie

Jedną z form wspierania rodzin w wychowaniu i wczesnej edukacji dzieci jest opieka organizowana w formie żłobka. Fundacja Wychowanie i Sztuka „Elementarz” oraz Uniwersytet Śląski ułatwiają pracownikom powrót do czynnego życia zawodowego, a studentom – kontynuowanie nauki.

Obecnie trwają zapisy do uniwersyteckich żłobków, które niebawem zostaną otwarte w Katowicach i Cieszynie. Żłobki powstają dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch 2015.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że w okresie od 4 do 28 sierpnia 2015 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w PLN) zgodnie z Zarządzeniem Rektora 109/2015 oraz Zarządzeniem Rektora 26/2015. 

Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r.

15 czerwca 2015 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r. (w części dotyczącej podwyżki obligatoryjnej). Treść porozumienia udostępniamy poniżej.

Koncert zespołu Lady Pank

19 września 2015 r. o godz. 18.00 Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek odbędzie się koncert zespołu Lady Pank. Wydarzenie będzie częścią trasy koncertowej „The best of”, podczas której muzycy zagrają największe przeboje w swojej ponad trzydziestoletniej karierze, między innymi: „Tańcz, głupia tańcz”, „Wciąż bardziej obcy” czy „Kryzysowa narzeczona”.

Przy stoisku promocyjnym Uniwersytetu Śląskiego uczestnicy koncertu będą mogli również zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.

Koncert University of the Philippines Manila Chorale

9 lipca 2015 roku o godz. 18.00 w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbędzie się koncert Chóru Uniwersytetu w Manili na Filipinach, organizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Repertuar University of the Philippines Manila Chorale

Udział w koncercie należy potwierdzić do 7 lipca w Dziale Informacji i Promocji UŚ (tel. 32 359 13 21, e-mail: koncert@us.edu.pl). Wstęp wolny.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „Asian Online Journals”

„Asian Online Journals” (AOJ) skupia czasopisma naukowe obejmujące szerokie spektrum dyscyplin, w tym informatykę, inżynierię, nauki ścisłe, humanistyczne, medyczne, biznes i zarządzanie. AOJ stanowi platformę interakcji między naukowcami, badaczami, nauczycielami akademickimi, inżynierami i praktykami gospodarczymi.

Ćwiczenia dla osób pracujących przy komputerze

W ramach akcji pn. „UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!” Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego przygotowała materiał z ćwiczeniami dla osób pracujących przy komputerze. Z myślą o pracownikach uczelni udostępniamy materiał poniżej.

 

Nagranie dostępne jest również pod adresem: www.youtube.com/watch?v=ubccTI-bkAQ

Egzaminy certyfikujące Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje egzaminy certyfikujące z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Uczestnicy będą mogli uzyskać Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego. Zapisy prowadzone będą do 12 września 2015 roku.

II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”– BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”– BIOSTRATEG. Program obejmuje pięć obszarów problemowych: bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej; leśnictwo i przemysł drzewny.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PKZP

W piątek 26 czerwca 2015 roku o godz. 13.00 w sali Rady Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, I piętro) odbędzie zebranie sprawozdawczo-wyborcze do Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) i Komisji Rewizyjnej. Organizatorzy proszą o liczne przybycie członków PKZP.

Spotkanie dla naukowców z zagranicy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje spotkanie dla naukowców z zagranicy pt. „Destination Poland. Scientific and Business Opportunities for Foreign Researchers”, które odbędzie się 17 czerwca 2015 roku w Warszawie. Będzie to okazja m.in. do: wymiany doświadczeń związanych z pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, dyskusji nad stworzoną z myślą o nich ofertą programową Fundacji, a także przedstawienia im możliwości prowadzenia biznesu w Polsce.

47. urodziny Uniwersytetu Śląskiego

9 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 na deptaku przed rektoratem UŚ odbędą się obchody 47. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. Podczas spotkania przemówienie okolicznościowe wygłosi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

XIX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś zaprasza na XIX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu, który odbędzie się 13 czerwca 2015 r. (sobota) o godz. 17.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ul. Zacisze 3). Koncert  „Brzegi Dunaju”, poprzedzi wykład prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka pt. „Cicha woda”.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna 5 czerwca 2015 r.

5 czerwca 2015 r. (piątek) kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Szkolenie w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – narzędzia CAT

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje szkolenie w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – narzędzia CAT: obsługa programu memoQ,  które odbędzie się 10 czerwca 2015 r. w godzinach od 12.00 do 17.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, poziom 0, sala komputerowa). Szkolenie poprowadzi certyfikowany trener programu memoQ dr Izabela Mrochen. Zapisy potrwają do 8 czerwca i są prowadzone osobiście w sekretariacie SPNJO (Katowice, ul. Szkolna 7, pok.

UŚ współpracuje z czasopismem „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z redakcją czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”. W najnowszym numerze czasopisma (5–6/2015) zamieszczona jest informacja nt. potencjału uczelni. W ramach współpracy w kolejnych numerach czasopisma Biuro Współpracy z Gospodarką zamieszczać będzie informacje o wybranych wynalazkach opracowanych przez naukowców UŚ.

Tańsze bilety na Juwenaliowy Kabareton

27 maja 2015 r. o godz. 19.00 w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek (pl. Sejmu Śląskiego 2) odbędzie się Juwenaliowy Kabareton. Wystąpią: Kabaret Straszaki, Łukasz Żak Zaczek (stand-up), Kabaret DNO, Kabaret Młodych Panów.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Journal of Contemporary Economics and Management”

„European Journal of Contemporary Economics and Management” (EJEM) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo, wydawane dwa razy w roku (w maju i grudniu), skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć m.in. w dziedzinach ekonomii i zarządzaniu.

Godziny rektorskie 29 maja 2015 r.

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek ogłasza godziny rektorskie w piątek 29 maja 2015 r. do godz. 12.00 (ze względu na Juwenalia Śląskie, odbywające się dzień wcześniej na osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie). Godziny rektorskie nie obejmują Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. 

Majówka z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ

W piątek 29 maja 2015 r. o godz. 15.00 na terenie osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie (ul. Studencka) Uniwersytet Śląski i Stowarzyszenie Absolwentów UŚ organizują Majówkę z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ. Tematem przewodnim wydarzenia jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. W programie znajdą się: koncerty, strefa dla dzieci oraz strefa, której celem będzie  propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Zakaz palenia na terenie UŚ

Przypominamy, że w związku z przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych obowiązuje m.in. zakaz palenia na terenie placówek edukacyjnych (nie tylko w pomieszczeniach).

W związku z tym informujemy, że na terenie Uniwersytetu Śląskiego, w tym w szczególności w wyznaczonych strefach bezdymnych, tj. m.in. w obiektach uniwersyteckich i w ich bezpośrednim otoczeniu oraz na deptaku przed rektoratem, obowiązuje całkowity zakaz palenia. Naruszenie zakazu jest zagrożone karą grzywny do 500 zł.

 

Akcja społeczna pn. „UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!”

18 maja 2015 roku odbędzie się akcja społeczna pn. „UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!”, która propaguje zdrowy styl życia, właściwe odżywanie oraz regularne korzystanie z badań profilaktycznych i rehabilitacji.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.