facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Konkurs „Innowator Śląska 2016”

„Innowator Śląska 2016” to otwarty konkurs, którego celem jest między innymi promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN

Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 roku został przedłużony do 22 marca 2017 roku. Wnioski należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną w systemie OSF do godz. 23.59.

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

Zbiórka na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego studenta Wydziału Nauk Społecznych

W serwisie Pomagam.pl prowadzona jest zbiórka na rzecz niepełnosprawnego studenta Wydziału Nauk Społecznych. Chorujący na dystrofię mięśniową Duchenne’a student Uniwersytetu Śląskiego potrzebuje nowego elektrycznego wózka inwalidzkiego.

Choroba, na którą cierpi ma charakter postępujący i powoduje nieodwracalny zanik mięśni. Z uwagi na stan zdrowia potrzebny jest mu elektryczny wózek inwalidzki o określonej specyfikacji, a dotychczasowy sprzęt nie nadaje się już do naprawy i brak do niego części zamiennych.

Kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W poniedziałek 27 lutego 2017 roku rozpoczną się zapisy na zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego.

Karty aplikacji do systemu POL-on

POL-on to zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, którego celem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, uczelniach i polskiej nauce. W związku z trwającymi pracami nad wprowadzaniem do systemu informacji o działalności jednostek naukowych, zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Karty Aplikacji Produktu oraz do jej wypełniania.

Spektakl „Antygona w Nowym Jorku” w Teatrze Śląskim

W piątek 21 lutego 2017 roku o godz. 19.30 w Teatrze Śląskim rozpocznie się spektakl pt. „Antygona w Nowym Jorku” – współczesny dramat Janusza Głowackiego nawiązujący do antycznej tragedii Sofoklesa, którego tematem jest los kilkorga bezdomnych mieszkańcach nowojorskiego Tompkins Square Park. Sztuka została napisana na zamówienie teatru Arena Stage w Waszyngtonie.

Projekt „Dalí” w Teatrze Śląskim w Katowicach

W czwartek 9 lutego 2017 roku o godz. 19.00 w Teatrze Śląskim rozpocznie się projekt „Dalí” – wydarzenie z pogranicza spektaklu i performance'u oparte na interakcji z widzem. Autorski projekt Agaty Woźnickiej i Bartosza Ostrowskiego powstał w ramach Sceny Eksperymentalnej Teatru Barakah. Inspiracją dla twórców była postać Salvadora Dalego, jego dorobek i życie prywatne, w szczególności jego relacja z żoną Galą Dalí. Sekwencję scen spajać będzie hasło „Od Dalego różni mnie tylko to, że nim nie jestem”.

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Od 10 stycznia do 10 lutego 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzić będzie nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (PO IR).

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów składa się za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie: www.survey.ncbr.gov.pl.

Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Człowiek z La Manchy”

W piątek 17 lutego 2017 roku o godz. 19.00 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej rozpocznie się spektakl „Człowiek z La Manchy” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza, do udziału w którym zaproszeni są studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Musical amerykańskiego scenarzysty teatralnego Dale’a Wassermana zrealizowany przez członków Teatru Polskiego to próba nadania nowego sensu postaci Don Kichota.

III edycja konkursu o Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej

Do 15 marca 2017 roku można aplikować w konkursie o Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej w dwóch kategoriach:

Termin dostarczania dokumentów księgowych za 2016 rok

W związku z koniecznością księgowego zamknięcia roku oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego dokumenty księgowe dotyczące roku 2016 należy dostarczyć do kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 roku.

Treść komunikatu (pdf) 

Weryfikacja dorobku kategoryzacyjnego pracowników

Poniżej udostępniamy list prorektora ds. badań naukowych prof. zw. dr. hab. Andrzeja Norasa w sprawie weryfikacji dorobku kategoryzacyjnego pracowników uczelni. 


 

Szanowni Państwo,
niebawem będzie miała miejsce ocena parametryczna jednostek naukowych. Od jej wyniku będzie zależała wysokość dotacji statutowej i, co ma miejsce po raz pierwszy, także wysokość dotacji podstawowej dla poszczególnych wydziałów i całej uczelni.

34 mln euro na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

Międzynarodowa sieć QuantERA koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki ogłosiła konkurs QuantERA 2017 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. Budżet programu wyniesie 34 mln euro.

Zakres konkursu obejmuje następujące tematy:

Uniwersytet Śląski w serwisie ResearchGate

Uniwersytet Śląski ma swój profil w serwisie ResearchGate. Jest to międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Na portalu zarejestrowało się ponad 11 milionów użytkowników ze 193 państw, serwis zawiera ponad 100 milionów publikacji.

Pracownicy mogą utworzyć w serwisie swój profil, dzięki czemu zyskują możliwość udostępniania własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów, a także wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów z badaczami z całego świata.

Wyjazdy na spektakle teatralne

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej. Na mocy porozumienia co miesiąc (aż do czerwca) organizowane będą wyjazdy na spektakle. Oferta skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników uczelni.

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

W grudniu 2016 roku Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do kolejnej edycji konkursu ETIUDA, przeznaczonego dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, a także do dwóch nowych konkursów: SONATINA – zastępująca dawny ministerialny program „Iuventus Plus” oraz UWERTURA – prowadzona w ramach programu „Fellowship to visit ERC grantee”.

Telefonogram dotyczący 23 grudnia oraz 3 stycznia

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym i noworocznym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracowników, dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu poprzedzającym wigilię, tj. w piątek 23 grudnia 2016 r. oraz ze względu na zaplanowane wyłączenie sieci komputerowej i usług sieciowych spowodowane przebudową głównego węzła sieciowego również we wtorek 3 stycznia 2017 r., na zasadach określonych poniżej.

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

Katowice dn. 6 grudnia 2016 r.

 

TELEFONOGRAM

 

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2016, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2016 roku oraz w styczniu 2017 roku:

Przerwa w dostępie do sieci komputerowej i usług sieciowych

Sygnalizowana na 28 grudnia 2016 roku przebudowa głównego węzła sieciowego została przesunięta na 3 stycznia 2017 roku. Zmiana ta pozwoli Działowi Administracji Sieci i Usług Sieciowych lepiej przygotować się do tej operacji oraz ograniczy ryzyko zaburzenia funkcjonowania uczelni w końcówce roku.

Rozpoczęcie przebudowy planowane jest na godzinę 11.00. W związku z tym na terenie uczelni nie będzie działała ani sieć komputerowa, ani żadne usługi sieciowe (internet, poczta Uniwersytetu Śląskiego oraz serwis www.us.edu.pl).

Koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową”

W niedzielę 11 grudnia 2016 roku o godz. 19.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ul. Zacisze 3) rozpocznie się koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową” – polskie prawykonanie ostatniej kompozycji Józefa Świdra. Wśród wykonawców znajdą się: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki.

Kursy i egzaminy językowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów

Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu – operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego oferuje pracownikom naukowo-dydaktycznym i doktorantom kursy językowe organizowane przez Laboratorium Językowe. Program dedykowanego kursu języka angielskiego dla pracowników został zaprojektowany w celu wzmocnienia skutecznej komunikacji językowej w kontekście akademickim, natomiast kurs dla doktorantów ma na celu przygotowanie do zaliczenia lektoratu z języka angielskiego oraz egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

„Koncert Przyjaźni” z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów w USA

11 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach rozpocznie się „Koncert Przyjaźni” z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów (Veterans Day) w USA, przypominający polskie i amerykańskie pieśni patriotyczne oraz pozwalający podkreślić przyjaźń między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Bezpłatne wejściówki można odbierać w siedzibie Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” (ul. Warszawska 37) od 3 listopada.

Informacja z Działu Nauki dotycząca wniosków konkursowych

Dział Nauki Uniwersytetu Śląskiego informuje, że wnioski do konkursu „START” oraz do konkursów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki będą przyjmowane do piątku 28 października 2016 roku do godz. 10.00.

Telefonogram dotyczący 31 października 2016 roku

Poniżej udostępniamy treść telefonogramu dotyczącego możliwości nieświadczenia pracy w dniu poprzedzającym Święto Zmarłych, tj. w poniedziałek 31 października 2016 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

ikona pdf Treść telefonogramu (skan dokumentu pdf) 

Nowa stawka abonamentu za miejsca parkingowe

Ustalone w ostatnim czasie przez Sejm RP zmiany legislacyjne z zakresu prawa pracy kształtujące min. wysokość płacy minimalnej spowodowały lub w najbliższym czasie spowodują wzrost cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz uniwersytetu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.