facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

XXI konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła XXI konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Do 2 października 2017 r. kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 – nabór

Rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Wystawcy i prelegenci mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl.

Obóz rowerowy Akademickiego Związku Sportowego dla dzieci pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Od 23 lipca do 4 sierpnia 2017 roku w Czeskich Beskidach trwać będzie obóz rowerowy z elementami tenisa i boot camp, zorganizowany przez Akademicki Związek Sportowy dla dzieci pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Koszt wyjazdu wynosi 1195 zł. i obejmuje transport, zakwaterowanie, wyżywienie, obiekty sportowe, ognisko, ubezpieczenie KL i NNW, wypełnienie całego dnia zajęciami rekreacyjno-sportowymi pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, a także zwiedzanie zabytkowego Stramberga, wycieczka nad zalew, zamek Hukvaldy, kamieniołomy.

Konkurs na realizację projektów w module „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Został uruchomiony konkurs w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków potrwa do 23 czerwca 2017 roku, a pula środków do zdobycia wynosi 26 mln złotych.

Promocyjne ceny biletów na spektakl pt. „Wujek.81. Czarna ballada”

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla absolwentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na spektakl pt. „Wujek.81. Czarna ballada”, który grany będzie:

  • 8 i 9 czerwca 2017 roku o godz. 19.00
  • oraz 19 i 11 czerwca o godz. 16.00.


Na hasło „UŚ” bilety na te spektakle kosztować będą 20 zł/os. Zwiastun spektaklu dostępny jest na Youtube.

Przedłużenie naboru wniosków w konkursach Opus 13 i Preludium 13

Z uwagi na trudności techniczne związane z systemem Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) Narodowe Centrum Nauki przedłużyło termin składania wniosków w konkursach Opus 13 oraz Preludium 13. W obu konkursach nabór prowadzony jest do 22 czerwca 2017 roku, wnioski należy wysłać do godz. 23.59.

Formularze dla obu konkursów są dostępne w systemie, jednakże dołączenie potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie.

Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre

Od 26 czerwca do 7 lipca 2017 roku w English Language Centre (Katowice, Bankowa 14, p. 505) będzie trwać intensywny kurs letni języka angielskiego. Nauka zostanie zorganizowana w trzech grupach zaawansowania.

Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić drogą telefoniczną pod numerem: 32 3592211 lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: elc@us.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.elc.us.edu.pl.

Specjalna oferta Teatru Rozrywki dla pracowników UŚ

Teatr Rozrywki przygotował specjalną ofertę promocyjną dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Bilety na wybrane spektakle można nabyć w obniżonej cenie. Wśród propozycji znajdują się:

Badanie densytometryczne (wykrywające osteoporozę)

W piątek 19 maja 2017 roku w godz. od 9.00 do 12.00 w osteobusie przy przychodni CenterMed (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) będzie można wykonać badanie densytometryczne (wykrywające osteoporozę) z kręgosłupa lędźwiowego lub z szyjki kości udowej.

Nabór wniosków w konkursach NCN – Miniatura oraz Opus i Preludium

Narodowe Centrum Nauki udostępniło w systemie OSF formularz wniosku w konkursie Miniatura 1 umożliwiającym sfinansowanie pojedynczych działań naukowych (tzw. małych grantów). Szczegółowe instrukcje dotyczące konkursu, w tym składania i wysyłania wniosku w systemie OSF, dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl.

Akademicki Certyfikat Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

20 i 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (Katowice, ul. Bankowa 14, pawilon B, III piętro) odbędzie się kolejna edycja egzaminów certyfikujących. Uczestnicy będą mieli możliwość potwierdzenia swoich kompetencji z następujących języków: angielskiego (na poziomie B2), niemieckiego (B1), hiszpańskiego (B1) i francuskiego (B1) oraz uzyskania Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

II edycja konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Do 15 maja 2017 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”. Patronat nad inicjatywą objął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia Uniwersytetu Śląskiego oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Nabór do programu L’Oréal Polska „Dla Kobiet i Nauki”

„Dla Kobiet i Nauki” to program L’Oréal Polska promujący osiągnięcia naukowe kobiet, w którym badaczki mogą się ubiegać o roczne stypendia. W programie wyróżniane są dotychczasowe osiągnięcia oraz plany naukowe w obszarze medycyny, biologii, chemii, fizyki i biotechnologii.

Plebiscyt pt. „Kobieta – Wynalazczyni”

W roku 2017 w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, by uczcić dwukrotną laureatkę nagrody Nobla, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współudziale Redakcji „Przegląd Techniczny” organizuje kolejną edycję konkursu-plebiscytu „Kobieta – Wynalazczyni”.

Konkurs dedykowany jest kobietom posiadającym udokumentowany dorobek wynalazczy. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: spwir.agnieszka@gmail.com do 10 maja 2017 roku.

Promocyjne ceny biletów na „Bulwar Zachodzącego Słońca”

25, 26, 27, 29 oraz 30 kwietnia 2017 roku Teatr Rozrywki zaprasza studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na pierwsze po premierze spektakle „Bulwaru Zachodzącego Słońca” w reżyserii Michała Znanieckiego. Na hasło „zachód słońca” można zakupić bilety w cenie 45 zł (cena regularna wynosi 70 zł). Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami: 32 346 19 31, 691 988 020 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: m.bokuniewicz@teatr-rozrywki.pl.

Spektakl „DyBBuK” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej

Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogą skorzystać z promocyjnej oferty na zakup biletów do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „DyBBuK” w reżyserii Pawła Passiniego.

Spektakl rozpocznie się w czwartek 27 kwietnia 2017 roku o godz. 19.00. Koszt biletu to 10 zł. Rezerwacje prowadzone są w kasie biletowej teatru (tel. 32 829-31-60) na hasło: Uniwersytet Śląski. Dojazd we własnym zakresie. 

Telefonogram dotyczący pracy w dniach 2 maja i 16 czerwca

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uwzględniając oczekiwania Pracowników na stworzenie Im możliwości dłuższego odpoczynku na początku maja br. oraz w czerwcu br., dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek) oraz w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) na zasadach określonych poniżej.

Konkurs Narodowego Centrum Nauki oraz sieci M-ERA.NET

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

Promocyjne ceny biletów na spektakl pt. „Słowo o Jakóbie Szeli”

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na wyreżyserowany przez Michała Kmiecika spektakl pt. „Słowo o Jakóbie Szeli”, które grane będą 6, 7 i 8 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00.

Na hasło „UŚ” bilety na te spektakle kosztować będą 25 zł/os. Zwiastun spektaklu dostępny jest na Youtube.

Bilety w promocyjnej cenie na spektakle w Teatrze Śląskim

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na dwa spektakle:

Promocja nauki – poradnik dla naukowców

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy wydał książkę dla badaczy zainteresowanych promocją nauki. Bezpłatny poradnik dostępny jest online na stronie OPI.

Nabór wniosków w konkursach NCN – Opus i Preludium

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursach Opus 13 oraz Preludium 13. Na badania podstawowe prowadzone w ramach konkursów przeznaczono łącznie 280 mln zł.

1% podatku dla Macieja Dercza

W rozliczeniu rocznym PIT można przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, można wskazać również cel szczegółowy wydatkowania kwoty.

Na 1% podatku liczy Maciej Dercz – podopieczny Fundacji Iskierka (organizacji działającej na rzecz dzieci z chorobą nowotworową), syn Jolanty i Grzegorza Derczów – pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Maciej walczy ze złośliwym chłoniakiem nieziarniczym.

KRS 0000248546, cel szczegółowy: Maciej Dercz. 

Cykl warsztatów pt. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko”

W środę 15 marca 2017 roku w godz. od 15.00 do 16.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, s. 227) odbywać się będzie wykład pt. „Czy praca w sektorze nowoczesnych usług biznesowych może być rozwojowa?”, który zainauguruje cykl warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko” organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.

Walne zebranie członków PKZP

Informujemy, że Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej organizuje walne zebranie członków. Spotkanie rozpocznie się 30 marca 2017 roku o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, I piętro). 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.