facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

Akademicki Certyfikat Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

20 i 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (Katowice, ul. Bankowa 14, pawilon B, III piętro) odbędzie się kolejna edycja egzaminów certyfikujących. Uczestnicy będą mieli możliwość potwierdzenia swoich kompetencji z następujących języków: angielskiego (na poziomie B2), niemieckiego (B1), hiszpańskiego (B1) i francuskiego (B1) oraz uzyskania Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

II edycja konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Do 15 maja 2017 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”. Patronat nad inicjatywą objął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia Uniwersytetu Śląskiego oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Nabór do programu L’Oréal Polska „Dla Kobiet i Nauki”

„Dla Kobiet i Nauki” to program L’Oréal Polska promujący osiągnięcia naukowe kobiet, w którym badaczki mogą się ubiegać o roczne stypendia. W programie wyróżniane są dotychczasowe osiągnięcia oraz plany naukowe w obszarze medycyny, biologii, chemii, fizyki i biotechnologii.

Plebiscyt pt. „Kobieta – Wynalazczyni”

W roku 2017 w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, by uczcić dwukrotną laureatkę nagrody Nobla, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współudziale Redakcji „Przegląd Techniczny” organizuje kolejną edycję konkursu-plebiscytu „Kobieta – Wynalazczyni”.

Konkurs dedykowany jest kobietom posiadającym udokumentowany dorobek wynalazczy. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: spwir.agnieszka@gmail.com do 10 maja 2017 roku.

Promocyjne ceny biletów na „Bulwar Zachodzącego Słońca”

25, 26, 27, 29 oraz 30 kwietnia 2017 roku Teatr Rozrywki zaprasza studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na pierwsze po premierze spektakle „Bulwaru Zachodzącego Słońca” w reżyserii Michała Znanieckiego. Na hasło „zachód słońca” można zakupić bilety w cenie 45 zł (cena regularna wynosi 70 zł). Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami: 32 346 19 31, 691 988 020 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: m.bokuniewicz@teatr-rozrywki.pl.

Spektakl „DyBBuK” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej

Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogą skorzystać z promocyjnej oferty na zakup biletów do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „DyBBuK” w reżyserii Pawła Passiniego.

Spektakl rozpocznie się w czwartek 27 kwietnia 2017 roku o godz. 19.00. Koszt biletu to 10 zł. Rezerwacje prowadzone są w kasie biletowej teatru (tel. 32 829-31-60) na hasło: Uniwersytet Śląski. Dojazd we własnym zakresie. 

Telefonogram dotyczący pracy w dniach 2 maja i 16 czerwca

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uwzględniając oczekiwania Pracowników na stworzenie Im możliwości dłuższego odpoczynku na początku maja br. oraz w czerwcu br., dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek) oraz w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) na zasadach określonych poniżej.

Konkurs Narodowego Centrum Nauki oraz sieci M-ERA.NET

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

Promocyjne ceny biletów na spektakl pt. „Słowo o Jakóbie Szeli”

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na wyreżyserowany przez Michała Kmiecika spektakl pt. „Słowo o Jakóbie Szeli”, które grane będą 6, 7 i 8 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00.

Na hasło „UŚ” bilety na te spektakle kosztować będą 25 zł/os. Zwiastun spektaklu dostępny jest na Youtube.

Bilety w promocyjnej cenie na spektakle w Teatrze Śląskim

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na dwa spektakle:

Promocja nauki – poradnik dla naukowców

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy wydał książkę dla badaczy zainteresowanych promocją nauki. Bezpłatny poradnik dostępny jest online na stronie OPI.

Nabór wniosków w konkursach NCN – Opus i Preludium

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursach Opus 13 oraz Preludium 13. Na badania podstawowe prowadzone w ramach konkursów przeznaczono łącznie 280 mln zł.

1% podatku dla Macieja Dercza

W rozliczeniu rocznym PIT można przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, można wskazać również cel szczegółowy wydatkowania kwoty.

Na 1% podatku liczy Maciej Dercz – podopieczny Fundacji Iskierka (organizacji działającej na rzecz dzieci z chorobą nowotworową), syn Jolanty i Grzegorza Derczów – pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Maciej walczy ze złośliwym chłoniakiem nieziarniczym.

KRS 0000248546, cel szczegółowy: Maciej Dercz. 

Cykl warsztatów pt. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko”

W środę 15 marca 2017 roku w godz. od 15.00 do 16.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, s. 227) odbywać się będzie wykład pt. „Czy praca w sektorze nowoczesnych usług biznesowych może być rozwojowa?”, który zainauguruje cykl warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko” organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.

Walne zebranie członków PKZP

Informujemy, że Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej organizuje walne zebranie członków. Spotkanie rozpocznie się 30 marca 2017 roku o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, I piętro). 

Konkurs „Innowator Śląska 2016”

„Innowator Śląska 2016” to otwarty konkurs, którego celem jest między innymi promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN

Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 roku został przedłużony do 22 marca 2017 roku. Wnioski należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną w systemie OSF do godz. 23.59.

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

Zbiórka na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego studenta Wydziału Nauk Społecznych

W serwisie Pomagam.pl prowadzona jest zbiórka na rzecz niepełnosprawnego studenta Wydziału Nauk Społecznych. Chorujący na dystrofię mięśniową Duchenne’a student Uniwersytetu Śląskiego potrzebuje nowego elektrycznego wózka inwalidzkiego.

Choroba, na którą cierpi ma charakter postępujący i powoduje nieodwracalny zanik mięśni. Z uwagi na stan zdrowia potrzebny jest mu elektryczny wózek inwalidzki o określonej specyfikacji, a dotychczasowy sprzęt nie nadaje się już do naprawy i brak do niego części zamiennych.

Kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W poniedziałek 27 lutego 2017 roku rozpoczną się zapisy na zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego.

Karty aplikacji do systemu POL-on

POL-on to zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, którego celem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, uczelniach i polskiej nauce. W związku z trwającymi pracami nad wprowadzaniem do systemu informacji o działalności jednostek naukowych, zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Karty Aplikacji Produktu oraz do jej wypełniania.

Spektakl „Antygona w Nowym Jorku” w Teatrze Śląskim

W piątek 21 lutego 2017 roku o godz. 19.30 w Teatrze Śląskim rozpocznie się spektakl pt. „Antygona w Nowym Jorku” – współczesny dramat Janusza Głowackiego nawiązujący do antycznej tragedii Sofoklesa, którego tematem jest los kilkorga bezdomnych mieszkańcach nowojorskiego Tompkins Square Park. Sztuka została napisana na zamówienie teatru Arena Stage w Waszyngtonie.

Projekt „Dalí” w Teatrze Śląskim w Katowicach

W czwartek 9 lutego 2017 roku o godz. 19.00 w Teatrze Śląskim rozpocznie się projekt „Dalí” – wydarzenie z pogranicza spektaklu i performance'u oparte na interakcji z widzem. Autorski projekt Agaty Woźnickiej i Bartosza Ostrowskiego powstał w ramach Sceny Eksperymentalnej Teatru Barakah. Inspiracją dla twórców była postać Salvadora Dalego, jego dorobek i życie prywatne, w szczególności jego relacja z żoną Galą Dalí. Sekwencję scen spajać będzie hasło „Od Dalego różni mnie tylko to, że nim nie jestem”.

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Od 10 stycznia do 10 lutego 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzić będzie nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (PO IR).

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów składa się za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie: www.survey.ncbr.gov.pl.

Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Człowiek z La Manchy”

W piątek 17 lutego 2017 roku o godz. 19.00 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej rozpocznie się spektakl „Człowiek z La Manchy” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza, do udziału w którym zaproszeni są studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Musical amerykańskiego scenarzysty teatralnego Dale’a Wassermana zrealizowany przez członków Teatru Polskiego to próba nadania nowego sensu postaci Don Kichota.

III edycja konkursu o Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej

Do 15 marca 2017 roku można aplikować w konkursie o Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej w dwóch kategoriach:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.