facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Promocyjne ceny biletów na spektakl pt. „Muzułmany”

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla absolwentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na spektakl pt. „Muzułmany”, który grany będzie 4, 5 i 11 listopada 2017 roku o godz. 20.00.

Na hasło „UŚ” bilety na te spektakle kosztować będą 15 zł/os. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Teatru Śląskiego. Trailer spektaklu dostępny jest pod adresem: www.youtube.com/watch?v=feXEGezylnw.

Porozumienie ws. jednorazowej premii dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

11 października 2017 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy rektorem Uniwersytetu Śląskiego a działającymi na uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie wypłacenia w listopadzie 2017 roku jednorazowej premii dodatkowej pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

Treść porozumienia:

Koncert Gordona Haskella & eM Bandu

22 października 2017 roku o godz. 19.00 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie rozpocznie się koncert Gordona Haskella & eM Bandu.

Gordon Haskell – członek zespołu Les Fleur De Lys, później Flowerpot Men. Krótko występował w supergrupie King Crimson, jako wokalista i basista. Największą sławę przyniósł mu solowy krążek „Harry’s Bar” (2002) z przebojem „How Wonderful You Are”.

Kursy dokształcające z języków obcych – edycja jesień 2017

Do 31 października 2017 roku trwają się zapisy na zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego.

Program obejmuje zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, a także kursy specjalistyczne i przygotowujące do egzaminów certyfikujących (First, CAE).  Nowością w tej edycji są: kurs języka łacińskiego i cywilizacji europejskiej oraz kurs języka angielskiego dla osób w wieku 40+ (poziom A1, B1).

Wyjazd do Izraela

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach współorganizuje wyjazd studyjny do Ziemi Świętej w terminie od 10 do 17 lutego 2018 roku.

Zaproszenie do udziału skierowane jest do wykładowców oraz studentów uczelni. Rejestrację uczestników prowadzi ks. dr Dawid Ledwoń, e-mail: dawid.ledwon@us.edu.pl. Termijn zgłoszeń upływa 20 października 2017 roku.

Promocyjne ceny biletów na „Chłopca z łabędziem”

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na spektakl „Chłopiec z łabędziem” (reż. Ingmar Villqist), który grany będzie 4 i 6 października 2017 roku o godz. 19.00.

Bilety dla par dostępne są w cenie 16 zł (hasło: Uniwersytet Śląski). Informacje na temat spektaklu znajdują się na stronie: www.teatrslaski.art.pl.

Kasa nieczynna 28 września

W czwartek 28 września 2017 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowana w rektoracie uczelni, będzie nieczynna. 

Promocyjne ceny biletów na „Rękopis znaleziony w Saragossie”

Teatr Rozrywki przygotował promocyjną ofertę dla pracowników i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na musical „Rękopis znaleziony w Saragossie” z muzyką Krzesimira Dębskiego, który grany będzie 12 i 13 października 2017 roku o godz. 19.00.

Bilety można zakupić w cenie 35 zł (cena regularna wynosi 69 zł). Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami: 32 346 19 31, 691 988 020 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: m.bokuniewicz@teatr-rozrywki.pl.

Prośba o pomoc dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Lublińcu

Wskutek śmierci byłej pracownicy Uniwersytetu Śląskiego Marioli Maruszczyk znajdująca się pod jej opieką dziewczynka trafiła do Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu. Kierownictwo placówki prosi o pomoc w zebraniu najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku:

Komunikaty dotyczące konkursów Opus, Preludium i Miniatura

15 września 2017 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

  • Opus 14 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • i Preludium 14 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

Trzeci konkurs o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa to wspólne przedsięwzięcie American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Celem nagrody jest wzmocnienie współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Zgłoszenia kandydatów do trzeciej edycji konkursu przyjmowane są do 31 grudnia 2017 roku.

Nabór wniosków w konkursach NCN – Opus, Preludium i Daina

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów Opus i Preludium, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu Daina. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 roku.

Nabór wniosków o stypendia Start

Do 31 października 2017 roku młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium Start przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, będącego największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy (którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia), dając im możliwość pełnego poświęcenia się pracy naukowej. Każdy laureat może liczyć na wsparcie w wysokości ponad 20 tys. zł rocznie. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.  

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus”

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) przyznawana jest przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy polsko-niemieckiej. Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 17 października 2017 roku.

Nabór wniosków w konkursach międzynarodowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

W sierpniu 2017 roku Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w dwóch konkursach międzynarodowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych:

  • HERA (Humanities in the European Research Area),
  • EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities).

 

Promocyjne ceny biletów na spektakl pt. „Porwanie Europy”

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla absolwentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na spektakl pt. „Porwanie Europy”, który grany będzie 16 i 17 września 2017 roku o godz. 17.00 na Dużej Scenie. 

Na hasło „UŚ” bilety na te spektakle kosztować będą 25 zł/os. Spektakl bierze udział w III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

Nabór wniosków w programie „Szlakami Polski Niepodległej”

„Szlakami Polski Niepodległej” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące finansowania projektów obejmujących zadania:

Nabór wniosków w ramach programu Fulbright-Schuman

Do 1 grudnia 2017 roku można aplikować o granty Fulbright-Schuman – stypendia dla studentów studiów magisterskich, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Drugi typ grantów – tzw. granty innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych.

Kancelaria ogólna nieczynna

Informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia 2017 roku kancelaria ogólna w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie nieczynna.

Nabór do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór uzupełniający do składów osobowych Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Nabór dotyczy specjalizacji:

Ankieta „Trudne sytuacje w relacjach student – pracownik”

Centrum Obsługi Studentów planuje opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach zaistnienia na uczelni sytuacji trudnych lub niebezpiecznych.

W celu uzyskania informacji na temat ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązujących zarządzeniach, a także w celu dostosowania treści instrukcji do realnych potrzeb powstała ankieta skierowana do wszystkich pracowników uczelni. Sondaż, który ma pomóc w zdiagnozowaniu potencjalnych problemów, został przygotowany przy wsparciu specjalistów z zakresu psychologii i socjologii.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że w od 7 do 25 sierpnia 2017 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln) zgodnie z Zarządzeniem Rektora 30/2016 oraz Zarządzeniem Rektora 32/2016.

Przerwy w łączności telefonicznej w budynkach Uniwersytetu Śląskiego

Od 4 lipca do 31 sierpnia 2017 roku prowadzone będą prace modernizujące infrastrukturę telefoniczną. W związku z tym mogą występować chwilowe przerwy w łączności telefonicznej we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Prace będą prowadzone w ten sposób, aby niedostępność usług telefonicznych w godzinach 8.00–16.00 była możliwie najmniejsza. Ewentualne problemy z łącznością telefoniczną należy zgłaszać pracownikom Sekcji Teletechnicznej.

DAINA – nowy konkurs NCN

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba (LMT) organizuje nowy konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków do pierwszej edycji planowany jest we wrześniu 2017 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla polsko-litewskich zespołów realizujących projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. O przyznanie środków finansowych będą mogli się ubiegać wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Konkursy NPRH – moduły Uniwersalia 2.1 oraz 2.2

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkursy na realizację projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w modułach Uniwersalia 2.1 oraz 2.2.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.