facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

Promocyjne ceny biletów na spektakl pt. „Porwanie Europy”

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla absolwentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na spektakl pt. „Porwanie Europy”, który grany będzie 16 i 17 września 2017 roku o godz. 17.00 na Dużej Scenie. 

Na hasło „UŚ” bilety na te spektakle kosztować będą 25 zł/os. Spektakl bierze udział w III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

Nabór wniosków w programie „Szlakami Polski Niepodległej”

„Szlakami Polski Niepodległej” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące finansowania projektów obejmujących zadania:

Nabór wniosków w ramach programu Fulbright-Schuman

Do 1 grudnia 2017 roku można aplikować o granty Fulbright-Schuman – stypendia dla studentów studiów magisterskich, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Drugi typ grantów – tzw. granty innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych.

Kancelaria ogólna nieczynna

Informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia 2017 roku kancelaria ogólna w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie nieczynna.

Nabór do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór uzupełniający do składów osobowych Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Nabór dotyczy specjalizacji:

Ankieta „Trudne sytuacje w relacjach student – pracownik”

Centrum Obsługi Studentów planuje opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach zaistnienia na uczelni sytuacji trudnych lub niebezpiecznych.

W celu uzyskania informacji na temat ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązujących zarządzeniach, a także w celu dostosowania treści instrukcji do realnych potrzeb powstała ankieta skierowana do wszystkich pracowników uczelni. Sondaż, który ma pomóc w zdiagnozowaniu potencjalnych problemów, został przygotowany przy wsparciu specjalistów z zakresu psychologii i socjologii.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że w od 7 do 25 sierpnia 2017 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln) zgodnie z Zarządzeniem Rektora 30/2016 oraz Zarządzeniem Rektora 32/2016.

Przerwy w łączności telefonicznej w budynkach Uniwersytetu Śląskiego

Od 4 lipca do 31 sierpnia 2017 roku prowadzone będą prace modernizujące infrastrukturę telefoniczną. W związku z tym mogą występować chwilowe przerwy w łączności telefonicznej we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Prace będą prowadzone w ten sposób, aby niedostępność usług telefonicznych w godzinach 8.00–16.00 była możliwie najmniejsza. Ewentualne problemy z łącznością telefoniczną należy zgłaszać pracownikom Sekcji Teletechnicznej.

DAINA – nowy konkurs NCN

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba (LMT) organizuje nowy konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków do pierwszej edycji planowany jest we wrześniu 2017 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla polsko-litewskich zespołów realizujących projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. O przyznanie środków finansowych będą mogli się ubiegać wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Konkursy NPRH – moduły Uniwersalia 2.1 oraz 2.2

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkursy na realizację projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w modułach Uniwersalia 2.1 oraz 2.2.

XXI konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła XXI konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Do 2 października 2017 r. kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 – nabór

Rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Wystawcy i prelegenci mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl.

Obóz rowerowy Akademickiego Związku Sportowego dla dzieci pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Od 23 lipca do 4 sierpnia 2017 roku w Czeskich Beskidach trwać będzie obóz rowerowy z elementami tenisa i boot camp, zorganizowany przez Akademicki Związek Sportowy dla dzieci pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Koszt wyjazdu wynosi 1195 zł. i obejmuje transport, zakwaterowanie, wyżywienie, obiekty sportowe, ognisko, ubezpieczenie KL i NNW, wypełnienie całego dnia zajęciami rekreacyjno-sportowymi pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, a także zwiedzanie zabytkowego Stramberga, wycieczka nad zalew, zamek Hukvaldy, kamieniołomy.

Konkurs na realizację projektów w module „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Został uruchomiony konkurs w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków potrwa do 23 czerwca 2017 roku, a pula środków do zdobycia wynosi 26 mln złotych.

Promocyjne ceny biletów na spektakl pt. „Wujek.81. Czarna ballada”

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla absolwentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na spektakl pt. „Wujek.81. Czarna ballada”, który grany będzie:

  • 8 i 9 czerwca 2017 roku o godz. 19.00
  • oraz 19 i 11 czerwca o godz. 16.00.


Na hasło „UŚ” bilety na te spektakle kosztować będą 20 zł/os. Zwiastun spektaklu dostępny jest na Youtube.

Przedłużenie naboru wniosków w konkursach Opus 13 i Preludium 13

Z uwagi na trudności techniczne związane z systemem Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) Narodowe Centrum Nauki przedłużyło termin składania wniosków w konkursach Opus 13 oraz Preludium 13. W obu konkursach nabór prowadzony jest do 22 czerwca 2017 roku, wnioski należy wysłać do godz. 23.59.

Formularze dla obu konkursów są dostępne w systemie, jednakże dołączenie potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie.

Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre

Od 26 czerwca do 7 lipca 2017 roku w English Language Centre (Katowice, Bankowa 14, p. 505) będzie trwać intensywny kurs letni języka angielskiego. Nauka zostanie zorganizowana w trzech grupach zaawansowania.

Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić drogą telefoniczną pod numerem: 32 3592211 lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: elc@us.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.elc.us.edu.pl.

Specjalna oferta Teatru Rozrywki dla pracowników UŚ

Teatr Rozrywki przygotował specjalną ofertę promocyjną dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Bilety na wybrane spektakle można nabyć w obniżonej cenie. Wśród propozycji znajdują się:

Badanie densytometryczne (wykrywające osteoporozę)

W piątek 19 maja 2017 roku w godz. od 9.00 do 12.00 w osteobusie przy przychodni CenterMed (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) będzie można wykonać badanie densytometryczne (wykrywające osteoporozę) z kręgosłupa lędźwiowego lub z szyjki kości udowej.

Nabór wniosków w konkursach NCN – Miniatura oraz Opus i Preludium

Narodowe Centrum Nauki udostępniło w systemie OSF formularz wniosku w konkursie Miniatura 1 umożliwiającym sfinansowanie pojedynczych działań naukowych (tzw. małych grantów). Szczegółowe instrukcje dotyczące konkursu, w tym składania i wysyłania wniosku w systemie OSF, dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl.

Akademicki Certyfikat Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

20 i 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (Katowice, ul. Bankowa 14, pawilon B, III piętro) odbędzie się kolejna edycja egzaminów certyfikujących. Uczestnicy będą mieli możliwość potwierdzenia swoich kompetencji z następujących języków: angielskiego (na poziomie B2), niemieckiego (B1), hiszpańskiego (B1) i francuskiego (B1) oraz uzyskania Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

II edycja konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Do 15 maja 2017 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”. Patronat nad inicjatywą objął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia Uniwersytetu Śląskiego oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Nabór do programu L’Oréal Polska „Dla Kobiet i Nauki”

„Dla Kobiet i Nauki” to program L’Oréal Polska promujący osiągnięcia naukowe kobiet, w którym badaczki mogą się ubiegać o roczne stypendia. W programie wyróżniane są dotychczasowe osiągnięcia oraz plany naukowe w obszarze medycyny, biologii, chemii, fizyki i biotechnologii.

Plebiscyt pt. „Kobieta – Wynalazczyni”

W roku 2017 w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, by uczcić dwukrotną laureatkę nagrody Nobla, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współudziale Redakcji „Przegląd Techniczny” organizuje kolejną edycję konkursu-plebiscytu „Kobieta – Wynalazczyni”.

Konkurs dedykowany jest kobietom posiadającym udokumentowany dorobek wynalazczy. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: spwir.agnieszka@gmail.com do 10 maja 2017 roku.

Promocyjne ceny biletów na „Bulwar Zachodzącego Słońca”

25, 26, 27, 29 oraz 30 kwietnia 2017 roku Teatr Rozrywki zaprasza studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na pierwsze po premierze spektakle „Bulwaru Zachodzącego Słońca” w reżyserii Michała Znanieckiego. Na hasło „zachód słońca” można zakupić bilety w cenie 45 zł (cena regularna wynosi 70 zł). Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami: 32 346 19 31, 691 988 020 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: m.bokuniewicz@teatr-rozrywki.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.