Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Przewodnik po nowych zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej

Na stronie Narodowego Kongresu Nauki opublikowany został dokument pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik” opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodnik opisuje założenia nowego systemu ewaluacji działalności naukowej wprowadzanego przez tzw. ustawę 2.0 i jej rozporządzenia wykonawcze.

Ubezpieczenie przy wyjeździe zagranicznym – komunikat

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie pn. „Usługi ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) i Assistance dla osób delegowanych/kierowanych z Uniwersytetu Śląskiego za granicę”. Postępowanie wygrał Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

Od 15 sierpnia 2018 roku wszystkie osoby wyjeżdżające na zagraniczne wyjazdy krótkoterminowe zostaną objęte ubezpieczeniem od kosztów leczenia (KL) i assistance. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. koszty leczenia do kwoty 40 000 euro, w tym:

Aktualizacja hostingu

W związku z koniecznością wykonania krytycznej i dużej aktualizacji (systemu Plesk) hostingu 19 lipca 2018 roku o godzinie 7.00 hosting zostanie tymczasowo wyłączony. Przywrócenie funkcjonowania usług jest planowane na 23 lipca.

W planowanym okresie nie wystąpią przerwy w funkcjonowaniu innych systemów, takich jak poczta, VPN itp. Dostępne będą również:

Kasa nieczynna

Od 6 sierpnia do 27 sierpnia 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna zgodnie z zarządzeniem nr 18 rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 18 lutego 2014 roku w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln).

System rezerwacji sal na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego uruchomiony został system rezerwacji sal (SRS) umożliwiający pracownikom, doktorantom i studentom UŚ korzystanie z dostępnych sal w budynkach wydziału zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Bankowej 9 oraz ul. Jagiellońskiej 28.

Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre

Od 25 czerwca do 6 lipca 2018 roku w English Language Centre (Katowice, Bankowa 14, p. 505) będzie trwać intensywny kurs letni języka angielskiego. Nauka zostanie zorganizowana w trzech grupach zaawansowania.

Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić drogą telefoniczną pod numerem: 32 3592211 lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: elc@us.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.elc.us.edu.pl.

1.06 oraz od 11 do 13.06 kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 1 czerwca oraz od 11 do 13 czerwca 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.
 

Promocyjne ceny biletów na spektakl z okazji Dnia Dziecka

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowciach przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Na hasło „UŚ” można zakupić bilety w specjalnych cenach na spektakl przygotowany z okazji Dnia Dziecka pt. „W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem”, który grany będzie 1 czerwca o godz. 9.30 oraz 2 czerwca 2018 roku o godz. 15.00.

Próbny egzamin z języka angielskiego MOCK – Cambridge Advanced

W sobotę 26 maja 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie English Language Centre (Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 505) rozpocznie się próbny egzamin z języka angielskiego MOCK – Cambridge Advanced. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, indywidualnych konsultacji i omówienia wyników, a także uzyskania wszelkich informacji o pozostałych egzaminach Cambridge.

Komunikat w sprawie zwolnienia studentów z zajęć akademickich

Informujemy, że w związku z organizacją 14. Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego studenci uczestniczący w wydarzeniu 25 i 26 kwietnia mogą być zwolnieni z zajęć dydaktycznych na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki UŚ.

Komunikat nr 9 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia studentów z zajęć dydaktycznych:

Od 30 kwietnia do 4 maja 2018 r. kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że od 30 kwietnia do 4 maja 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

2 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W związku ze zbliżającą się „majówką” i dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja) 2 maja 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.

 

Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

Telefonogram dotyczący pracy w dniach 2 maja oraz 1 czerwca

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W związku z wnioskiem Związków Zawodowych dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniach 2 maja 2018 r. oraz 1 czerwca 2018 r., na zasadach określonych poniżej.

Druga edycja MINIATURY

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu MINIATURA. Polscy badacze będą mogli otrzymać dofinansowanie między innymi na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje, staże naukowe czy wyjazdy badawcze.

MINIATURA 2, czyli tzw. „małe granty”, realizowana jest w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty Centrum, np. wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, proces ich oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia, szybsze jest też rozpoczęcie realizacji działania.

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Bilateralny konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych to nowy projekt Narodowego Centrum Nauki. Planowane przedsięwzięcie stanowi efekt nawiązanej 5 kwietnia 2018 roku współpracy pomiędzy NCN a Austrian Science Fund (FWF).

W ramach konkursu polsko-austriackie zespoły naukowców będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN. Prace nad szczegółowymi warunkami będą prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, a ogłoszenie konkursu przewidziane jest w ostatnim kwartale 2018 roku.

Przerwa w dostępie do usług sieciowych UŚ

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac modernizacyjnych infrastruktury informatycznej w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. od godz. 16.00 następujące usługi mogą być niedostępne:

Promocyjne ceny biletów na „Sex dla opornych”

Teatr Rozrywki przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Na hasło „UŚ” można zakupić bilety w specjalnych cenach na komedię pt. „Sex dla opornych”, który grany będzie 21 kwietnia 2018 roku o godz. 17.00 i 20.00.

Bilety w promocyjnych cenach na Festiwal Katowice Kultura Natura

Od 11 do 20 maja 2018 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbywać się będzie Festiwal Katowice Kultura Natura. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Dziecięctwo”. Na Festiwalu wystąpią między innymi: Tonhalle-Orchester Zürich i jej dyrektor artystyczny Lionel Bringuier, Leif Ove Andsnes, Ian Bostridge. francuski Quatuor Ebène, RIAS Kammerchor, Jean-Guihen Queyras.

WEiNoE z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała z dniem 26 marca 2018 roku Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 

Cykl warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko”

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z firmą PwC Service Delivery Centre jest organizatorem programu certyfikowanych warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko” z zakresu efektywnej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów w środowisku biznesowym.

II edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach II edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”. Projekt ma na celu tworzenie warunków współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

Konkurs NPRH „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.”

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” jest przygotowanie kompendiów takich, jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map czy bibliografie, prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

Nowe edycje konkursów NCN: Opus, Preludium i M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy Opus i Preludium. W ramach pierwszego z nich naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

Serwis szukajwarchiwach.pl

Serwis szukajwarchiwach.pl tworzony jest z myślą o użytkownikach, którzy w zasobie archiwów państwowych poszukują materiałów będących podstawą prowadzonych badań, przygotowywanych prac i publikacji naukowych. To także serwis dla pasjonatów historii, którzy w oparciu o źródła pragną poszerzyć swoją wiedzę o dziejach minionych. Z początkiem 2018 roku serwis został zaktualizowany o nowe dane i obecnie udostępnia zasoby wszystkich 33 archiwów państwowych, w tym:

Bezpłatne narzędzie do autodiagnozy kondycji psychicznej

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Śląskiego nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, które w ramach realizacji projektu „Ocena kondycji psychicznej” opracowało narzędzie do autodiagnozy pozwalające na samodzielną ocenę kondycji psychicznej. Z rozwiązania mogą skorzystać m.in. pracownicy administracji, nauczyciele lub pracownicy edukacji, pracownicy pomocy społecznej oraz studenci, czyli grupy zawodowe wskazane przez Ministerstwo Zdrowia jako jedne z najbardziej narażonych na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.