facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

II edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach II edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”. Projekt ma na celu tworzenie warunków współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

Konkurs NPRH „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.”

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” jest przygotowanie kompendiów takich, jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map czy bibliografie, prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

Nowe edycje konkursów NCN: Opus, Preludium i M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy Opus i Preludium. W ramach pierwszego z nich naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

Serwis szukajwarchiwach.pl

Serwis szukajwarchiwach.pl tworzony jest z myślą o użytkownikach, którzy w zasobie archiwów państwowych poszukują materiałów będących podstawą prowadzonych badań, przygotowywanych prac i publikacji naukowych. To także serwis dla pasjonatów historii, którzy w oparciu o źródła pragną poszerzyć swoją wiedzę o dziejach minionych. Z początkiem 2018 roku serwis został zaktualizowany o nowe dane i obecnie udostępnia zasoby wszystkich 33 archiwów państwowych, w tym:

Bezpłatne narzędzie do autodiagnozy kondycji psychicznej

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Śląskiego nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, które w ramach realizacji projektu „Ocena kondycji psychicznej” opracowało narzędzie do autodiagnozy pozwalające na samodzielną ocenę kondycji psychicznej. Z rozwiązania mogą skorzystać m.in. pracownicy administracji, nauczyciele lub pracownicy edukacji, pracownicy pomocy społecznej oraz studenci, czyli grupy zawodowe wskazane przez Ministerstwo Zdrowia jako jedne z najbardziej narażonych na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję.

Promocyjne ceny biletów na spektakle Teatru Śląskiego

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach, które wydawane będą na hasło „Uniwersytet Śląski” na dwa spektakle:

Próbne egzaminy z języka angielskiego

Ośrodek English Language Centre działający przy Uniwersytecie Śląskim organizuje próbne egzaminy z języka angielskiego: MOCK – Cambridge Proficiency (CPE) oraz Cambridge Advanced. Egzaminy rozpoczną się w sobotę 24 marca 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie ośrodka (Katowice, ul. Bankowa 14). Spotkanie będzie okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, indywidualnych konsultacji, a także omówienia wyników.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 22 marca telefonicznie lub drogą elektroniczną: tel. 32 359 22 11, e- mail: elc@us.edu.pl.

Kasa UŚ nieczynna

W okresie od 12 do 16 marca 2018 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna. Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w PLN).

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników dziekanatów

Dla pracowników uczelni Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych organizuje spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące studentów zagranicznych. Podczas spotkań omówione zostaną między innymi zasady odbywania studiów przez cudzoziemców, rodzaje zagranicznych dokumentów, a także kwestie związane z odpłatnością za studia i prowadzeniem studenta w systemie USOS. Szkolenia będą również okazją do omówienia bieżących problemów.

Terminy spotkań:

Przedłużenie terminu naboru w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło termin naboru wniosków w konkursach: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 dotyczących finansowania projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 18 marca 2018 roku.

Kursy językowe w SPNJO – edycja wiosna 2018

Od poniedziałku 19 lutego 2018 roku rozpoczynają się zapisy na zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych. Program szkoleń organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego obejmuje zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, a także kursy specjalistyczne i przygotowujące do egzaminów certyfikujących (First, CAE).

Nowością w tej edycji są:

Terminy dostarczenia dokumentów za 2017 rok

Katowice, 09.01.2018 r.

Szanowni Państwo
Dziekani,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego

 

W związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2017 roku oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o dostarczenie do Kwestury wszelkich dokumentów księgowych dotyczących 2017 roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Komunikaty dotyczące kosztów uzyskania przychodów

Komunikat z 27 grudnia 2017 roku 

Szanowni Państwo,

Nowe edycje konkursów NCN: Uwertura, Sonatina, Etiuda

Do 15 marca 2018 roku można składać wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki: drugiej edycji konkursów Uwertura oraz Sonatina, a także szóstej edycji konkursu Etiuda – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne.

Promocyjne ceny biletów na spektakl

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na spektakl pt. „Korfanty. Hotel Brześć i inne piosenki” (13 stycznia godz. 18.00 oraz 14 stycznia godz. 17.00).

Na hasło „UŚ” bilety kosztować będą 15 zł/os. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Teatru Śląskiego.

Trailer spektaklu dostępny jest pod adresem: www.youtube.com.

Terminy wypłat wynagrodzeń – telefonogram

Katowice, 6 grudnia 2017 r.

TELEFONOGRAM

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2017, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2017 roku oraz w styczniu 2018 roku:

28 grudnia 2017 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII 2017 r.

28 grudnia 2017 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII 2017 r.

Zmiany w funkcjonowaniu kasy w rektoracie UŚ

Informujemy, że 27 i 28 grudnia 2017 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie nieczynna. Natomiast 29 grudnia kasa będzie czynna w godz. od 8.00 do 9.00.

Utrudnienia w dostępie do poczty i serwisów WWW

Od 23 do 27 grudnia 2017 roku planowane są prace związane z systemem poczty elektronicznej oraz systemem hostingu serwisów WWW, w konsekwencji czego wspomniane usługi mogą być niedostępne.

Kierowana na pocztę elektroniczną korespondencja nie zostanie utracona. Prace modernizacyjne powinny zakończyć się 27 grudnia do godziny 9.00. Po 27 grudnia mogą wystąpić przerwy w dostępie do poczty elektronicznej w godzinach nocnych. Przerwy te nie będą jednak dłuższe niż 1 godzina.

Granty Instytutu Szwedzkiego i Funduszu Rady Państw Morza Bałtyckiego na działania kulturalne

Instytut Szwedzki uruchomił nabór wniosków o wsparcie finansowe na przygotowanie projektów (seed funding), które dotyczą współpracy międzynarodowej w regionie Morza Bałtyckiego.

Informacja dot. wyjazdów zagranicznych

Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że od 7 grudnia 2017 roku dokonywanie rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych oraz wizowanie paszportów w celu odbycia zagranicznej podróży służbowej przez pracowników, studentów i gości Uniwersytetu Śląskiego jest możliwe wyłącznie w Bankowym Biurze Podróży „TravelBank” Sp. z o. o. wyłonionym w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.dwz.us.edu.pl.

Regulamin wynagradzania pracowników

W serwisie bip.us.edu.pl opublikowane zostało zarządzenie nr 174 rektora Uniwersytetu Śląskiego z 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. Dokumenty dostępne są pod adresem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1742017.

 

Promocyjne ceny biletów na koncert Kammerorchester Basel

W piątek 17 grudnia 2017 roku o godz. 18.00 w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się koncert Kammerorchester Basel – 
odnoszącej sukcesy na arenie międzynarodowej szwajcarskiej orkiestry z siedzibą w Bazylei. Podczas wydarzenia wykonane zostaną m.in.: kantata „Saint Nicolas” Benjamina Brittena czy „Oratorio de Noël” Camille'a Saint-Saënsa.

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie Miniatura 1

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem Miniatura 1 Narodowe Centrum Nauki informuje, że środki finansowe przeznaczone na ten cel na podstawie uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 87/2017 r. z 12 października 2017 r. w wysokości 30 mln zł zostały już rozdysponowane w blisko 70% (stan na 3 listopada 2017 r. to 20 733 738 zł).

Koncert z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów w USA

12 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach rozpocznie się koncert z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów (Veterans Day) w USA, przypominający polskie i amerykańskie pieśni patriotyczne oraz pozwalający podkreślić przyjaźń między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Promocyjne ceny biletów na koncerty w NOSPR

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach przygotowała dla pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego bilety w promocyjnej cenie na dwa koncerty:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.