facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

Trzeci konkurs o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa to wspólne przedsięwzięcie American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Celem nagrody jest wzmocnienie współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Zgłoszenia kandydatów do trzeciej edycji konkursu przyjmowane są do 31 grudnia 2017 roku.

Nabór wniosków w konkursach NCN – Opus, Preludium i Daina

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów Opus i Preludium, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu Daina. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 roku.

Nabór wniosków o stypendia Start

Do 31 października 2017 roku młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium Start przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, będącego największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy (którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia), dając im możliwość pełnego poświęcenia się pracy naukowej. Każdy laureat może liczyć na wsparcie w wysokości ponad 20 tys. zł rocznie. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.  

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus”

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) przyznawana jest przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy polsko-niemieckiej. Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 17 października 2017 roku.

Nabór wniosków w konkursach międzynarodowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

W sierpniu 2017 roku Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w dwóch konkursach międzynarodowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych:

  • HERA (Humanities in the European Research Area),
  • EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities).

 

Promocyjne ceny biletów na spektakl pt. „Porwanie Europy”

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla absolwentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na spektakl pt. „Porwanie Europy”, który grany będzie 16 i 17 września 2017 roku o godz. 17.00 na Dużej Scenie. 

Na hasło „UŚ” bilety na te spektakle kosztować będą 25 zł/os. Spektakl bierze udział w III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

Nabór wniosków w programie „Szlakami Polski Niepodległej”

„Szlakami Polski Niepodległej” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące finansowania projektów obejmujących zadania:

Nabór wniosków w ramach programu Fulbright-Schuman

Do 1 grudnia 2017 roku można aplikować o granty Fulbright-Schuman – stypendia dla studentów studiów magisterskich, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Drugi typ grantów – tzw. granty innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych.

Kancelaria ogólna nieczynna

Informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia 2017 roku kancelaria ogólna w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie nieczynna.

Nabór do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór uzupełniający do składów osobowych Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Nabór dotyczy specjalizacji:

Ankieta „Trudne sytuacje w relacjach student – pracownik”

Centrum Obsługi Studentów planuje opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach zaistnienia na uczelni sytuacji trudnych lub niebezpiecznych.

W celu uzyskania informacji na temat ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązujących zarządzeniach, a także w celu dostosowania treści instrukcji do realnych potrzeb powstała ankieta skierowana do wszystkich pracowników uczelni. Sondaż, który ma pomóc w zdiagnozowaniu potencjalnych problemów, został przygotowany przy wsparciu specjalistów z zakresu psychologii i socjologii.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że w od 7 do 25 sierpnia 2017 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln) zgodnie z Zarządzeniem Rektora 30/2016 oraz Zarządzeniem Rektora 32/2016.

Przerwy w łączności telefonicznej w budynkach Uniwersytetu Śląskiego

Od 4 lipca do 31 sierpnia 2017 roku prowadzone będą prace modernizujące infrastrukturę telefoniczną. W związku z tym mogą występować chwilowe przerwy w łączności telefonicznej we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Prace będą prowadzone w ten sposób, aby niedostępność usług telefonicznych w godzinach 8.00–16.00 była możliwie najmniejsza. Ewentualne problemy z łącznością telefoniczną należy zgłaszać pracownikom Sekcji Teletechnicznej.

DAINA – nowy konkurs NCN

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba (LMT) organizuje nowy konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków do pierwszej edycji planowany jest we wrześniu 2017 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla polsko-litewskich zespołów realizujących projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. O przyznanie środków finansowych będą mogli się ubiegać wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Konkursy NPRH – moduły Uniwersalia 2.1 oraz 2.2

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkursy na realizację projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w modułach Uniwersalia 2.1 oraz 2.2.

XXI konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła XXI konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Do 2 października 2017 r. kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 – nabór

Rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Wystawcy i prelegenci mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl.

Obóz rowerowy Akademickiego Związku Sportowego dla dzieci pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Od 23 lipca do 4 sierpnia 2017 roku w Czeskich Beskidach trwać będzie obóz rowerowy z elementami tenisa i boot camp, zorganizowany przez Akademicki Związek Sportowy dla dzieci pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Koszt wyjazdu wynosi 1195 zł. i obejmuje transport, zakwaterowanie, wyżywienie, obiekty sportowe, ognisko, ubezpieczenie KL i NNW, wypełnienie całego dnia zajęciami rekreacyjno-sportowymi pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, a także zwiedzanie zabytkowego Stramberga, wycieczka nad zalew, zamek Hukvaldy, kamieniołomy.

Konkurs na realizację projektów w module „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Został uruchomiony konkurs w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków potrwa do 23 czerwca 2017 roku, a pula środków do zdobycia wynosi 26 mln złotych.

Promocyjne ceny biletów na spektakl pt. „Wujek.81. Czarna ballada”

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla absolwentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach na spektakl pt. „Wujek.81. Czarna ballada”, który grany będzie:

  • 8 i 9 czerwca 2017 roku o godz. 19.00
  • oraz 19 i 11 czerwca o godz. 16.00.


Na hasło „UŚ” bilety na te spektakle kosztować będą 20 zł/os. Zwiastun spektaklu dostępny jest na Youtube.

Przedłużenie naboru wniosków w konkursach Opus 13 i Preludium 13

Z uwagi na trudności techniczne związane z systemem Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) Narodowe Centrum Nauki przedłużyło termin składania wniosków w konkursach Opus 13 oraz Preludium 13. W obu konkursach nabór prowadzony jest do 22 czerwca 2017 roku, wnioski należy wysłać do godz. 23.59.

Formularze dla obu konkursów są dostępne w systemie, jednakże dołączenie potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie.

Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre

Od 26 czerwca do 7 lipca 2017 roku w English Language Centre (Katowice, Bankowa 14, p. 505) będzie trwać intensywny kurs letni języka angielskiego. Nauka zostanie zorganizowana w trzech grupach zaawansowania.

Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić drogą telefoniczną pod numerem: 32 3592211 lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: elc@us.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.elc.us.edu.pl.

Specjalna oferta Teatru Rozrywki dla pracowników UŚ

Teatr Rozrywki przygotował specjalną ofertę promocyjną dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Bilety na wybrane spektakle można nabyć w obniżonej cenie. Wśród propozycji znajdują się:

Badanie densytometryczne (wykrywające osteoporozę)

W piątek 19 maja 2017 roku w godz. od 9.00 do 12.00 w osteobusie przy przychodni CenterMed (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) będzie można wykonać badanie densytometryczne (wykrywające osteoporozę) z kręgosłupa lędźwiowego lub z szyjki kości udowej.

Nabór wniosków w konkursach NCN – Miniatura oraz Opus i Preludium

Narodowe Centrum Nauki udostępniło w systemie OSF formularz wniosku w konkursie Miniatura 1 umożliwiającym sfinansowanie pojedynczych działań naukowych (tzw. małych grantów). Szczegółowe instrukcje dotyczące konkursu, w tym składania i wysyłania wniosku w systemie OSF, dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.