Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Cykl spotkań informacyjnych NSZZ „Solidarność”

Związki zawodowe odgrywają odpowiedzialną rolę w poszukiwaniu i utrzymywaniu równowagi pomiędzy potrzebami zawodowymi, płacowymi i socjalnymi pracowników a wymaganiami pracodawców. W obliczu nadchodzących zmian na Uniwersytecie Śląskim planowana jest seria spotkań informacyjnych z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego mgr. Krzysztofem Pszczółką. Spotkania będą dotyczyły sytuacji pracowników i jednostek na tle nadchodzących przekształceń, praw, interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników.

Harmonogram spotkań:

Możliwe problemy z dostępem do bazy ScienceDirect

Informujemy, że od 1 marca 2019 roku prawdopodobnie zostanie zamknięty dostęp do bazy ScienceDirect. Oznacza to, że nie będzie możliwe korzystanie z tekstów ponad 2 200 czasopism i ponad 2 500 książek elektronicznych, a baza nie będzie dostępna w żadnej instytucji naukowej w Polsce.

Pierwsze mistrzostwa pracowników UŚ w piłce siatkowej

Już 14 marca 2019 roku pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe w rozgrywkach siatkarskich. Tego dnia po raz pierwszy rozegrane zostaną mistrzostwa członków wspólnoty akademickiej w piłce siatkowej.

Pierwsze mistrzostwa pracowników UŚ w narciarstwie alpejskim

Rywalizacja sportowa i integracja wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego to cel przyświecający organizacji pierwszych mistrzostw pracowników uczelni w narciarstwie alpejskim. Zawody, do udziału w których zgłaszać mogą się pracownicy oraz doktoranci, rozegrane zostaną na 7 marca 2019 roku w Wiśle na stoku Skolnity.

Nad wydarzeniem honorowym patronat sprawuje JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną – e-mail: swfis@us.edu.pl do 28 lutego.

Kursy językowe w SPNJO

Kolejna edycja kursów językowych, organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) – pozawydziałową jednostkę Uniwersytetu Śląskiego, rozpocznie się 11 marca 2019 roku. Osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji językowych mogą skorzystać z oferty kursów:

Kursy nauki języka angielskiego w English Language Centre

English Language Centre, jednostka działająca przy Uniwersytecie Śląskim, otwiera od II semestru nowe grupy dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego. W ofercie dostępne są zajęcia na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2; General English oraz przygotowanie do egzaminów:

 • Cambridge First,
 • Cambridge First for Schools,
 • Cambridge Advanced in  English,
 • Proficiency in English,
 • IELTS,

a także:

Informacja dotycząca dokumentu PIT 11 za 2018 rok

Dział Płac Uniwersytetu Śląskiego, realizując ustawowy obowiązek dostarczenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2018 – PIT 11 informuje, iż dokument PIT 11 za 2018 rok będzie w uczelni dystrybuowany dla pracowników w następujący sposób:
 

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 21 stycznia 2019 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kasa będzie nieczynna.

Komunikat dotyczący terminów dostarczania dokumentów księgowych za rok 2018

Katowice, 07.01.2019 r.

Szanowni Państwo
Dziekani,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego,

w związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2018 roku oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego, uprzejmie prosimy o dostarczenie do odpowiednich działów wszelkich dokumentów księgowych dotyczących roku 2018 w terminie do dnia 20 stycznia 2019 roku, tak aby mogły być one przekazane do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Kasa UŚ nieczynna 24, 28 oraz 31 grudnia 2018 roku

Informujemy, że 24, 28 oraz 31 grudnia 2018 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego kasa będzie nieczynna.

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Dioscuri to przedsięwzięcie, mające na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej centrów doskonałości naukowej. W grudniu 2018 roku drugą edycję konkursu ogłosiło Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG).

Wnioski oceniać będzie międzynarodowy zespół ekspertów, a wybrane zostaną maksymalnie cztery centra – w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

VIII edycja konkursu Diamentowy Grant

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił w ramach programu Diamentowy Grant ósmą edycję konkursu, którego celem jest m.in. wsparcie uzdolnionych studentów poprzez finansowanie projektów naukowych. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich i studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy pod opieką pracownika naukowego prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2019 roku.

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

Katowice dn. 22 listopada 2018 r.

 

TELEFONOGRAM

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2018, uprzejmie Państwa informuję o terminach  wypłat wynagrodzeń w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r.  :

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII.2018r.

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII.2018r.

Drugi konkurs QuantERA 2019 na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

Międzynarodowa sieć QuantERA, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, ogłosiła drugi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.

QuantERA to sieć łącząca 32 organizacje z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz stowarzyszonych z UE, finansująca badania w dziedzinie technologii kwantowych. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej i jest realizowana jako projekt typu ERA-NET Cofund, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Funkcjonowanie parkingu przy ul. Chełkowskiego, Bankowej, Uniwersyteckiej i Moniuszki w okresie szczytu ONZ

Katowice 22.11.2018 r.

Komunikat

dotyczy funkcjonowania parkingu przy ul. Chełkowskiego, Bankowej, Uniwersyteckiej i Moniuszki w okresie szczytu ONZ
 

Kasa UŚ nieczynna od 3 do 14 grudnia 2018 r.

W związku z organizowanym w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Spotkanie otwarte z asystentami i adiunktami nt. koncepcji rozwiązań statutowych

Katowice, 14 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,
zapraszam na otwarte spotkanie władz rektorskich z młodymi pracownikami nauki, zatrudnionymi na stanowisku adiunkta i asystenta, w sprawie przedstawienia i przedyskutowania koncepcji rozwiązań statutowych przygotowanych przez robocze zespoły ds. wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawy 2.0.

Przerwa w dostępie do usług sieciowych UŚ

W związku z koniecznością rekonfiguracji urządzeń sieciowych w głównym węźle sieciowym w piątek 23 listopada 2018 roku od godziny 16.00 nastąpi przerwa w dostępie do internetu we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Nie będą również dostępne usługi sieciowe uczelni. Przewiduje się, że maksymalny czas niedostępności sieci wyniesie 8 godzin. W czasie niedostępności sieci nie zostanie utracona przesyłana na skrzynki e-mailowe poczta elektroniczna.

Przerwa w dostępnie do usług informatycznych (10.11.2018)

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac modernizacyjnych infrastruktury informatycznej w sobotę 10 listopada 2018 roku od godz. 6.00 do 12.00 nastąpią ograniczenia w dostępnie do:

 • poczty elektronicznej,
 • systemów USOS, USOSweb, UL, APD,
 • serwisów WWW uczelni,
 • sieci Wi-Fi,
 • hostingu stron WWW.
   

Wiadomości e-mail przesyłane w okresie niedostępności usług nie zostaną utracone.

Kasa nieczynna

Informujemy, że 2 listopada 2018 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego kasa będzie nieczynna.

Komunikat dotyczący organizacji pracy w okresie od 3 do 14 grudnia 2018 roku

Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego dotyczący organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 3 do 14 grudnia 2018 roku w związku odbywającym się w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ:

 

KOMUNIKAT

dotyczący organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 3 grudnia do 14 grudnia 2018 r.

Telefonogram dotyczący pracy w dniu 2.11.2018 r.

Na wniosek związków zawodowych rektor Uniwersytetu Śląskiego dopuszcza możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w piątek 2 listopada 2018 roku na zasadach określonych w poniższym telefonogramie.

 

Nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszone zostały konkursy Uniwersalia 2.1 i 2.2 oraz Dziedzictwo narodowe. Wnioski można składać do 9 listopada 2018 roku.

SciVal – szkolenie dla pracowników, doktorantów i studentów

Platforma SciVal to rozwiązanie zapewniajcie dostęp do informacji o skuteczności badań naukowych 8500 instytucji badawczych w 220 krajach. Umożliwia wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce.

Szkolenie z zakresu korzystania z narzędzia firmy Elsevier służącego do analiz bibliometrycznych odbędzie się 17 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Spotkanie adresowane jest do pracowników, doktorantów oraz studentów. 

START 2019 – ruszył nabór wniosków

Do 31 października 2018 roku młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. START 2019. Konkurs adresowany jest do badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy:

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.