Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Nabór zgłoszeń do Śląskiej Nocy Naukowców 2012

W przyszłym roku już po raz czwarty Uniwersytet Śląski będzie współorganizować Śląską Noc Naukowców. Do 9 grudnia 2011 r. można zgłaszać propozycje organizacji wydarzeń Śląskiej Nocy Naukowców 2012. Naukowcy zainteresowani udziałem w tej edycji spotkań popularyzujących naukę proszeni są o wypełnienie i przesłanie wymaganych formularzy na adres e-mail: nocnaukowcow@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje i formularze...

Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

1 grudnia 2011 r. weszła w życie umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim i Teatrem Polskim w Bielsku-Białej obejmująca wspólne działania promocyjne i artystyczne. Wszystkie inicjatywy związane z umową będą prowadzone pod wspólnym hasłem „Studia to nie dramat!”.

Bezpłatne konsultacje specjalistyczne i badania

19 listopada 2011 r. (sobota) od godz. 9.00 do 14.00 odbędą się Dni Otwarte Centrów Medycznych POLMED.
W czasie akcji pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogą bezpłatnie i bez skierowań skorzystać z konsultacji specjalistycznych oraz wykonać szereg badań diagnostycznych w placówce POLMED w Katowicach przy ul. Dąbrówki 10.
Konsultacji udzielać będą:

Promujemy badania naukowe pracowników UŚ

W serwisie internetowym UŚ dostępna jest strona poświęcona działalności naukowej pracowników uczelni –  www.us.edu.pl/dzialalnosc-naukowa.

Zachęcamy naukowców oraz wydziały do promocji osiągnięć!

Publikacja wiadomości na stronie UŚ

Biuro Prasowe UŚ redaguje stronę www.us.edu.pl i odpowiada za wygląd graficzny serwisu. Na adres e-mail wiadomosci@us.edu.pl można przesyłać informacje o konferencjach, sesjach, spotkaniach, sukcesach pracowników, studentów i absolwentów UŚ, imprezach kulturalnych oraz innych ciekawych wydarzeniach dotyczących naszego Uniwersytetu.

Zdjęcia pracowników w książce teleadresowej

Trwa akcja uzupełniania książki teleadresowej UŚ o zdjęcia pracowników. Pracownicy uczelni mogą zwrócić się do Biura Prasowego o wykonanie fotografii lub dostarczyć wybrane przez siebie/własne zdjęcie portretowe. Pionowa fotografia powinna mieć wymiary: min. 2000x1500 pikseli. Zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wiadomosci@us.edu.pl.

Treść e-maila powinna zawierać formułę:

Wnioski pracowników o dofinansowanie świąteczne

Dział Spraw Osobowych i Socjalnych przyjmuje wnioski pracowników o jednorazowe dofinansowanie świąteczne przewidziane w § 18 pkt. c Regulaminu ZFŚS.

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2011 r.

Wnioski można składać w działach administracyjno-gospodarczych swoich jednostek lub bezpośrednio w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych (tel. 32 359 15 15).

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS warunkiem otrzymania jednorazowego dofinansowania świątecznego jest złożenie przez pracownika odpowiedniego wniosku (wzór wniosku).

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.