facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

Publikacja wiadomości na stronie UŚ

Biuro Prasowe UŚ redaguje stronę www.us.edu.pl i odpowiada za wygląd graficzny serwisu. Na adres e-mail wiadomosci@us.edu.pl można przesyłać informacje o konferencjach, sesjach, spotkaniach, sukcesach pracowników, studentów i absolwentów UŚ, imprezach kulturalnych oraz innych ciekawych wydarzeniach dotyczących naszego Uniwersytetu.

Zdjęcia pracowników w książce teleadresowej

Trwa akcja uzupełniania książki teleadresowej UŚ o zdjęcia pracowników. Pracownicy uczelni mogą zwrócić się do Biura Prasowego o wykonanie fotografii lub dostarczyć wybrane przez siebie/własne zdjęcie portretowe. Pionowa fotografia powinna mieć wymiary: min. 2000x1500 pikseli. Zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wiadomosci@us.edu.pl.

Treść e-maila powinna zawierać formułę:

Wnioski pracowników o dofinansowanie świąteczne

Dział Spraw Osobowych i Socjalnych przyjmuje wnioski pracowników o jednorazowe dofinansowanie świąteczne przewidziane w § 18 pkt. c Regulaminu ZFŚS.

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2011 r.

Wnioski można składać w działach administracyjno-gospodarczych swoich jednostek lub bezpośrednio w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych (tel. 32 359 15 15).

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS warunkiem otrzymania jednorazowego dofinansowania świątecznego jest złożenie przez pracownika odpowiedniego wniosku (wzór wniosku).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.