Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Francja dofinansuje zagranicznych naukowców

Program Narodowej Agencji Badań (L'Agence nationale de la recherche) o nazwie @RAction zakłada wsparcie zagranicznych naukowców zajmujących się dziedzinami nauki nieistniejącymi lub rzadko spotykanymi we Francji poprzez szerokie finansowanie ich badań w tym zakresie oraz zachętę do prowadzenia swojej działalności na terenie Francji. Dotyczy on nauk podstawowych, technologicznych i przemysłowych, choć rozpatrywane będą wnioski dotyczące także innych dziedzin nauki.

Przedłużenie akcji „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”

Do 12 maja 2014 r. została przedłużona akcja profilaktyczna pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”. W ramach inicjatywy każda z pań w godzinach pracy może bezpłatnie wykonać badanie cytologiczne w Przychodni „KAMED” (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). Badania przeprowadzają specjaliści z Centrum Medycznego „Femina”.

30 kwietnia kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 30 kwietnia 2014 r. kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Akademicka Koalicja na Rzecz Walki z RSM pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”

24 marca 2014 r., z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego, podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich przyjęto memorandum w sprawie powołania Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”. W ramach koalicji Uniwersytet Śląski jako pierwsza uczelnia rozpoczyna działania na rzecz realnej poprawy sytuacji w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (RSM) w środowisku akademickim.

W kwietniu uczelnia wraz z posłem na Sejm RP dr. Jerzym Ziętkiem, Centrum Medycznym „Femina”, Kuratorium Oświaty w Katowicach, PZU, NZOZ Przychodnią „KAMED” i KAMSOFT S.A. organizuje szereg działań, które mają na celu propagowanie profilaktyki raka szyjki macicy.

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane zmiany, które wprowadzają ułatwienia dla naukowców w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych zakłada m.in. podwyżki progów zobowiązujących do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro, ułatwia nabywanie prac badawczych, których wyniki zostały opublikowane i udostępnione zainteresowanym podmiotom poza procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych składaniem projektów w ramach konkursu „Rozwój Polskich Uczelni”

Do 27 maja 2014 r. prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w konkursie „Rozwój Polskich Uczelni”. Konkurs skierowany jest do szkół wyższych, w związku z tym 10 kwietnia 2014 r. o godz. 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 61) odbędzie się spotkanie informacyjne, które poprowadzą pracownicy Działu Projektów UŚ. Celem jest przedstawienie możliwości, jakie daje program oraz warunków, jakie powinny spełniać projekty.

FNP organizuje szkolenia z zakresu zarządzania zespołem badawczym

Do 31 marca 2014 r. trwa nabór wniosków na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem badawczym, których organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie adresowane jest do uczestników studiów doktoranckich oraz do pracowników naukowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która posiada siedzibę na terenie Polski.

Przychodnie sprawujące opiekę medyczną nad pracownikami uczelni

Informujemy, że od 24 marca 2014 r. zmieniają się przychodnie w Katowicach i w Sosnowcu sprawujące profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami uczelni.

Przychodnia w Katowicach:
NZOZ AGMED
ul. Gustawa Morcinka 15–17
40-124 Katowice
(obok kina Kosmos, przy pl. Grunwaldzkim)
Rejestracja: 32 258 24 02

 

1% podatku dla dr. Marka Gaja z UŚ

Dr Marek Gaj z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ uległ w ubiegłym roku ciężkiemu wypadkowi, którego skutkiem był uraz kręgosłupa i porażenie czterokończynowe. Naukowca czeka wieloletnia i kosztowna rehabilitacja.

21 marca parking przy CINiBA oraz WNS będzie zamknięty

Informujemy, że 21 marca 2014 r. parking przy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz przy Wydziale Nauk Społecznych (wzdłuż rzeki Rawy) będzie zamknięty do godziny 14.00 z powodu obchodów Światowego Dnia Wody organizowanych przez Uniwersytet Śląski, Klub Gaja i CINiBA.

Informacja na temat Światowego Dnia Wody

Program stażowy w ramach projektu Forszt

Rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej tury programu stażowego w ramach projektu „Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT”. Program skierowany jest do doktorantów oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach UŚ, a także pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego.

Nowa platforma edukacyjna Matler

Uniwersytet Śląski w Katowicach przygotował nową propozycję z zakresu e-learningu – otwartą platformę „Automatyczne repetytorium z matematyki”, zwaną Matler. Serwis został przygotowany w ramach projektu UPGOW z myślą o studentach oraz kandydatach na studia.

Platforma dostępna jest pod adresem http://matematyka.el.us.edu.pl.

Spotkanie dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych

3 marca 2014 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie  UŚ odbędzie się spotkanie dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli jednostek Uniwersytetu Śląskiego.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. aspekty prawne zawierania umów, aspekty promocyjno-marketingowe (oferta dla partnerów), aspekty finansowe, potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców oraz  budowanie oferty współpracy.

Projekt „Ster dla B+R”

Akademia Morska w Gdyni wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego prowadzą projekt „Ster dla B+R” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe. W ramach programu „Ster dla B+R” prowadzone są szkolenia, staże i studia podyplomowe w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczych.

Kolejna edycja międzynarodowego programu Executive MBA

Trwa nabór do kolejnej edycji międzynarodowego programu Executive Master of Business Administration realizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach wspólnie z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów.

Kursy językowe

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje kursy dokształcające w zakresie języków obcych: kursy języka obcego ogólnego, kursy języka obcego specjalistycznego oraz kursy przygotowujące do egzaminu certyfikującego poziom biegłości językowej. Uczestnikami kursów mogą być studenci, doktoranci i pracownicy UŚ oraz inne osoby niezależnie od posiadanego stopnia i tytułu naukowego. Udział w kursach językowych jest odpłatny.

Koncert „Niemen inaczej”

1 marca 2014 r. o godz. 17.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek odbędzie się koncert pt. „Niemen inaczej”. Utwory Czesława Niemena wykonywać będą m.in.: Natalia Niemen, Mietek Szcześniak, Anna Dereszowska, Janusz Radek, Spirituals Singers Band oraz zespół Kameleon.

Koncert poprowadzi jeden z najpopularniejszych prezenterów Polskiego Radia Paweł Sztompke.

Koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…” w SMCEBI

24 stycznia 2014 r. o godz. 19.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75. Pułku Piechoty 1A) odbędzie się koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…”. Wystąpią Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli Zieleckiej-Panek oraz chór „Capella Vartiensis” pod dyrekcją Barbary Czajkowskiej i Leopolda Stawarza z gościnnym udziałem ks. dr hab. Pawła Sobierajskiego (tenor).

Spotkanie dotyczące aplikowania o środki w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

23 stycznia 2014 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29) odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości aplikowania przez jednostki UŚ o środki w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) działanie „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”.

FSS ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”

15 lutego 2014 roku o godz. 19.00 w Dworku pod Lipami (Katowice, plac Pod Lipami 1) odbędzie się uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”, na który zapraszają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka. Oprawę muzyczną zapewni zespół Sweet Combo.

Podczas balu przeprowadzona zostanie aukcja charytatywna. Dochód z balu zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”.

Imponująca kwota wylicytowana dla WOŚP

13 stycznia 2014 r. zakończyła się licytacja „Zostań Rektorem na jeden dzień!” zorganizowana w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas aukcji osiągnięto imponującą kwotę 4 050,00 zł. Osobie, która wygrała licytację zostanie przekazana władza rektorska na jeden dzień.

Projekt „SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Uniwersytet Śląski w Katowicach stale wzmacnia swoją pozycję w kontekście działań zmierzających do łączenia sfery nauki z biznesem. Kolejnym przejawem tej strategii jest przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego, w której UŚ będzie posiadał 100% udziałów.

 

Spotkanie wigilijne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś zaprasza pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w piątek 20 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ.

Spotkanie będzie okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń.

W programie muzycznym znajdą się kolędy i pastorałki w wykonaniu God’s Property i Kobiórskiej Czekoladki.

 

Kasy UŚ nieczynne – 23, 24 i 31 grudnia

Informujemy, że w okresie świątecznym kasy Uniwersytetu Śląskiego będą:

  • nieczynne – 23 i 24 grudnia 2013;
  • nieczynne z powodu inwentaryzacji – 31 grudnia 2013 r.

Terminy wypłat wynagrodzeń

Katowice, 26 listopada 2013 r.


TELEFONOGRAM


W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2013, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2013 r. oraz w styczniu 2014 r.:

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.