facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Tańsze bilety na operetkę dla pracowników UŚ

7 listopada 2014 r. o godz. 19.00 w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach oraz 14 listopada o godz. 19.00 w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbędą się premierowe spektakle operetki pt. „Piraci z Penzance” (w polskiej wersji językowej).

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogą nabyć bilety w promocyjnej cenie – 30 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 609 415 112 oraz 604 635 871.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Law and Politics Journal”

„European Law and Politics Journal” (ELP) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie nauk prawnych i politycznych. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Materiały publikowane są na stronie internetowej: http://elpjournal.eu.

Nowy program ubezpieczenia na życie dla pracowników UŚ

Informujemy, że opracowany został nowy program ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci (warunki obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.).

Program ubezpieczeniowy oferuje cztery warianty różniące się wysokością świadczeń oraz składki ubezpieczeniowej:

Godziny rektorskie 1 października 2014 r.

W związku z XLVII uroczystą inauguracją roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ogłasza godziny rektorskie 1 października 2014 r do godz. 14.00.

Kursy językowe w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego 22 września 2014 r. rozpoczyna zapisy na uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych. W edycji jesiennej oferowane są kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, a także nowości – kursy języków: włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego w czterech kategoriach:

Problemy z łącznością telefoniczną

Sekcja Teletechnicza informuje, że w związku z awarią urządzeń w centrali telefonicznej w Instytucie Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) od 12 września 2014 r. aż do odwołania nie będzie możliwe wykonywanie połączeń międzywydziałowych (międzycentralowych) za pomocą prefiksów w technologii VOIP dla całego Uniwersytetu Śląskiego. Awaria spowodowała również kłopoty z numerami telefonów od 32 359 23 00 do 32 359 24 99.

Przerwa w działaniu usług sieciowych

Informujemy, że w związku z planowanym wyłączeniem prądu, od 12 września 2014 r. od godz. 15.00 do 15 września do godz. 7.00 (czas szacowany), nastąpi przerwa w dostępie do niektórych usług sieciowych, w tym do serwisów Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje: http://usnet.us.edu.pl.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „Asian Online Journals”

„Asian Online Journals” (AOJ) skupia czasopisma naukowe obejmujące szerokie spektrum dyscyplin, w tym informatykę, inżynierię, nauki ścisłe, humanistyczne, medyczne, biznes i zarządzanie. AOJ stanowi platformę interakcji między naukowcami, badaczami, nauczycielami akademickimi, inżynierami i praktykami gospodarczymi.

Telefonogram – ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1 września 2014 r. rozpocznie się pierwszy etap oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Poniżej udostępniamy telefonogram JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia w tej sprawie.

Telefonogram (pdf)

Portal dla naukowców

Informujemy, że powstał portal komunikacji naukowej – „Infona”. Platforma umożliwia dostęp do publikacji z różnych obszarów wiedzy. Ma na celu ułatwienie współpracy, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym. Bazę treści tworzą zarówno opublikowane już materiały, jak i te udostępniane przez samych naukowców – użytkowników serwisu.

8 sierpnia kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 8 sierpnia 2014 r. kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „International Journal of Information Technology & Business Management”

Do 22 lipca 2014 r. pracownicy naukowi mogą przesyłać artykuły naukowe do czasopisma „International Journal of Information Technology & Business Management”. W międzynarodowym piśmie publikowane są materiały m.in. z zakresu: zarządzania, technologii informatycznych, finansów, marketingu, a także ekonomii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.jitbm.com.

Nabór tekstów do recenzowanego kwartalnika „Horyzonty”

Trwa nabór tekstów do recenzowanego kwartalnika „Horyzonty”. W nowym numerze będzie poruszony temat związany ze świadomością/nieświadomością. Proponowana tematyka zakłada (zgodnie z tradycją numerów poprzednich) różnorodność kontekstów, w które wpisują się oba pojęcia.

Osoby zainteresowane publikacją materiałów w czasopiśmie mogą przesyłać prace na adres e-mail: horyzonty@horyzonty.info do 31 lipca 2014 r.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Environmental Sciences and Ecology Journal” (EESEJ)

„European Environmental Sciences and Ecology Journal” (EESEJ) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć. Zgłaszane teksty obejmują różne dziedziny nauki. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Regularne publikacje EESEJ są dostępne na stronie internetowej: http://www.eesej.eu.

Wyjazdy stypendialne do Meksyku

Rząd meksykański, w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Polską a Meksykiem, umożliwia ubieganie się o wyjazdy stypendialne dla:

20 czerwca kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 20 czerwca 2014 r. kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Uaktualnienie danych osoby – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) prosi pracowników i emerytów należących do PKZP o uaktualnienie danych osoby uposażonej – pkt. 8 deklaracji przystąpienia do PKZP. Aktualizacji można dokonać w PKZP: Katowice, ul. Bankowa 12,  pokój 53,  tel. wew. 2186.

Przedłużony czas pracy Działu Nauki

W związku z konkursami ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki, w których termin nadsyłania wniosków upływa 17 czerwca 2014 r. Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką – Dział Nauki wydłuża swój czas pracy do godz. 17.00 w następujących terminach:

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „International Journal of Business, Humanities and Technology”

Do 30 czerwca 2014 r. pracownicy naukowi mogą przesyłać artykuły naukowe do czasopisma „International Journal of Business, Humanities and Technology”. Magazyn jest wydawany w USA przez Centrum Promowania Idei (Center for Promoting Ideas). W czasopiśmie publikowane są prace badawcze m.in. w dziedzinach: zarządzania, prawa gospodarczego, odpowiedzialności publicznej i etyki, teorii marketingu, biznesu, finansów i inwestycji, ekonomii, turystyki i hotelarstwa.

Strona nt. systemu oceny pracowników UŚ

Informujemy, że uruchomiona została strona internetowa poświęcona systemowi oceny pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opisem systemu, szczegółowymi procedurami, a także przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.pracownik.us.edu.pl/system-oceny-pracownikow-uniwersytetu-slaskiego.

Europejska Majówka i III Piknik Absolwentów UŚ „Smaki Europy”

W piątek 23 maja 2014 r. o godz. 15.00 na terenie osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie (ul. Studencka) Uniwersytet Śląski organizuje Europejską Majówkę połączoną z III Piknikiem Absolwentów UŚ „Smaki Europy”. Z okazji jubileuszu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tegorocznym tematem przewodnim wydarzenia będzie 10. rocznica członkostwa Polski w UE. Majówce i Piknikowi towarzyszyć będzie hasło „Smaki Europy”.

Francja dofinansuje zagranicznych naukowców

Program Narodowej Agencji Badań (L'Agence nationale de la recherche) o nazwie @RAction zakłada wsparcie zagranicznych naukowców zajmujących się dziedzinami nauki nieistniejącymi lub rzadko spotykanymi we Francji poprzez szerokie finansowanie ich badań w tym zakresie oraz zachętę do prowadzenia swojej działalności na terenie Francji. Dotyczy on nauk podstawowych, technologicznych i przemysłowych, choć rozpatrywane będą wnioski dotyczące także innych dziedzin nauki.

Przedłużenie akcji „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”

Do 12 maja 2014 r. została przedłużona akcja profilaktyczna pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”. W ramach inicjatywy każda z pań w godzinach pracy może bezpłatnie wykonać badanie cytologiczne w Przychodni „KAMED” (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). Badania przeprowadzają specjaliści z Centrum Medycznego „Femina”.

30 kwietnia kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 30 kwietnia 2014 r. kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Akademicka Koalicja na Rzecz Walki z RSM pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”

24 marca 2014 r., z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego, podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich przyjęto memorandum w sprawie powołania Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”. W ramach koalicji Uniwersytet Śląski jako pierwsza uczelnia rozpoczyna działania na rzecz realnej poprawy sytuacji w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (RSM) w środowisku akademickim.

W kwietniu uczelnia wraz z posłem na Sejm RP dr. Jerzym Ziętkiem, Centrum Medycznym „Femina”, Kuratorium Oświaty w Katowicach, PZU, NZOZ Przychodnią „KAMED” i KAMSOFT S.A. organizuje szereg działań, które mają na celu propagowanie profilaktyki raka szyjki macicy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.