facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „Asian Online Journals”

„Asian Online Journals” (AOJ) skupia czasopisma naukowe obejmujące szerokie spektrum dyscyplin, w tym informatykę, inżynierię, nauki ścisłe, humanistyczne, medyczne, biznes i zarządzanie. AOJ stanowi platformę interakcji między naukowcami, badaczami, nauczycielami akademickimi, inżynierami i praktykami gospodarczymi.

Telefonogram – ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1 września 2014 r. rozpocznie się pierwszy etap oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Poniżej udostępniamy telefonogram JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia w tej sprawie.

Telefonogram (pdf)

Portal dla naukowców

Informujemy, że powstał portal komunikacji naukowej – „Infona”. Platforma umożliwia dostęp do publikacji z różnych obszarów wiedzy. Ma na celu ułatwienie współpracy, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym. Bazę treści tworzą zarówno opublikowane już materiały, jak i te udostępniane przez samych naukowców – użytkowników serwisu.

8 sierpnia kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 8 sierpnia 2014 r. kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „International Journal of Information Technology & Business Management”

Do 22 lipca 2014 r. pracownicy naukowi mogą przesyłać artykuły naukowe do czasopisma „International Journal of Information Technology & Business Management”. W międzynarodowym piśmie publikowane są materiały m.in. z zakresu: zarządzania, technologii informatycznych, finansów, marketingu, a także ekonomii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.jitbm.com.

Nabór tekstów do recenzowanego kwartalnika „Horyzonty”

Trwa nabór tekstów do recenzowanego kwartalnika „Horyzonty”. W nowym numerze będzie poruszony temat związany ze świadomością/nieświadomością. Proponowana tematyka zakłada (zgodnie z tradycją numerów poprzednich) różnorodność kontekstów, w które wpisują się oba pojęcia.

Osoby zainteresowane publikacją materiałów w czasopiśmie mogą przesyłać prace na adres e-mail: horyzonty@horyzonty.info do 31 lipca 2014 r.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Environmental Sciences and Ecology Journal” (EESEJ)

„European Environmental Sciences and Ecology Journal” (EESEJ) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć. Zgłaszane teksty obejmują różne dziedziny nauki. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Regularne publikacje EESEJ są dostępne na stronie internetowej: http://www.eesej.eu.

Wyjazdy stypendialne do Meksyku

Rząd meksykański, w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Polską a Meksykiem, umożliwia ubieganie się o wyjazdy stypendialne dla:

20 czerwca kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 20 czerwca 2014 r. kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Uaktualnienie danych osoby – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) prosi pracowników i emerytów należących do PKZP o uaktualnienie danych osoby uposażonej – pkt. 8 deklaracji przystąpienia do PKZP. Aktualizacji można dokonać w PKZP: Katowice, ul. Bankowa 12,  pokój 53,  tel. wew. 2186.

Przedłużony czas pracy Działu Nauki

W związku z konkursami ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki, w których termin nadsyłania wniosków upływa 17 czerwca 2014 r. Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką – Dział Nauki wydłuża swój czas pracy do godz. 17.00 w następujących terminach:

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „International Journal of Business, Humanities and Technology”

Do 30 czerwca 2014 r. pracownicy naukowi mogą przesyłać artykuły naukowe do czasopisma „International Journal of Business, Humanities and Technology”. Magazyn jest wydawany w USA przez Centrum Promowania Idei (Center for Promoting Ideas). W czasopiśmie publikowane są prace badawcze m.in. w dziedzinach: zarządzania, prawa gospodarczego, odpowiedzialności publicznej i etyki, teorii marketingu, biznesu, finansów i inwestycji, ekonomii, turystyki i hotelarstwa.

Strona nt. systemu oceny pracowników UŚ

Informujemy, że uruchomiona została strona internetowa poświęcona systemowi oceny pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opisem systemu, szczegółowymi procedurami, a także przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.pracownik.us.edu.pl/system-oceny-pracownikow-uniwersytetu-slaskiego.

Europejska Majówka i III Piknik Absolwentów UŚ „Smaki Europy”

W piątek 23 maja 2014 r. o godz. 15.00 na terenie osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie (ul. Studencka) Uniwersytet Śląski organizuje Europejską Majówkę połączoną z III Piknikiem Absolwentów UŚ „Smaki Europy”. Z okazji jubileuszu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tegorocznym tematem przewodnim wydarzenia będzie 10. rocznica członkostwa Polski w UE. Majówce i Piknikowi towarzyszyć będzie hasło „Smaki Europy”.

Francja dofinansuje zagranicznych naukowców

Program Narodowej Agencji Badań (L'Agence nationale de la recherche) o nazwie @RAction zakłada wsparcie zagranicznych naukowców zajmujących się dziedzinami nauki nieistniejącymi lub rzadko spotykanymi we Francji poprzez szerokie finansowanie ich badań w tym zakresie oraz zachętę do prowadzenia swojej działalności na terenie Francji. Dotyczy on nauk podstawowych, technologicznych i przemysłowych, choć rozpatrywane będą wnioski dotyczące także innych dziedzin nauki.

Przedłużenie akcji „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”

Do 12 maja 2014 r. została przedłużona akcja profilaktyczna pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”. W ramach inicjatywy każda z pań w godzinach pracy może bezpłatnie wykonać badanie cytologiczne w Przychodni „KAMED” (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). Badania przeprowadzają specjaliści z Centrum Medycznego „Femina”.

30 kwietnia kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 30 kwietnia 2014 r. kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Akademicka Koalicja na Rzecz Walki z RSM pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”

24 marca 2014 r., z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego, podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich przyjęto memorandum w sprawie powołania Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”. W ramach koalicji Uniwersytet Śląski jako pierwsza uczelnia rozpoczyna działania na rzecz realnej poprawy sytuacji w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (RSM) w środowisku akademickim.

W kwietniu uczelnia wraz z posłem na Sejm RP dr. Jerzym Ziętkiem, Centrum Medycznym „Femina”, Kuratorium Oświaty w Katowicach, PZU, NZOZ Przychodnią „KAMED” i KAMSOFT S.A. organizuje szereg działań, które mają na celu propagowanie profilaktyki raka szyjki macicy.

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane zmiany, które wprowadzają ułatwienia dla naukowców w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych zakłada m.in. podwyżki progów zobowiązujących do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro, ułatwia nabywanie prac badawczych, których wyniki zostały opublikowane i udostępnione zainteresowanym podmiotom poza procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych składaniem projektów w ramach konkursu „Rozwój Polskich Uczelni”

Do 27 maja 2014 r. prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w konkursie „Rozwój Polskich Uczelni”. Konkurs skierowany jest do szkół wyższych, w związku z tym 10 kwietnia 2014 r. o godz. 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 61) odbędzie się spotkanie informacyjne, które poprowadzą pracownicy Działu Projektów UŚ. Celem jest przedstawienie możliwości, jakie daje program oraz warunków, jakie powinny spełniać projekty.

FNP organizuje szkolenia z zakresu zarządzania zespołem badawczym

Do 31 marca 2014 r. trwa nabór wniosków na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem badawczym, których organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie adresowane jest do uczestników studiów doktoranckich oraz do pracowników naukowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która posiada siedzibę na terenie Polski.

Przychodnie sprawujące opiekę medyczną nad pracownikami uczelni

Informujemy, że od 24 marca 2014 r. zmieniają się przychodnie w Katowicach i w Sosnowcu sprawujące profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami uczelni.

Przychodnia w Katowicach:
NZOZ AGMED
ul. Gustawa Morcinka 15–17
40-124 Katowice
(obok kina Kosmos, przy pl. Grunwaldzkim)
Rejestracja: 32 258 24 02

 

1% podatku dla dr. Marka Gaja z UŚ

Dr Marek Gaj z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ uległ w ubiegłym roku ciężkiemu wypadkowi, którego skutkiem był uraz kręgosłupa i porażenie czterokończynowe. Naukowca czeka wieloletnia i kosztowna rehabilitacja.

21 marca parking przy CINiBA oraz WNS będzie zamknięty

Informujemy, że 21 marca 2014 r. parking przy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz przy Wydziale Nauk Społecznych (wzdłuż rzeki Rawy) będzie zamknięty do godziny 14.00 z powodu obchodów Światowego Dnia Wody organizowanych przez Uniwersytet Śląski, Klub Gaja i CINiBA.

Informacja na temat Światowego Dnia Wody

Program stażowy w ramach projektu Forszt

Rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej tury programu stażowego w ramach projektu „Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT”. Program skierowany jest do doktorantów oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach UŚ, a także pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.