Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Journal of Advanced Computer Science”

„European Journal of Advanced Computer Science” jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo, wydawane raz w roku (w czerwcu), skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie informatyki.

Wszystkie artykułu publikowane są w języku angielskim. Materiały umieszczane są na stronie internetowej: www.eujcs.eu. Ponadto wydawca pisma (Europejski Instytut Naukowy) przesyła do autorów artykułów drukowane wersje czasopisma.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „Asian Online Journals”

„Asian Online Journals” (AOJ) skupia czasopisma naukowe obejmujące szerokie spektrum dyscyplin, w tym informatykę, inżynierię, nauki ścisłe, humanistyczne, medyczne, biznes i zarządzanie. AOJ stanowi platformę interakcji między naukowcami, badaczami, nauczycielami akademickimi, inżynierami i praktykami gospodarczymi.

Konkurs „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Do 30 kwietnia 2015 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”. Patronat nad inicjatywą objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia UŚ oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Law and Politics Journal”

„European Law and Politics Journal” (ELP) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie nauk prawnych i politycznych. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Materiały publikowane są na stronie internetowej: http://elpjournal.eu.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Environmental Sciences and Ecology Journal”

„European Environmental Sciences and Ecology Journal” (EES) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo, wydawane dwa razy w roku (w czerwcu i grudniu), skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć m.in. w dziedzinach: biologii, fizyki, geografii, chemii, geologii.

Kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ

2 marca 2015 roku rozpoczną się zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających „Wiosna 2015”. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Oferta obejmuje także kursy języka specjalistycznego, np. prawniczego oraz kursy przygotowujące do matury.

Kursy języka angielskiego w ELC

English Language Centre – Centrum Egzaminacyjne British Council, działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, organizuje intensywne kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Testy kwalifikacyjne organizowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00–17.00. Osoby, które zapiszą się na kurs do 14 marca 2015 r. otrzymają rabat.

Zajęcia w ramach cyklu „English & Tea”

English Language Centre organizuje pierwsze w tym semestrze zajęcia w ramach klubu konwersacyjnego z cyklu „English & Tea”, które odbędą się 27 lutego 2015 r. o godz. 17.30 w siedzibie ELC (Katowice, ul. Bankowa 14). Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są telefonicznie (32 359 22 11) lub drogą elektroniczną (e-mail: elc@us.edu.pl) do środy 25 lutego.

Żłobek „Uniwersytet Przyjazny Rodzinie”

Jedną z form wspierania rodzin w wychowaniu i wczesnej edukacji dzieci jest opieka organizowana w formie żłobka. Fundacja Wychowanie i Sztuka „Elementarz” i Uniwersytet Śląski ułatwiają pracownikom powrót do czynnego życia zawodowego, a studentom – kontynuowanie nauki.

Wydawnictwo UŚ inicjatorem powołania międzynarodowego konsorcjum wydawców akademickich

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wraz z Central and Eastern European Online Library (CEEOL) zaprosiło wydawców naukowych z różnych krajów do stworzenia Konsorcjum Wydawnictw Akademickich Europy Środkowej i Wschodniej, które nie tylko mogłoby wspólnie wystąpić o granty w programie Horyzont 2020 i wypracować wspólną markę i silną pozycję na rynku książki naukowej, ale przede wszystkim umożliwić badaczom, reprezentującym uniwersytety krajów Europy Środkowej i Wschodniej, obecność i widoczność ich publikacji porównywalną z widocznością i obecnością prac naukowców z Zacho

Szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni w ramach projektu NITKA

Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA”. W ramach projektu organizowane są m.in. szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni z kluczowych obszarów kształcenia.

Aktualnie realizowany jest cykl szkoleń z zakresu nowoczesnych skomputeryzowanych technik pomiarowych w pięciu tematach:

Kursy English Language Centre

English Language Centre – Centrum Egzaminacyjne British Council przy Uniwersytecie Śląskim organizuje kursy języka angielskiego dla pracowników, doktorantów i studentów UŚ oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką, studiowaniem lub pracą za granicą. Celem kursów jest m.in. pomoc w przygotowaniu do egzaminów Cambridge.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.elc.us.edu.pl.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do 31 marca 2015 r. można składać wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (przyznawane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej).

Przyznawane corocznie nagrody mają charakter indywidualny.

Nowy portal naukowy Uniwersytetu Śląskiego

2 lutego 2015 r. został uruchomiony nowy portal naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Na stronie: przystaneknauka.us.edu.pl można znaleźć m.in.: informacje na temat badań prowadzonych przez naukowców z UŚ, osiągnięć naukowych studentów, doktorantów i pracowników uczelni, ciekawostki ze świata nauki, komentarze ekspertów, filmy, e-wykłady, opisy ciekawych projektów, informacje na temat nowoczesnych laboratoriów i aparatury Uniwersytetu Śląskiego, kalendarium wydarzeń naukowych.

Nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMDIB). Przedmiotowy dokument zawiera kluczowe inicjatywy z punktu widzenia budowy najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej w Unii Europejskiej.

Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom – rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”

31 stycznia 2015 r. o godz. 19.00 w Dworku pod Lipami (Katowice, plac Pod Lipami 1) odbędzie się uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”, na który zapraszają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka. Oprawę muzyczną zapewni zespół Sweet Combo.

Zmarł prof. zw. dr hab. Józef Hołard

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 19 stycznia 2015 roku zmarł prof. zw. dr hab. Józef Hołard, pracownik Zakładu Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie.

Terminy dostarczania dokumentów księgowych za rok 2014

Katowice, 08.01.2015 r.

Szanowni Państwo
Dziekani,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego.

W związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2014 roku, oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego, uprzejmie prosimy o dostarczenie wszelkich dokumentów księgowych dotyczących roku 2014 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Nabór wniosków w konkursie w ramach programu E-Rare-3

15 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Termin składania wniosków mija 18 lutego 2015 r.

Nabór wniosków w konkursie FLAG-ERA Call 2015

Do 27 stycznia 2015 r. do godz. 17.00 trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu FLAG-ERA. Dokumenty o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe współpracujące z polskimi przedsiębiorcami.

Terminy wypłat wynagrodzeń

Katowice, 27 listopada 2014 r.

 

TELEFONOGRAM


W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2014, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2014 r. oraz w styczniu 2015 r.:

Konkurs CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze

Konsorcjum CHIST-ERA II (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies – II), którego członkiem jest Narodowe Centrum Nauki, ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

Zmiana godzin pracy Kasy Uniwersytetu Śląskiego

Informujemy, że w dniach 22, 23, 24, 30 i 31 grudnia 2014 r. Kasa Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowana w rektoracie uczelni będzie nieczynna. Natomiast 29 grudnia 2014 r. Kasa będzie czynna od godz. 8.00 do 11.00.

Spotkanie informacyjne na temat Konsorcjum DARIAH-PL

17 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Konsorcjum DARIAH-PL, którego jednym z uczestników jest Uniwersytet Śląski.

Konsorcjum DARIAH-PL zrzesza jednostki prowadzące badania w obszarze nauk humanistycznych, społecznych oraz nauk o sztuce, a także jednostki rozwijające narzędzia i zapewniające wsparcie informatyczne dla humanistyki.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.