facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Kursy English Language Centre

English Language Centre – Centrum Egzaminacyjne British Council przy Uniwersytecie Śląskim organizuje kursy języka angielskiego dla pracowników, doktorantów i studentów UŚ oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką, studiowaniem lub pracą za granicą. Celem kursów jest m.in. pomoc w przygotowaniu do egzaminów Cambridge.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.elc.us.edu.pl.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do 31 marca 2015 r. można składać wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (przyznawane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej).

Przyznawane corocznie nagrody mają charakter indywidualny.

Nowy portal naukowy Uniwersytetu Śląskiego

2 lutego 2015 r. został uruchomiony nowy portal naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Na stronie: przystaneknauka.us.edu.pl można znaleźć m.in.: informacje na temat badań prowadzonych przez naukowców z UŚ, osiągnięć naukowych studentów, doktorantów i pracowników uczelni, ciekawostki ze świata nauki, komentarze ekspertów, filmy, e-wykłady, opisy ciekawych projektów, informacje na temat nowoczesnych laboratoriów i aparatury Uniwersytetu Śląskiego, kalendarium wydarzeń naukowych.

Nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMDIB). Przedmiotowy dokument zawiera kluczowe inicjatywy z punktu widzenia budowy najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej w Unii Europejskiej.

Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom – rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”

31 stycznia 2015 r. o godz. 19.00 w Dworku pod Lipami (Katowice, plac Pod Lipami 1) odbędzie się uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”, na który zapraszają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka. Oprawę muzyczną zapewni zespół Sweet Combo.

Zmarł prof. zw. dr hab. Józef Hołard

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 19 stycznia 2015 roku zmarł prof. zw. dr hab. Józef Hołard, pracownik Zakładu Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie.

Terminy dostarczania dokumentów księgowych za rok 2014

Katowice, 08.01.2015 r.

Szanowni Państwo
Dziekani,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego.

W związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2014 roku, oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego, uprzejmie prosimy o dostarczenie wszelkich dokumentów księgowych dotyczących roku 2014 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Nabór wniosków w konkursie w ramach programu E-Rare-3

15 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Termin składania wniosków mija 18 lutego 2015 r.

Nabór wniosków w konkursie FLAG-ERA Call 2015

Do 27 stycznia 2015 r. do godz. 17.00 trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu FLAG-ERA. Dokumenty o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe współpracujące z polskimi przedsiębiorcami.

Terminy wypłat wynagrodzeń

Katowice, 27 listopada 2014 r.

 

TELEFONOGRAM


W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2014, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2014 r. oraz w styczniu 2015 r.:

Konkurs CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze

Konsorcjum CHIST-ERA II (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies – II), którego członkiem jest Narodowe Centrum Nauki, ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

Zmiana godzin pracy Kasy Uniwersytetu Śląskiego

Informujemy, że w dniach 22, 23, 24, 30 i 31 grudnia 2014 r. Kasa Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowana w rektoracie uczelni będzie nieczynna. Natomiast 29 grudnia 2014 r. Kasa będzie czynna od godz. 8.00 do 11.00.

Spotkanie informacyjne na temat Konsorcjum DARIAH-PL

17 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Konsorcjum DARIAH-PL, którego jednym z uczestników jest Uniwersytet Śląski.

Konsorcjum DARIAH-PL zrzesza jednostki prowadzące badania w obszarze nauk humanistycznych, społecznych oraz nauk o sztuce, a także jednostki rozwijające narzędzia i zapewniające wsparcie informatyczne dla humanistyki.

Spotkania wigilijne z emerytowanymi pracownikami UŚ

11 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie wigilijne z emerytowanymi pracownikami obsługi Uniwersytetu Śląskiego.

12 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie wigilijne z emerytowanymi nauczycielami akademickimi oraz emerytowanymi pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi UŚ. W spotkaniu tym udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

16 grudnia – zmiana godzin pracy kasy UŚ

We wtorek 16 grudnia 2014 r. kasa Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowana w rektoracie będzie czynna od godz. 9.00 do 13.00.

Bal i koncert sylwestrowy w NOSPR

W październiku 2014 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł umowę z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR). Współpraca obejmuje między innymi wzajemną promocję wydarzeń organizowanych przez obie instytucje. Dzięki niej studenci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli m.in. brać udział w konkursach, w których nagrodami będą wejściówki na atrakcyjne koncerty organizowane przez NOSPR.

Nabór wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nowy nabór wniosków w konkursach:

Tańsze bilety na operetkę dla pracowników UŚ

7 listopada 2014 r. o godz. 19.00 w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach oraz 14 listopada o godz. 19.00 w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbędą się premierowe spektakle operetki pt. „Piraci z Penzance” (w polskiej wersji językowej).

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogą nabyć bilety w promocyjnej cenie – 30 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 609 415 112 oraz 604 635 871.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Law and Politics Journal”

„European Law and Politics Journal” (ELP) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie nauk prawnych i politycznych. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Materiały publikowane są na stronie internetowej: http://elpjournal.eu.

Nowy program ubezpieczenia na życie dla pracowników UŚ

Informujemy, że opracowany został nowy program ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci (warunki obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.).

Program ubezpieczeniowy oferuje cztery warianty różniące się wysokością świadczeń oraz składki ubezpieczeniowej:

Godziny rektorskie 1 października 2014 r.

W związku z XLVII uroczystą inauguracją roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ogłasza godziny rektorskie 1 października 2014 r do godz. 14.00.

Kursy językowe w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego 22 września 2014 r. rozpoczyna zapisy na uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych. W edycji jesiennej oferowane są kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, a także nowości – kursy języków: włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego w czterech kategoriach:

Problemy z łącznością telefoniczną

Sekcja Teletechnicza informuje, że w związku z awarią urządzeń w centrali telefonicznej w Instytucie Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) od 12 września 2014 r. aż do odwołania nie będzie możliwe wykonywanie połączeń międzywydziałowych (międzycentralowych) za pomocą prefiksów w technologii VOIP dla całego Uniwersytetu Śląskiego. Awaria spowodowała również kłopoty z numerami telefonów od 32 359 23 00 do 32 359 24 99.

Przerwa w działaniu usług sieciowych

Informujemy, że w związku z planowanym wyłączeniem prądu, od 12 września 2014 r. od godz. 15.00 do 15 września do godz. 7.00 (czas szacowany), nastąpi przerwa w dostępie do niektórych usług sieciowych, w tym do serwisów Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje: http://usnet.us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.