facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Spotkanie dla naukowców z zagranicy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje spotkanie dla naukowców z zagranicy pt. „Destination Poland. Scientific and Business Opportunities for Foreign Researchers”, które odbędzie się 17 czerwca 2015 roku w Warszawie. Będzie to okazja m.in. do: wymiany doświadczeń związanych z pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, dyskusji nad stworzoną z myślą o nich ofertą programową Fundacji, a także przedstawienia im możliwości prowadzenia biznesu w Polsce.

47. urodziny Uniwersytetu Śląskiego

9 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 na deptaku przed rektoratem UŚ odbędą się obchody 47. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. Podczas spotkania przemówienie okolicznościowe wygłosi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

XIX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś zaprasza na XIX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu, który odbędzie się 13 czerwca 2015 r. (sobota) o godz. 17.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ul. Zacisze 3). Koncert  „Brzegi Dunaju”, poprzedzi wykład prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka pt. „Cicha woda”.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna 5 czerwca 2015 r.

5 czerwca 2015 r. (piątek) kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Szkolenie w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – narzędzia CAT

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje szkolenie w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – narzędzia CAT: obsługa programu memoQ,  które odbędzie się 10 czerwca 2015 r. w godzinach od 12.00 do 17.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, poziom 0, sala komputerowa). Szkolenie poprowadzi certyfikowany trener programu memoQ dr Izabela Mrochen. Zapisy potrwają do 8 czerwca i są prowadzone osobiście w sekretariacie SPNJO (Katowice, ul. Szkolna 7, pok.

UŚ współpracuje z czasopismem „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z redakcją czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”. W najnowszym numerze czasopisma (5–6/2015) zamieszczona jest informacja nt. potencjału uczelni. W ramach współpracy w kolejnych numerach czasopisma Biuro Współpracy z Gospodarką zamieszczać będzie informacje o wybranych wynalazkach opracowanych przez naukowców UŚ.

Tańsze bilety na Juwenaliowy Kabareton

27 maja 2015 r. o godz. 19.00 w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek (pl. Sejmu Śląskiego 2) odbędzie się Juwenaliowy Kabareton. Wystąpią: Kabaret Straszaki, Łukasz Żak Zaczek (stand-up), Kabaret DNO, Kabaret Młodych Panów.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Journal of Contemporary Economics and Management”

„European Journal of Contemporary Economics and Management” (EJEM) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo, wydawane dwa razy w roku (w maju i grudniu), skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć m.in. w dziedzinach ekonomii i zarządzaniu.

Godziny rektorskie 29 maja 2015 r.

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek ogłasza godziny rektorskie w piątek 29 maja 2015 r. do godz. 12.00 (ze względu na Juwenalia Śląskie, odbywające się dzień wcześniej na osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie). Godziny rektorskie nie obejmują Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. 

Majówka z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ

W piątek 29 maja 2015 r. o godz. 15.00 na terenie osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie (ul. Studencka) Uniwersytet Śląski i Stowarzyszenie Absolwentów UŚ organizują Majówkę z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ. Tematem przewodnim wydarzenia jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. W programie znajdą się: koncerty, strefa dla dzieci oraz strefa, której celem będzie  propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Zakaz palenia na terenie UŚ

Przypominamy, że w związku z przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych obowiązuje m.in. zakaz palenia na terenie placówek edukacyjnych (nie tylko w pomieszczeniach).

W związku z tym informujemy, że na terenie Uniwersytetu Śląskiego, w tym w szczególności w wyznaczonych strefach bezdymnych, tj. m.in. w obiektach uniwersyteckich i w ich bezpośrednim otoczeniu oraz na deptaku przed rektoratem, obowiązuje całkowity zakaz palenia. Naruszenie zakazu jest zagrożone karą grzywny do 500 zł.

 

Akcja społeczna pn. „UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!”

18 maja 2015 roku odbędzie się akcja społeczna pn. „UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!”, która propaguje zdrowy styl życia, właściwe odżywanie oraz regularne korzystanie z badań profilaktycznych i rehabilitacji.

Egzamin certyfikujący z języka angielskiego specjalistycznego w zakresie ochrony środowiska

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje egzamin certyfikujący z języka angielskiego specjalistycznego w zakresie ochrony środowiska, który odbędzie się 20 czerwca 2015 roku o godz. 10.00. Osoby zainteresowane udziałem będą miały okazję potwierdzić swoje kompetencje językowe, uzyskają także Akademicki certyfikat znajomości języka angielskiego specjalistycznego.

Baza ekspertów programu „Granty na granty”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu ,,Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Finansowanie w ramach programu w wysokości do 30 tys. zł. mogą uzyskać jednostki naukowe, które planują podjąć się roli koordynatora w planowym projekcie i stworzyć międzynarodowe konsorcjum badawcze.

Uczczenie ofiar zamachu terrorystycznego w Garissa University College

W poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 minutą ciszy Uniwersytet Śląski uczci ofiary zamachu terrorystycznego w Garissa University College. Przed rektoratem uczelni przewodniczący samorządu studenckiego Mateusz Witek odczyta apel European University Association w tej sprawie. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wygłosi przemówienie okolicznościowe.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „International Technical Sciences Journal”

„International Technical Sciences Journal” (ITSJ) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie nauk technicznych. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.itsj.org.

Nabór wniosków do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Rozwój”

Do 15 maja 2015 r. trwa nabór wniosków do konkursu o finansowanie projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Rozwój”.

Rekrutacja do ostatniej edycji programu „Top 500 Innovators”

Do 30 kwietnia 2015 r. trwa rekrutacja do ostatniej edycji programu stażowo-szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators”. Program jest realizowany w formie szkoleń na najlepszych uczelniach świata (dotychczas Stanford University i University of California w Berkeley, USA) i ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

Zmiana terminu i godziny posiedzenia Senatu UŚ w maju

Podczas posiedzenia Senatu UŚ, które odbyło się 21 kwietnia 2015 r. podjęto decyzję o przesunięciu terminu kolejnego posiedzenia zaplanowanego w maju 2015 r.

Posiedzenie Senatu UŚ odbędzie się 19 maja 2015 r. o godzinie 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Warsztaty dla pracowników administracji wydziałowej

Centrum Obsługi Studentów przygotowało projekt, którego celem jest diagnoza stanu komunikacji i problemów w relacjach pracownik-student oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na poprawne i satysfakcjonujące kontakty zawodowe ze studentami. Projekt obejmuje:

Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2016

Polska Akademia Umiejętności informuje o możliwości ubiegania się o stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Od lat są one przyznawane polskim humanistom na badania zagraniczne.

O stypendia mogą się ubiegać archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Tematyka prac historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie może wykraczać poza rok 1939. Stypendia są przyznawane w drodze konkursu na okres od jednego do trzech miesięcy.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Journal of Advanced Computer Science”

„European Journal of Advanced Computer Science” jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo, wydawane raz w roku (w czerwcu), skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie informatyki.

Wszystkie artykułu publikowane są w języku angielskim. Materiały umieszczane są na stronie internetowej: www.eujcs.eu. Ponadto wydawca pisma (Europejski Instytut Naukowy) przesyła do autorów artykułów drukowane wersje czasopisma.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „Asian Online Journals”

„Asian Online Journals” (AOJ) skupia czasopisma naukowe obejmujące szerokie spektrum dyscyplin, w tym informatykę, inżynierię, nauki ścisłe, humanistyczne, medyczne, biznes i zarządzanie. AOJ stanowi platformę interakcji między naukowcami, badaczami, nauczycielami akademickimi, inżynierami i praktykami gospodarczymi.

Konkurs „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Do 30 kwietnia 2015 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”. Patronat nad inicjatywą objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia UŚ oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Law and Politics Journal”

„European Law and Politics Journal” (ELP) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie nauk prawnych i politycznych. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Materiały publikowane są na stronie internetowej: http://elpjournal.eu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.