Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PKZP

W czwartek 27 czerwca 2019 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UŚ. Spotkanie w auli im. Kazimierza Lepszego rozpocznie się o godz. 13.00

Porządek obrad:

I termin – godz. 13.00, II termin – godz. 13.15

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna 19 i 21 czerwca

Informujemy, że 19 i 21 czerwca 2019 roku kasa zlokalizowana w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie nieczynna.

Nabór do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór do trzeciej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” skierowanego do osób rozpoczynających studia doktoranckie z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zadaniem doktoranta będzie przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Uczestnicy programu otrzymają wynagrodzenie w firmie, gdzie będą zatrudnieni, a także stypendium.

Diagnoza potrzeb studentów z niepełnosprawnościami – ankieta

Centrum Obsługi Studentów prowadzi badania mające na celu poznanie opinii wykładowców Uniwersytetu Śląskiego na temat warunków, w jakich studiują studenci z niepełnosprawnościami. W związkuk z tym opracowany został kwestionariusz ankiety adresowany do pracowników dydaktycznych UŚ.

Zmiany w funkcjonowaniu kasy w rektoracie UŚ

Informujemy, że od 3 do 7 czerwca 2019 roku kasa zlokalizowana w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie czynna w godzinach od 10.00 do 12.00.

Szkolenie z zakresu obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

6 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w auli nr 6 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (tzw. JSA), który został wdrożony w całej Polsce i zastąpił dotychczas używany przez uczelnię system OSA. Kurs adresowany jest przede wszystkim do promotorów sprawdzających prace studentów i interpretujących wyniki skanowania antyplagiatowego oraz do pracowników dziekanatów odpowiedzialnych za wsparcie procesu dyplomowania.

Porozumienie ws. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

We wtorek 28 maja 2019 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, od 1 stycznia 2019 roku.

Dokumenty:

Zmiany w funkcjonowaniu kasy w rektoracie UŚ

Informujemy, że od 28 maja do 31 maja 2019 roku kasa w rektoracie Uniwerstytetu Śląskiego będzie czynna w godz. od 10.00 do 12.00.

Awaria telefonii stacjonarnej w Sosnowcu

Sekcja Teletechniczna Uniwersytetu Śląskiego informuje, że z uwagi na awarię sieci teletechnicznej firmy Orange mogą wystąpić problemy z łącznością telefoniczną we wszystkich obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Sosnowcu.

Szkolenia nt. pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Centrum Obsługi Studentów organizuje szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poświęcone pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Harmonogram szkoleń

Kasa UŚ nieczynna 2 maja 2019 roku

Informujemy, że w czwartek 2 maja 2019 roku Kasa Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowana w rektoracie uczelni, będzie nieczynna.

Warsztaty samoobrony dla kobiet

11 maja 2019 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędą się warsztaty samoobrony dla kobiet. Organizatorami są Akademicki Związek Sportowy UŚ oraz Grupa Kontratak – Szkoła Ruchu i Walki Wręcz.

W programie przewidziano ćwiczenia związane z:

Bezpłatne badania w gabinecie optometrycznym UŚ

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą skorzystać z bezpłatnego badania wzroku oraz doboru soczewek kontaktowych w gabinecie optometrycznym w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Badania będą wykonywane przez słuchaczy Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Optometria, którzy w ramach zajęć mają zaplanowane przeprowadzenie prac badawczych na nieznanych przez siebie pacjentach, co weryfikować będzie nabyte przez nich umiejętności. Badania prowadzone będą pod opieką dyplomowanych optometrystów.

SWFiS oferuje opiekę nad dziećmi pracowników UŚ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego (SWFiS) może zapewnić opiekę nad dziećmi pracowników uczelni w czwartek i piątek 11 i 12 kwietnia 2019 roku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zastępczą opieką mogą zostać objęte dzieci powyżej 7. roku życia.

Studium oferuje podopiecznym zajęcia ruchowe dostosowane do wieku, warunkiem niezbędnym jest przyniesienie obuwia zmiennego i czegoś do picia. W dowolnej godzinie można przyprowadzić dziecko do pokoju nr 109 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sekretariat SWFiS).

Komunikat nt. organizacji pracy pracowników wychowujących dzieci (w przypadku zamknięcia placówek oświatowych)

KOMUNIKAT

Dotyczy: organizacji pracy pracowników wychowujących dzieci do lat 8 oraz starsze wymagające opieki w przypadku zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli podczas ewentualnego strajku nauczycieli.

W związku z możliwością wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi (w przypadku niezabezpieczenia tej opieki przez placówki oświatowe uczestniczące w strajku nauczycieli lub przez innych członków rodziny), uprzejmie informuję, że:

Spotkanie władz rektorskich z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi

Katowice, 4 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo
Pracownicy
Niebędący Nauczycielami Akademickimi
 

Szanowni Państwo,

Przerwa w dostępnie do sieci internet

W związku z koniecznością wykonania modernizacji zapory sieciowej w centralnym węźle sieciowym w sobotę 13 kwietnia 2019 roku od godziny 20.00 nastąpi przerwa w dostępnie do sieci internet we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Zakończenie prac planowane jest na godzinę 24.00. W okresie niedostępności usług nie będzie możliwości odbierania oraz wysyłania wiadomości e-mail. Wiadomości, które zostaną przesyłane w tym okresie nie zostaną utracone.

Szkolenie dot. nowych zasad ewaluacji działalności naukowej i obiegu informacji o dorobku pracowników UŚ

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbędzie się szkolenie dla pracowników uczelni pn. „Nowe zasady ewaluacji działalności naukowej oraz obieg informacji o dorobku pracowników na Uniwersytecie Śląskim”. Spotkanie poświęcone będzie zasadom oceny dyscyplin naukowych, a zwłaszcza ocenom dorobku – artykułów, rozdziałów i monografii.

Bezpłatne szkolenia z zakresu różnic międzykulturowych

Do 4 kwietnia 2019 r. potrwają zapisy na pierwszą edycję bezpłatnych szkoleń z zakresu różnic międzykulturowych, które organizowane są w ramach projektu ,,UŚ accessible – ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców’’.

Wielkopostny dzień skupienia

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku w budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (przy ul. Wita Stwosza 17) odbędzie się wielkopostne spotkanie pracowników nauki, nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników administracji uczelni Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wielkopostny dzień skupienia organizowany jest przez metropolitę katowickiego, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego abp. dr. Wiktora Skworca. 

Program spotkania obejmuje:

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór wniosków

Ruszył program wymiany stypendialnej adresowany do doktorantów i kadry akademickiej. Dofinansowanie mogą uzyskać krótkie formy kształcenia, do których należą m.in.: prowadzenie zajęć dydaktycznych, kursy, staże, wizyty studyjne, badania, pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego. Preferowanym celem realizacji mobilności jest aktywny udział w konferencjach (np. sesja posterowa, flash talk).

Telefonogram: praca w dniach 2 maja oraz 21 czerwca 2019 r.

TELEFONOGRAM

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na pisemny wniosek Związków Zawodowych, w celu stworzenia możliwości skorzystania przez Pracowników z dłuższego wypoczynku na początku maja br. oraz w czerwcu br., dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu 2 maja 2019 r. (w czwartek) oraz w dniu 21 czerwca 2019 r. (w piątek) na zasadach określonych poniżej.

Informacja dot. łączności telefonicznej w DS nr 3 w Katowicach

Sekcja Teletechniczna informuje, że 13 marca 2019 roku nastąpi przerwa w łączności telefonicznej w Domu Asystenta nr 3 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32. Jednocześnie zawiadamia, że po tym terminie nastąpi zmiana numerów telefonicznych w tej lokalizacji.

Od 13 marca 2019 roku numer telefonu na recepcję DS3 to:
+48 32 2009 111.

Szkolenie z zakresu planowania i rozliczania podróży służbowych

4 marca 2019 roku o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie dotyczące planowania i rozliczania krajowych podróży służbowych.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Uniwersytetu Śląskiego i ma charakter wewnętrzny. Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną (adres e-mail: malgorzata.slabon@us.edu.pl) do 1 marca.

Kabaretowy Dzień Kobiet w Spodku

Z okazji dnia kobiet 9 marca 2019 roku o godz. 18.00 w katowickim Spodku  rozpocznie się kabareton, podczas którego wystąpią: Piotr Bałtroczyk, Jacek Noch, Kabaret Młodych Panów, Paranienormalni, Kabaret Czesuaf, Ewa Błachnio oraz Muzikanty. Artyści podejmą temat świata kobiet widzianego oczami mężczyzn.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli nabyć gadżety promocyjne Uniwersytetu Śląskiego dostępne na specjalnym stanowisku.

Szczegółowe informacje dostępna są na stronie: www.kabaretowydzienkobiet.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.