facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

Od 30 kwietnia do 4 maja 2018 r. kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że od 30 kwietnia do 4 maja 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

2 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W związku ze zbliżającą się „majówką” i dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja) 2 maja 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.

 

Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

Telefonogram dotyczący pracy w dniach 2 maja oraz 1 czerwca

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W związku z wnioskiem Związków Zawodowych dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniach 2 maja 2018 r. oraz 1 czerwca 2018 r., na zasadach określonych poniżej.

Druga edycja MINIATURY

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu MINIATURA. Polscy badacze będą mogli otrzymać dofinansowanie między innymi na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje, staże naukowe czy wyjazdy badawcze.

MINIATURA 2, czyli tzw. „małe granty”, realizowana jest w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty Centrum, np. wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, proces ich oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia, szybsze jest też rozpoczęcie realizacji działania.

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Bilateralny konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych to nowy projekt Narodowego Centrum Nauki. Planowane przedsięwzięcie stanowi efekt nawiązanej 5 kwietnia 2018 roku współpracy pomiędzy NCN a Austrian Science Fund (FWF).

W ramach konkursu polsko-austriackie zespoły naukowców będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN. Prace nad szczegółowymi warunkami będą prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, a ogłoszenie konkursu przewidziane jest w ostatnim kwartale 2018 roku.

Przerwa w dostępie do usług sieciowych UŚ

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac modernizacyjnych infrastruktury informatycznej w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. od godz. 16.00 następujące usługi mogą być niedostępne:

Promocyjne ceny biletów na „Sex dla opornych”

Teatr Rozrywki przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Na hasło „UŚ” można zakupić bilety w specjalnych cenach na komedię pt. „Sex dla opornych”, który grany będzie 21 kwietnia 2018 roku o godz. 17.00 i 20.00.

Bilety w promocyjnych cenach na Festiwal Katowice Kultura Natura

Od 11 do 20 maja 2018 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbywać się będzie Festiwal Katowice Kultura Natura. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Dziecięctwo”. Na Festiwalu wystąpią między innymi: Tonhalle-Orchester Zürich i jej dyrektor artystyczny Lionel Bringuier, Leif Ove Andsnes, Ian Bostridge. francuski Quatuor Ebène, RIAS Kammerchor, Jean-Guihen Queyras.

WEiNoE z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała z dniem 26 marca 2018 roku Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 

Cykl warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko”

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z firmą PwC Service Delivery Centre jest organizatorem programu certyfikowanych warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko” z zakresu efektywnej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów w środowisku biznesowym.

II edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach II edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”. Projekt ma na celu tworzenie warunków współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

Konkurs NPRH „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.”

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” jest przygotowanie kompendiów takich, jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map czy bibliografie, prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

Nowe edycje konkursów NCN: Opus, Preludium i M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy Opus i Preludium. W ramach pierwszego z nich naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

Serwis szukajwarchiwach.pl

Serwis szukajwarchiwach.pl tworzony jest z myślą o użytkownikach, którzy w zasobie archiwów państwowych poszukują materiałów będących podstawą prowadzonych badań, przygotowywanych prac i publikacji naukowych. To także serwis dla pasjonatów historii, którzy w oparciu o źródła pragną poszerzyć swoją wiedzę o dziejach minionych. Z początkiem 2018 roku serwis został zaktualizowany o nowe dane i obecnie udostępnia zasoby wszystkich 33 archiwów państwowych, w tym:

Bezpłatne narzędzie do autodiagnozy kondycji psychicznej

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Śląskiego nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, które w ramach realizacji projektu „Ocena kondycji psychicznej” opracowało narzędzie do autodiagnozy pozwalające na samodzielną ocenę kondycji psychicznej. Z rozwiązania mogą skorzystać m.in. pracownicy administracji, nauczyciele lub pracownicy edukacji, pracownicy pomocy społecznej oraz studenci, czyli grupy zawodowe wskazane przez Ministerstwo Zdrowia jako jedne z najbardziej narażonych na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję.

Promocyjne ceny biletów na spektakle Teatru Śląskiego

Teatr Śląski przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na zakup biletów w specjalnych cenach, które wydawane będą na hasło „Uniwersytet Śląski” na dwa spektakle:

Próbne egzaminy z języka angielskiego

Ośrodek English Language Centre działający przy Uniwersytecie Śląskim organizuje próbne egzaminy z języka angielskiego: MOCK – Cambridge Proficiency (CPE) oraz Cambridge Advanced. Egzaminy rozpoczną się w sobotę 24 marca 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie ośrodka (Katowice, ul. Bankowa 14). Spotkanie będzie okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, indywidualnych konsultacji, a także omówienia wyników.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 22 marca telefonicznie lub drogą elektroniczną: tel. 32 359 22 11, e- mail: elc@us.edu.pl.

Kasa UŚ nieczynna

W okresie od 12 do 16 marca 2018 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna. Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w PLN).

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników dziekanatów

Dla pracowników uczelni Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych organizuje spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące studentów zagranicznych. Podczas spotkań omówione zostaną między innymi zasady odbywania studiów przez cudzoziemców, rodzaje zagranicznych dokumentów, a także kwestie związane z odpłatnością za studia i prowadzeniem studenta w systemie USOS. Szkolenia będą również okazją do omówienia bieżących problemów.

Terminy spotkań:

Przedłużenie terminu naboru w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło termin naboru wniosków w konkursach: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 dotyczących finansowania projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 18 marca 2018 roku.

Kursy językowe w SPNJO – edycja wiosna 2018

Od poniedziałku 19 lutego 2018 roku rozpoczynają się zapisy na zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych. Program szkoleń organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego obejmuje zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, a także kursy specjalistyczne i przygotowujące do egzaminów certyfikujących (First, CAE).

Nowością w tej edycji są:

Terminy dostarczenia dokumentów za 2017 rok

Katowice, 09.01.2018 r.

Szanowni Państwo
Dziekani,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego

 

W związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2017 roku oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o dostarczenie do Kwestury wszelkich dokumentów księgowych dotyczących 2017 roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Komunikaty dotyczące kosztów uzyskania przychodów

Komunikat z 27 grudnia 2017 roku 

Szanowni Państwo,

Nowe edycje konkursów NCN: Uwertura, Sonatina, Etiuda

Do 15 marca 2018 roku można składać wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki: drugiej edycji konkursów Uwertura oraz Sonatina, a także szóstej edycji konkursu Etiuda – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne.

Promocyjne ceny biletów na spektakl

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego na spektakl pt. „Korfanty. Hotel Brześć i inne piosenki” (13 stycznia godz. 18.00 oraz 14 stycznia godz. 17.00).

Na hasło „UŚ” bilety kosztować będą 15 zł/os. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Teatru Śląskiego.

Trailer spektaklu dostępny jest pod adresem: www.youtube.com.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.