facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Komunikat dotyczący organizacji pracy w okresie od 3 do 14 grudnia 2018 roku

Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego dotyczący organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 3 do 14 grudnia 2018 roku w związku odbywającym się w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ:

 

KOMUNIKAT

dotyczący organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 3 grudnia do 14 grudnia 2018 r.

Telefonogram dotyczący pracy w dniu 2.11.2018 r.

Na wniosek związków zawodowych rektor Uniwersytetu Śląskiego dopuszcza możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w piątek 2 listopada 2018 roku na zasadach określonych w poniższym telefonogramie.

 

Nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszone zostały konkursy Uniwersalia 2.1 i 2.2 oraz Dziedzictwo narodowe. Wnioski można składać do 9 listopada 2018 roku.

SciVal – szkolenie dla pracowników, doktorantów i studentów

Platforma SciVal to rozwiązanie zapewniajcie dostęp do informacji o skuteczności badań naukowych 8500 instytucji badawczych w 220 krajach. Umożliwia wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce.

Szkolenie z zakresu korzystania z narzędzia firmy Elsevier służącego do analiz bibliometrycznych odbędzie się 17 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Spotkanie adresowane jest do pracowników, doktorantów oraz studentów. 

START 2019 – ruszył nabór wniosków

Do 31 października 2018 roku młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. START 2019. Konkurs adresowany jest do badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy:

Przewodnik po nowych zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej

Na stronie Narodowego Kongresu Nauki opublikowany został dokument pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik” opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodnik opisuje założenia nowego systemu ewaluacji działalności naukowej wprowadzanego przez tzw. ustawę 2.0 i jej rozporządzenia wykonawcze.

Ubezpieczenie przy wyjeździe zagranicznym – komunikat

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie pn. „Usługi ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) i Assistance dla osób delegowanych/kierowanych z Uniwersytetu Śląskiego za granicę”. Postępowanie wygrał Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

Od 15 sierpnia 2018 roku wszystkie osoby wyjeżdżające na zagraniczne wyjazdy krótkoterminowe zostaną objęte ubezpieczeniem od kosztów leczenia (KL) i assistance. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. koszty leczenia do kwoty 40 000 euro, w tym:

Aktualizacja hostingu

W związku z koniecznością wykonania krytycznej i dużej aktualizacji (systemu Plesk) hostingu 19 lipca 2018 roku o godzinie 7.00 hosting zostanie tymczasowo wyłączony. Przywrócenie funkcjonowania usług jest planowane na 23 lipca.

W planowanym okresie nie wystąpią przerwy w funkcjonowaniu innych systemów, takich jak poczta, VPN itp. Dostępne będą również:

Kasa nieczynna

Od 6 sierpnia do 27 sierpnia 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna zgodnie z zarządzeniem nr 18 rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 18 lutego 2014 roku w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln).

System rezerwacji sal na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego uruchomiony został system rezerwacji sal (SRS) umożliwiający pracownikom, doktorantom i studentom UŚ korzystanie z dostępnych sal w budynkach wydziału zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Bankowej 9 oraz ul. Jagiellońskiej 28.

Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre

Od 25 czerwca do 6 lipca 2018 roku w English Language Centre (Katowice, Bankowa 14, p. 505) będzie trwać intensywny kurs letni języka angielskiego. Nauka zostanie zorganizowana w trzech grupach zaawansowania.

Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić drogą telefoniczną pod numerem: 32 3592211 lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: elc@us.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.elc.us.edu.pl.

1.06 oraz od 11 do 13.06 kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 1 czerwca oraz od 11 do 13 czerwca 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.
 

Promocyjne ceny biletów na spektakl z okazji Dnia Dziecka

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowciach przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Na hasło „UŚ” można zakupić bilety w specjalnych cenach na spektakl przygotowany z okazji Dnia Dziecka pt. „W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem”, który grany będzie 1 czerwca o godz. 9.30 oraz 2 czerwca 2018 roku o godz. 15.00.

Próbny egzamin z języka angielskiego MOCK – Cambridge Advanced

W sobotę 26 maja 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie English Language Centre (Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 505) rozpocznie się próbny egzamin z języka angielskiego MOCK – Cambridge Advanced. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, indywidualnych konsultacji i omówienia wyników, a także uzyskania wszelkich informacji o pozostałych egzaminach Cambridge.

Komunikat w sprawie zwolnienia studentów z zajęć akademickich

Informujemy, że w związku z organizacją 14. Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego studenci uczestniczący w wydarzeniu 25 i 26 kwietnia mogą być zwolnieni z zajęć dydaktycznych na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki UŚ.

Komunikat nr 9 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia studentów z zajęć dydaktycznych:

Od 30 kwietnia do 4 maja 2018 r. kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że od 30 kwietnia do 4 maja 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

2 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W związku ze zbliżającą się „majówką” i dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja) 2 maja 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.

 

Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

Telefonogram dotyczący pracy w dniach 2 maja oraz 1 czerwca

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W związku z wnioskiem Związków Zawodowych dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniach 2 maja 2018 r. oraz 1 czerwca 2018 r., na zasadach określonych poniżej.

Druga edycja MINIATURY

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu MINIATURA. Polscy badacze będą mogli otrzymać dofinansowanie między innymi na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje, staże naukowe czy wyjazdy badawcze.

MINIATURA 2, czyli tzw. „małe granty”, realizowana jest w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty Centrum, np. wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, proces ich oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia, szybsze jest też rozpoczęcie realizacji działania.

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Bilateralny konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych to nowy projekt Narodowego Centrum Nauki. Planowane przedsięwzięcie stanowi efekt nawiązanej 5 kwietnia 2018 roku współpracy pomiędzy NCN a Austrian Science Fund (FWF).

W ramach konkursu polsko-austriackie zespoły naukowców będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN. Prace nad szczegółowymi warunkami będą prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, a ogłoszenie konkursu przewidziane jest w ostatnim kwartale 2018 roku.

Przerwa w dostępie do usług sieciowych UŚ

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac modernizacyjnych infrastruktury informatycznej w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. od godz. 16.00 następujące usługi mogą być niedostępne:

Promocyjne ceny biletów na „Sex dla opornych”

Teatr Rozrywki przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Na hasło „UŚ” można zakupić bilety w specjalnych cenach na komedię pt. „Sex dla opornych”, który grany będzie 21 kwietnia 2018 roku o godz. 17.00 i 20.00.

Bilety w promocyjnych cenach na Festiwal Katowice Kultura Natura

Od 11 do 20 maja 2018 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbywać się będzie Festiwal Katowice Kultura Natura. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Dziecięctwo”. Na Festiwalu wystąpią między innymi: Tonhalle-Orchester Zürich i jej dyrektor artystyczny Lionel Bringuier, Leif Ove Andsnes, Ian Bostridge. francuski Quatuor Ebène, RIAS Kammerchor, Jean-Guihen Queyras.

WEiNoE z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała z dniem 26 marca 2018 roku Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 

Cykl warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko”

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z firmą PwC Service Delivery Centre jest organizatorem programu certyfikowanych warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko” z zakresu efektywnej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów w środowisku biznesowym.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.