facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty dotyczące konkursów Opus, Preludium i Miniatura

15 września 2017 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

  • Opus 14 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • i Preludium 14 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

W czternastej edycji zarówno regulamin, jak i warunki przeprowadzania konkursów uległy zmianie. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi. Szczegółowe informacje: www.ncn.gov.pl.

Na stronie Narodowego Centrum Nauki dostępne jest również wyjaśnienie dotyczące ograniczeń w składaniu wniosków w konkursie Miniatura 1. Informacja wyjaśniająca: www.ncn.gov.pl/wyjasnienie-miniatura

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.