facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Awaria telefonii stacjonarnej w Sosnowcu

Sekcja Teletechniczna Uniwersytetu Śląskiego informuje, że z uwagi na awarię sieci teletechnicznej firmy Orange mogą wystąpić problemy z łącznością telefoniczną we wszystkich obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Sosnowcu.

Szkolenia nt. pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Centrum Obsługi Studentów organizuje szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poświęcone pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Kursy odbywać się będą w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12).

Harmonogram szkoleń

Kasa UŚ nieczynna 2 maja 2019 roku

Informujemy, że w czwartek 2 maja 2019 roku Kasa Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowana w rektoracie uczelni, będzie nieczynna.

Warsztaty samoobrony dla kobiet

11 maja 2019 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędą się warsztaty samoobrony dla kobiet. Organizatorami są Akademicki Związek Sportowy UŚ oraz Grupa Kontratak – Szkoła Ruchu i Walki Wręcz.

W programie przewidziano ćwiczenia związane z:

Bezpłatne badania w gabinecie optometrycznym UŚ

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą skorzystać z bezpłatnego badania wzroku oraz doboru soczewek kontaktowych w gabinecie optometrycznym w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Badania będą wykonywane przez słuchaczy Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Optometria, którzy w ramach zajęć mają zaplanowane przeprowadzenie prac badawczych na nieznanych przez siebie pacjentach, co weryfikować będzie nabyte przez nich umiejętności. Badania prowadzone będą pod opieką dyplomowanych optometrystów.

SWFiS oferuje opiekę nad dziećmi pracowników UŚ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego (SWFiS) może zapewnić opiekę nad dziećmi pracowników uczelni w czwartek i piątek 11 i 12 kwietnia 2019 roku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zastępczą opieką mogą zostać objęte dzieci powyżej 7. roku życia.

Studium oferuje podopiecznym zajęcia ruchowe dostosowane do wieku, warunkiem niezbędnym jest przyniesienie obuwia zmiennego i czegoś do picia. W dowolnej godzinie można przyprowadzić dziecko do pokoju nr 109 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sekretariat SWFiS).

Komunikat nt. organizacji pracy pracowników wychowujących dzieci (w przypadku zamknięcia placówek oświatowych)

KOMUNIKAT

Dotyczy: organizacji pracy pracowników wychowujących dzieci do lat 8 oraz starsze wymagające opieki w przypadku zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli podczas ewentualnego strajku nauczycieli.

W związku z możliwością wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi (w przypadku niezabezpieczenia tej opieki przez placówki oświatowe uczestniczące w strajku nauczycieli lub przez innych członków rodziny), uprzejmie informuję, że:

Spotkanie władz rektorskich z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi

Katowice, 4 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo
Pracownicy
Niebędący Nauczycielami Akademickimi
 

Szanowni Państwo,

Przerwa w dostępnie do sieci internet

W związku z koniecznością wykonania modernizacji zapory sieciowej w centralnym węźle sieciowym w sobotę 13 kwietnia 2019 roku od godziny 20.00 nastąpi przerwa w dostępnie do sieci internet we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Zakończenie prac planowane jest na godzinę 24.00. W okresie niedostępności usług nie będzie możliwości odbierania oraz wysyłania wiadomości e-mail. Wiadomości, które zostaną przesyłane w tym okresie nie zostaną utracone.

Szkolenie dot. nowych zasad ewaluacji działalności naukowej i obiegu informacji o dorobku pracowników UŚ

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbędzie się szkolenie dla pracowników uczelni pn. „Nowe zasady ewaluacji działalności naukowej oraz obieg informacji o dorobku pracowników na Uniwersytecie Śląskim”. Spotkanie poświęcone będzie zasadom oceny dyscyplin naukowych, a zwłaszcza ocenom dorobku – artykułów, rozdziałów i monografii.

Bezpłatne szkolenia z zakresu różnic międzykulturowych

Do 4 kwietnia 2019 r. potrwają zapisy na pierwszą edycję bezpłatnych szkoleń z zakresu różnic międzykulturowych, które organizowane są w ramach projektu ,,UŚ accessible – ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców’’.

Wielkopostny dzień skupienia

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku w budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (przy ul. Wita Stwosza 17) odbędzie się wielkopostne spotkanie pracowników nauki, nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników administracji uczelni Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wielkopostny dzień skupienia organizowany jest przez metropolitę katowickiego, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego abp. dr. Wiktora Skworca. 

Program spotkania obejmuje:

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór wniosków

Ruszył program wymiany stypendialnej adresowany do doktorantów i kadry akademickiej. Dofinansowanie mogą uzyskać krótkie formy kształcenia, do których należą m.in.: prowadzenie zajęć dydaktycznych, kursy, staże, wizyty studyjne, badania, pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego. Preferowanym celem realizacji mobilności jest aktywny udział w konferencjach (np. sesja posterowa, flash talk).

Telefonogram: praca w dniach 2 maja oraz 21 czerwca 2019 r.

TELEFONOGRAM

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na pisemny wniosek Związków Zawodowych, w celu stworzenia możliwości skorzystania przez Pracowników z dłuższego wypoczynku na początku maja br. oraz w czerwcu br., dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu 2 maja 2019 r. (w czwartek) oraz w dniu 21 czerwca 2019 r. (w piątek) na zasadach określonych poniżej.

Informacja dot. łączności telefonicznej w DS nr 3 w Katowicach

Sekcja Teletechniczna informuje, że 13 marca 2019 roku nastąpi przerwa w łączności telefonicznej w Domu Asystenta nr 3 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32. Jednocześnie zawiadamia, że po tym terminie nastąpi zmiana numerów telefonicznych w tej lokalizacji.

Od 13 marca 2019 roku numer telefonu na recepcję DS3 to:
+48 32 2009 111.

Szkolenie z zakresu planowania i rozliczania podróży służbowych

4 marca 2019 roku o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie dotyczące planowania i rozliczania krajowych podróży służbowych.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Uniwersytetu Śląskiego i ma charakter wewnętrzny. Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną (adres e-mail: malgorzata.slabon@us.edu.pl) do 1 marca.

Kabaretowy Dzień Kobiet w Spodku

Z okazji dnia kobiet 9 marca 2019 roku o godz. 18.00 w katowickim Spodku  rozpocznie się kabareton, podczas którego wystąpią: Piotr Bałtroczyk, Jacek Noch, Kabaret Młodych Panów, Paranienormalni, Kabaret Czesuaf, Ewa Błachnio oraz Muzikanty. Artyści podejmą temat świata kobiet widzianego oczami mężczyzn.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli nabyć gadżety promocyjne Uniwersytetu Śląskiego dostępne na specjalnym stanowisku.

Szczegółowe informacje dostępna są na stronie: www.kabaretowydzienkobiet.pl.

Cykl spotkań informacyjnych NSZZ „Solidarność”

Związki zawodowe odgrywają odpowiedzialną rolę w poszukiwaniu i utrzymywaniu równowagi pomiędzy potrzebami zawodowymi, płacowymi i socjalnymi pracowników a wymaganiami pracodawców. W obliczu nadchodzących zmian na Uniwersytecie Śląskim planowana jest seria spotkań informacyjnych z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego mgr. Krzysztofem Pszczółką. Spotkania będą dotyczyły sytuacji pracowników i jednostek na tle nadchodzących przekształceń, praw, interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników.

Harmonogram spotkań:

Możliwe problemy z dostępem do bazy ScienceDirect

Informujemy, że od 1 marca 2019 roku prawdopodobnie zostanie zamknięty dostęp do bazy ScienceDirect. Oznacza to, że nie będzie możliwe korzystanie z tekstów ponad 2 200 czasopism i ponad 2 500 książek elektronicznych, a baza nie będzie dostępna w żadnej instytucji naukowej w Polsce.

Pierwsze mistrzostwa pracowników UŚ w piłce siatkowej

Już 14 marca 2019 roku pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe w rozgrywkach siatkarskich. Tego dnia po raz pierwszy rozegrane zostaną mistrzostwa członków wspólnoty akademickiej w piłce siatkowej.

Pierwsze mistrzostwa pracowników UŚ w narciarstwie alpejskim

Rywalizacja sportowa i integracja wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego to cel przyświecający organizacji pierwszych mistrzostw pracowników uczelni w narciarstwie alpejskim. Zawody, do udziału w których zgłaszać mogą się pracownicy oraz doktoranci, rozegrane zostaną na 7 marca 2019 roku w Wiśle na stoku Skolnity.

Nad wydarzeniem honorowym patronat sprawuje JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną – e-mail: swfis@us.edu.pl do 28 lutego.

Kursy językowe w SPNJO

Kolejna edycja kursów językowych, organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) – pozawydziałową jednostkę Uniwersytetu Śląskiego, rozpocznie się 11 marca 2019 roku. Osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji językowych mogą skorzystać z oferty kursów:

Kursy nauki języka angielskiego w English Language Centre

English Language Centre, jednostka działająca przy Uniwersytecie Śląskim, otwiera od II semestru nowe grupy dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego. W ofercie dostępne są zajęcia na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2; General English oraz przygotowanie do egzaminów:

  • Cambridge First,
  • Cambridge First for Schools,
  • Cambridge Advanced in  English,
  • Proficiency in English,
  • IELTS,

a także:

Informacja dotycząca dokumentu PIT 11 za 2018 rok

Dział Płac Uniwersytetu Śląskiego, realizując ustawowy obowiązek dostarczenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2018 – PIT 11 informuje, iż dokument PIT 11 za 2018 rok będzie w uczelni dystrybuowany dla pracowników w następujący sposób:
 

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 21 stycznia 2019 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kasa będzie nieczynna.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.