facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Komunikat JM Rektora dot. warunków i trybu składania wniosku o utworzenie centrum badawczego

Warunki i tryb składania wniosku o utworzenie centrum badawczego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Konferencja „Śląska nauka bez granic…”

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska organizuje konferencję pt. „Śląska nauka bez granic 20 lat Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Śląskiej”, podczas której zostaną przedstawione możliwości finansowania badań naukowych, a także korzyści z udziału w Programie Horyzont 2020, inicjatywach krajowych oraz w kolejnym programie ramowym Komisji Europejskiej – Horizon Europe.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 2 października 2019 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie nieczynna.

List rektora do wspólnoty akademickiej ws. zmian organizacyjnych

Drodzy pracownicy, studenci i doktoranci, 
Wspólnoto Uniwersytetu Śląskiego!

Rozpoczynając 52. rok akademicki w Uniwersytecie Śląskim, otwieramy nowy rozdział w historii naszej Uczelni. 

Komunikat dot. zapotrzebowań magazynowych w systemie SAP

W związku ze zmianami struktury organizacyjnej uczelni Sekcja Gospodarki Magazynowej informuje, że zapotrzebowania magazynowe muszą być zrealizowane (pobrane z magazynu) do 30 września 2019 roku.

Niewykorzystane zapotrzebowania lub pojedyncze pozycje będą usunięte.

Od 1 października 2019 roku zapotrzebowania należy wystawiać na nowy MPK.

Komunikat ws. zmian w ewidencji księgowej składników majątku trwałego

W związku z zarządzeniem rektora nr 106 z 30 lipca 2019 roku, w sprawie określenia wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zachodzi konieczność dokonania zmian w ewidencji księgowej składników majątku trwałego. Nieprzekraczalny termin dostarczania odpowiednich dokumentów do Działu Księgowości Majątkowej mija 18 października 2019 roku.

→ Pismo dotyczące zmian w ewidencji księgowej składników majątku trwałego (pdf, 202 kB)

Termin dostarczania dokumentów finansowo–księgowych

1 października 2019 roku zmianie ulega struktura organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego. Powstaną nowe wydziały oraz nowe pozostałe jednostki organizacyjne. Konsekwencją wyżej wymienionych zmian będzie utworzenie nowych obiektów kontrolingowych, na których będą księgowane odpowiednie koszty i przychody. Zmianie ulegnie również algorytm rozliczania kosztów.

Rozpoczęcie ewidencji na nowych obiektach i według nowych zasad powoduje konieczność rozliczenia dotychczasowego okresu od stycznia do września 2019 roku.

Wolne miejsca w Ośrodku Wypoczynkowym w Szczyrku

Ośrodek Wypoczynkowy w Szczyrku informuje, że dysponuje wolnymi miejscami od 1 września do 20 grudnia 2019 roku. Budynek mieści się w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej w pobliżu wyciągów narciarskich. Posiada 19 miejsc noclegowych w pokojach 2- i 3-osobowych, sanitariaty wspólne, kuchnię oraz świetlicę z telewizorem.

Rezerwacja pokoi odbywa się telefonicznie: 33 817 85 61 lub 606 151 446. Wszelkie pytania można kierować również drogą elektroniczną – e-mail: ewa.howaniec-sypta@us.edu.pl.

Zmiany w organizacji ruchu w Katowicach w dniach 9, 10, 15 i 16 sierpnia

Z okazji święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy wybuchu powstań śląskich ulicami Katowic przejdzie uroczysta, państwowa defilada. W związku z tym w dniach 9, 10, 15 i 16 sierpnia 2019 roku nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

Na czas próbnej defilady – od godz. 20.00 w piątek 9 sierpnia do godz. 7.00 w sobotę 10 sierpnia – i przygotowań do właściwego przemarszu wojsk wyłączone z ruchu zostaną m.in.: rondo im. gen. Jerzego Ziętka, tunel pod rondem oraz fragmenty al. Roździeńskiego i al. Korfantego. Na zamkniętych odcinkach będzie obowiązywać również zakaz parkowania.

Przerwa w dostępnie do usług informatycznych

Od 9 sierpnia (od godz. 14.00) do 12 sierpnia br. (do godz. 9.00), z powodu wyłączenia prądu na terenie kampusu w Katowicach, nastąpi przerwa w dostępie do usług informatycznych utrzymywanych przez Dział Informatycznych Systemów Zarządzania (DISZ).

W tym okresie nie należy planować pracy w systemie SAP, w domenie Rektoratu, nie będzie funkcjonować także system kontroli wydruków – Printoscope.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna


Informujemy, że od 5 do 28 sierpnia 2019 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kasa będzie nieczynna.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej.

Telefonogram: praca w dniach 16 sierpnia i 27 grudnia 2019 roku

TELEFONOGRAM

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na pisemny wniosek Związków Zawodowych, w celu stworzenia możliwości skorzystania przez Pracowników z dłuższego wypoczynku w sierpniu br. oraz w grudniu br., dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu 16 sierpnia 2019 r. (w piątek) oraz w dniu 27 grudnia 2019 r. (w piątek) na zasadach określonych poniżej.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PKZP

W czwartek 27 czerwca 2019 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UŚ. Spotkanie w auli im. Kazimierza Lepszego rozpocznie się o godz. 13.00

Porządek obrad:

I termin – godz. 13.00, II termin – godz. 13.15

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna 19 i 21 czerwca

Informujemy, że 19 i 21 czerwca 2019 roku kasa zlokalizowana w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie nieczynna.

Nabór do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór do trzeciej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” skierowanego do osób rozpoczynających studia doktoranckie z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zadaniem doktoranta będzie przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Uczestnicy programu otrzymają wynagrodzenie w firmie, gdzie będą zatrudnieni, a także stypendium.

Diagnoza potrzeb studentów z niepełnosprawnościami – ankieta

Centrum Obsługi Studentów prowadzi badania mające na celu poznanie opinii wykładowców Uniwersytetu Śląskiego na temat warunków, w jakich studiują studenci z niepełnosprawnościami. W związkuk z tym opracowany został kwestionariusz ankiety adresowany do pracowników dydaktycznych UŚ.

Zmiany w funkcjonowaniu kasy w rektoracie UŚ

Informujemy, że od 3 do 7 czerwca 2019 roku kasa zlokalizowana w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie czynna w godzinach od 10.00 do 12.00.

Szkolenie z zakresu obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

6 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w auli nr 6 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (tzw. JSA), który został wdrożony w całej Polsce i zastąpił dotychczas używany przez uczelnię system OSA. Kurs adresowany jest przede wszystkim do promotorów sprawdzających prace studentów i interpretujących wyniki skanowania antyplagiatowego oraz do pracowników dziekanatów odpowiedzialnych za wsparcie procesu dyplomowania.

Porozumienie ws. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

We wtorek 28 maja 2019 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, od 1 stycznia 2019 roku.

Dokumenty:

Zmiany w funkcjonowaniu kasy w rektoracie UŚ

Informujemy, że od 28 maja do 31 maja 2019 roku kasa w rektoracie Uniwerstytetu Śląskiego będzie czynna w godz. od 10.00 do 12.00.

Awaria telefonii stacjonarnej w Sosnowcu

Sekcja Teletechniczna Uniwersytetu Śląskiego informuje, że z uwagi na awarię sieci teletechnicznej firmy Orange mogą wystąpić problemy z łącznością telefoniczną we wszystkich obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Sosnowcu.

Szkolenia nt. pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Centrum Obsługi Studentów organizuje szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poświęcone pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Harmonogram szkoleń

Kasa UŚ nieczynna 2 maja 2019 roku

Informujemy, że w czwartek 2 maja 2019 roku Kasa Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowana w rektoracie uczelni, będzie nieczynna.

Warsztaty samoobrony dla kobiet

11 maja 2019 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędą się warsztaty samoobrony dla kobiet. Organizatorami są Akademicki Związek Sportowy UŚ oraz Grupa Kontratak – Szkoła Ruchu i Walki Wręcz.

W programie przewidziano ćwiczenia związane z:

Bezpłatne badania w gabinecie optometrycznym UŚ

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą skorzystać z bezpłatnego badania wzroku oraz doboru soczewek kontaktowych w gabinecie optometrycznym w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Badania będą wykonywane przez słuchaczy Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Optometria, którzy w ramach zajęć mają zaplanowane przeprowadzenie prac badawczych na nieznanych przez siebie pacjentach, co weryfikować będzie nabyte przez nich umiejętności. Badania prowadzone będą pod opieką dyplomowanych optometrystów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.