facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Dioscuri to przedsięwzięcie, mające na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej centrów doskonałości naukowej. W grudniu 2018 roku drugą edycję konkursu ogłosiło Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG).

Wnioski oceniać będzie międzynarodowy zespół ekspertów, a wybrane zostaną maksymalnie cztery centra – w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

VIII edycja konkursu Diamentowy Grant

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił w ramach programu Diamentowy Grant ósmą edycję konkursu, którego celem jest m.in. wsparcie uzdolnionych studentów poprzez finansowanie projektów naukowych. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich i studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy pod opieką pracownika naukowego prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2019 roku.

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

Katowice dn. 22 listopada 2018 r.

 

TELEFONOGRAM

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2018, uprzejmie Państwa informuję o terminach  wypłat wynagrodzeń w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r.  :

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII.2018r.

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII.2018r.

Drugi konkurs QuantERA 2019 na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

Międzynarodowa sieć QuantERA, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, ogłosiła drugi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.

QuantERA to sieć łącząca 32 organizacje z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz stowarzyszonych z UE, finansująca badania w dziedzinie technologii kwantowych. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej i jest realizowana jako projekt typu ERA-NET Cofund, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Funkcjonowanie parkingu przy ul. Chełkowskiego, Bankowej, Uniwersyteckiej i Moniuszki w okresie szczytu ONZ

Katowice 22.11.2018 r.

Komunikat

dotyczy funkcjonowania parkingu przy ul. Chełkowskiego, Bankowej, Uniwersyteckiej i Moniuszki w okresie szczytu ONZ
 

Kasa UŚ nieczynna od 3 do 14 grudnia 2018 r.

W związku z organizowanym w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Spotkanie otwarte z asystentami i adiunktami nt. koncepcji rozwiązań statutowych

Katowice, 14 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,
zapraszam na otwarte spotkanie władz rektorskich z młodymi pracownikami nauki, zatrudnionymi na stanowisku adiunkta i asystenta, w sprawie przedstawienia i przedyskutowania koncepcji rozwiązań statutowych przygotowanych przez robocze zespoły ds. wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawy 2.0.

Przerwa w dostępie do usług sieciowych UŚ

W związku z koniecznością rekonfiguracji urządzeń sieciowych w głównym węźle sieciowym w piątek 23 listopada 2018 roku od godziny 16.00 nastąpi przerwa w dostępie do internetu we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Nie będą również dostępne usługi sieciowe uczelni. Przewiduje się, że maksymalny czas niedostępności sieci wyniesie 8 godzin. W czasie niedostępności sieci nie zostanie utracona przesyłana na skrzynki e-mailowe poczta elektroniczna.

Przerwa w dostępnie do usług informatycznych (10.11.2018)

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac modernizacyjnych infrastruktury informatycznej w sobotę 10 listopada 2018 roku od godz. 6.00 do 12.00 nastąpią ograniczenia w dostępnie do:

  • poczty elektronicznej,
  • systemów USOS, USOSweb, UL, APD,
  • serwisów WWW uczelni,
  • sieci Wi-Fi,
  • hostingu stron WWW.
     

Wiadomości e-mail przesyłane w okresie niedostępności usług nie zostaną utracone.

Kasa nieczynna

Informujemy, że 2 listopada 2018 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego kasa będzie nieczynna.,

Komunikat dotyczący organizacji pracy w okresie od 3 do 14 grudnia 2018 roku

Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego dotyczący organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 3 do 14 grudnia 2018 roku w związku odbywającym się w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ:

 

KOMUNIKAT

dotyczący organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 3 grudnia do 14 grudnia 2018 r.

Telefonogram dotyczący pracy w dniu 2.11.2018 r.

Na wniosek związków zawodowych rektor Uniwersytetu Śląskiego dopuszcza możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w piątek 2 listopada 2018 roku na zasadach określonych w poniższym telefonogramie.

 

Nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszone zostały konkursy Uniwersalia 2.1 i 2.2 oraz Dziedzictwo narodowe. Wnioski można składać do 9 listopada 2018 roku.

SciVal – szkolenie dla pracowników, doktorantów i studentów

Platforma SciVal to rozwiązanie zapewniajcie dostęp do informacji o skuteczności badań naukowych 8500 instytucji badawczych w 220 krajach. Umożliwia wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce.

Szkolenie z zakresu korzystania z narzędzia firmy Elsevier służącego do analiz bibliometrycznych odbędzie się 17 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Spotkanie adresowane jest do pracowników, doktorantów oraz studentów. 

START 2019 – ruszył nabór wniosków

Do 31 października 2018 roku młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. START 2019. Konkurs adresowany jest do badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy:

Przewodnik po nowych zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej

Na stronie Narodowego Kongresu Nauki opublikowany został dokument pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik” opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodnik opisuje założenia nowego systemu ewaluacji działalności naukowej wprowadzanego przez tzw. ustawę 2.0 i jej rozporządzenia wykonawcze.

Ubezpieczenie przy wyjeździe zagranicznym – komunikat

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie pn. „Usługi ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) i Assistance dla osób delegowanych/kierowanych z Uniwersytetu Śląskiego za granicę”. Postępowanie wygrał Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

Od 15 sierpnia 2018 roku wszystkie osoby wyjeżdżające na zagraniczne wyjazdy krótkoterminowe zostaną objęte ubezpieczeniem od kosztów leczenia (KL) i assistance. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. koszty leczenia do kwoty 40 000 euro, w tym:

Aktualizacja hostingu

W związku z koniecznością wykonania krytycznej i dużej aktualizacji (systemu Plesk) hostingu 19 lipca 2018 roku o godzinie 7.00 hosting zostanie tymczasowo wyłączony. Przywrócenie funkcjonowania usług jest planowane na 23 lipca.

W planowanym okresie nie wystąpią przerwy w funkcjonowaniu innych systemów, takich jak poczta, VPN itp. Dostępne będą również:

Kasa nieczynna

Od 6 sierpnia do 27 sierpnia 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna zgodnie z zarządzeniem nr 18 rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 18 lutego 2014 roku w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln).

System rezerwacji sal na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego uruchomiony został system rezerwacji sal (SRS) umożliwiający pracownikom, doktorantom i studentom UŚ korzystanie z dostępnych sal w budynkach wydziału zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Bankowej 9 oraz ul. Jagiellońskiej 28.

Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre

Od 25 czerwca do 6 lipca 2018 roku w English Language Centre (Katowice, Bankowa 14, p. 505) będzie trwać intensywny kurs letni języka angielskiego. Nauka zostanie zorganizowana w trzech grupach zaawansowania.

Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić drogą telefoniczną pod numerem: 32 3592211 lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: elc@us.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.elc.us.edu.pl.

1.06 oraz od 11 do 13.06 kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 1 czerwca oraz od 11 do 13 czerwca 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.
 

Promocyjne ceny biletów na spektakl z okazji Dnia Dziecka

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowciach przygotował promocyjną ofertę dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Na hasło „UŚ” można zakupić bilety w specjalnych cenach na spektakl przygotowany z okazji Dnia Dziecka pt. „W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem”, który grany będzie 1 czerwca o godz. 9.30 oraz 2 czerwca 2018 roku o godz. 15.00.

Próbny egzamin z języka angielskiego MOCK – Cambridge Advanced

W sobotę 26 maja 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie English Language Centre (Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 505) rozpocznie się próbny egzamin z języka angielskiego MOCK – Cambridge Advanced. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, indywidualnych konsultacji i omówienia wyników, a także uzyskania wszelkich informacji o pozostałych egzaminach Cambridge.

Komunikat w sprawie zwolnienia studentów z zajęć akademickich

Informujemy, że w związku z organizacją 14. Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego studenci uczestniczący w wydarzeniu 25 i 26 kwietnia mogą być zwolnieni z zajęć dydaktycznych na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki UŚ.

Komunikat nr 9 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia studentów z zajęć dydaktycznych:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.