facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikaty

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór wniosków

Ruszył program wymiany stypendialnej adresowany do doktorantów i kadry akademickiej. Dofinansowanie mogą uzyskać krótkie formy kształcenia, do których należą m.in.: prowadzenie zajęć dydaktycznych, kursy, staże, wizyty studyjne, badania, pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego. Preferowanym celem realizacji mobilności jest aktywny udział w konferencjach (np. sesja posterowa, flash talk).

Telefonogram: praca w dniach 2 maja oraz 21 czerwca 2019 r.

TELEFONOGRAM

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na pisemny wniosek Związków Zawodowych, w celu stworzenia możliwości skorzystania przez Pracowników z dłuższego wypoczynku na początku maja br. oraz w czerwcu br., dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu 2 maja 2019 r. (w czwartek) oraz w dniu 21 czerwca 2019 r. (w piątek) na zasadach określonych poniżej.

Informacja dot. łączności telefonicznej w DS nr 3 w Katowicach

Sekcja Teletechniczna informuje, że 13 marca 2019 roku nastąpi przerwa w łączności telefonicznej w Domu Asystenta nr 3 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32. Jednocześnie zawiadamia, że po tym terminie nastąpi zmiana numerów telefonicznych w tej lokalizacji.

Od 13 marca 2019 roku numer telefonu na recepcję DS3 to:
+48 32 2009 111.

Szkolenie z zakresu planowania i rozliczania podróży służbowych

4 marca 2019 roku o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie dotyczące planowania i rozliczania krajowych podróży służbowych.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Uniwersytetu Śląskiego i ma charakter wewnętrzny. Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną (adres e-mail: malgorzata.slabon@us.edu.pl) do 1 marca.

Kabaretowy Dzień Kobiet w Spodku

Z okazji dnia kobiet 9 marca 2019 roku o godz. 18.00 w katowickim Spodku  rozpocznie się kabareton, podczas którego wystąpią: Piotr Bałtroczyk, Jacek Noch, Kabaret Młodych Panów, Paranienormalni, Kabaret Czesuaf, Ewa Błachnio oraz Muzikanty. Artyści podejmą temat świata kobiet widzianego oczami mężczyzn.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli nabyć gadżety promocyjne Uniwersytetu Śląskiego dostępne na specjalnym stanowisku.

Szczegółowe informacje dostępna są na stronie: www.kabaretowydzienkobiet.pl.

Cykl spotkań informacyjnych NSZZ „Solidarność”

Związki zawodowe odgrywają odpowiedzialną rolę w poszukiwaniu i utrzymywaniu równowagi pomiędzy potrzebami zawodowymi, płacowymi i socjalnymi pracowników a wymaganiami pracodawców. W obliczu nadchodzących zmian na Uniwersytecie Śląskim planowana jest seria spotkań informacyjnych z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego mgr. Krzysztofem Pszczółką. Spotkania będą dotyczyły sytuacji pracowników i jednostek na tle nadchodzących przekształceń, praw, interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników.

Harmonogram spotkań:

Możliwe problemy z dostępem do bazy ScienceDirect

Informujemy, że od 1 marca 2019 roku prawdopodobnie zostanie zamknięty dostęp do bazy ScienceDirect. Oznacza to, że nie będzie możliwe korzystanie z tekstów ponad 2 200 czasopism i ponad 2 500 książek elektronicznych, a baza nie będzie dostępna w żadnej instytucji naukowej w Polsce.

Pierwsze mistrzostwa pracowników UŚ w piłce siatkowej

Już 14 marca 2019 roku pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe w rozgrywkach siatkarskich. Tego dnia po raz pierwszy rozegrane zostaną mistrzostwa członków wspólnoty akademickiej w piłce siatkowej.

Pierwsze mistrzostwa pracowników UŚ w narciarstwie alpejskim

Rywalizacja sportowa i integracja wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego to cel przyświecający organizacji pierwszych mistrzostw pracowników uczelni w narciarstwie alpejskim. Zawody, do udziału w których zgłaszać mogą się pracownicy oraz doktoranci, rozegrane zostaną na 7 marca 2019 roku w Wiśle na stoku Skolnity.

Nad wydarzeniem honorowym patronat sprawuje JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną – e-mail: swfis@us.edu.pl do 28 lutego.

Kursy językowe w SPNJO

Kolejna edycja kursów językowych, organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) – pozawydziałową jednostkę Uniwersytetu Śląskiego, rozpocznie się 11 marca 2019 roku. Osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji językowych mogą skorzystać z oferty kursów:

Kursy nauki języka angielskiego w English Language Centre

English Language Centre, jednostka działająca przy Uniwersytecie Śląskim, otwiera od II semestru nowe grupy dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego. W ofercie dostępne są zajęcia na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2; General English oraz przygotowanie do egzaminów:

 • Cambridge First,
 • Cambridge First for Schools,
 • Cambridge Advanced in  English,
 • Proficiency in English,
 • IELTS,

a także:

Informacja dotycząca dokumentu PIT 11 za 2018 rok

Dział Płac Uniwersytetu Śląskiego, realizując ustawowy obowiązek dostarczenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2018 – PIT 11 informuje, iż dokument PIT 11 za 2018 rok będzie w uczelni dystrybuowany dla pracowników w następujący sposób:
 

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Informujemy, że 21 stycznia 2019 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kasa będzie nieczynna.

Komunikat dotyczący terminów dostarczania dokumentów księgowych za rok 2018

Katowice, 07.01.2019 r.

Szanowni Państwo
Dziekani,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego,

w związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2018 roku oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego, uprzejmie prosimy o dostarczenie do odpowiednich działów wszelkich dokumentów księgowych dotyczących roku 2018 w terminie do dnia 20 stycznia 2019 roku, tak aby mogły być one przekazane do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Kasa UŚ nieczynna 24, 28 oraz 31 grudnia 2018 roku

Informujemy, że 24, 28 oraz 31 grudnia 2018 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego kasa będzie nieczynna.

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Dioscuri to przedsięwzięcie, mające na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej centrów doskonałości naukowej. W grudniu 2018 roku drugą edycję konkursu ogłosiło Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG).

Wnioski oceniać będzie międzynarodowy zespół ekspertów, a wybrane zostaną maksymalnie cztery centra – w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

VIII edycja konkursu Diamentowy Grant

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił w ramach programu Diamentowy Grant ósmą edycję konkursu, którego celem jest m.in. wsparcie uzdolnionych studentów poprzez finansowanie projektów naukowych. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich i studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy pod opieką pracownika naukowego prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2019 roku.

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

Katowice dn. 22 listopada 2018 r.

 

TELEFONOGRAM

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2018, uprzejmie Państwa informuję o terminach  wypłat wynagrodzeń w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r.  :

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII.2018r.

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII.2018r.

Drugi konkurs QuantERA 2019 na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

Międzynarodowa sieć QuantERA, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, ogłosiła drugi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.

QuantERA to sieć łącząca 32 organizacje z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz stowarzyszonych z UE, finansująca badania w dziedzinie technologii kwantowych. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej i jest realizowana jako projekt typu ERA-NET Cofund, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Funkcjonowanie parkingu przy ul. Chełkowskiego, Bankowej, Uniwersyteckiej i Moniuszki w okresie szczytu ONZ

Katowice 22.11.2018 r.

Komunikat

dotyczy funkcjonowania parkingu przy ul. Chełkowskiego, Bankowej, Uniwersyteckiej i Moniuszki w okresie szczytu ONZ
 

Kasa UŚ nieczynna od 3 do 14 grudnia 2018 r.

W związku z organizowanym w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Spotkanie otwarte z asystentami i adiunktami nt. koncepcji rozwiązań statutowych

Katowice, 14 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,
zapraszam na otwarte spotkanie władz rektorskich z młodymi pracownikami nauki, zatrudnionymi na stanowisku adiunkta i asystenta, w sprawie przedstawienia i przedyskutowania koncepcji rozwiązań statutowych przygotowanych przez robocze zespoły ds. wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawy 2.0.

Przerwa w dostępie do usług sieciowych UŚ

W związku z koniecznością rekonfiguracji urządzeń sieciowych w głównym węźle sieciowym w piątek 23 listopada 2018 roku od godziny 16.00 nastąpi przerwa w dostępie do internetu we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Nie będą również dostępne usługi sieciowe uczelni. Przewiduje się, że maksymalny czas niedostępności sieci wyniesie 8 godzin. W czasie niedostępności sieci nie zostanie utracona przesyłana na skrzynki e-mailowe poczta elektroniczna.

Przerwa w dostępnie do usług informatycznych (10.11.2018)

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac modernizacyjnych infrastruktury informatycznej w sobotę 10 listopada 2018 roku od godz. 6.00 do 12.00 nastąpią ograniczenia w dostępnie do:

 • poczty elektronicznej,
 • systemów USOS, USOSweb, UL, APD,
 • serwisów WWW uczelni,
 • sieci Wi-Fi,
 • hostingu stron WWW.
   

Wiadomości e-mail przesyłane w okresie niedostępności usług nie zostaną utracone.

Kasa nieczynna

Informujemy, że 2 listopada 2018 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego kasa będzie nieczynna.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.