Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikat dotyczący terminów dostarczania dokumentów księgowych za rok 2018

Katowice, 07.01.2019 r.

Szanowni Państwo
Dziekani,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego,

w związku z koniecznością księgowego zamknięcia 2018 roku oraz terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego, uprzejmie prosimy o dostarczenie do odpowiednich działów wszelkich dokumentów księgowych dotyczących roku 2018 w terminie do dnia 20 stycznia 2019 roku, tak aby mogły być one przekazane do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Wyjątek stanowią dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku VAT, które należy dostarczyć w terminie umożliwiającym sporządzenie deklaracji VAT za miesiąc grudzień 2018 roku w ustawowym terminie do 25 stycznia 2019 roku.

Z wyrazami szacunku
zastępca kwestora
Iwona Klimczak

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.