Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikat dotyczący organizacji pracy w okresie od 3 do 14 grudnia 2018 roku

Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego dotyczący organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 3 do 14 grudnia 2018 roku w związku odbywającym się w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ:

 

KOMUNIKAT

dotyczący organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 3 grudnia do 14 grudnia 2018 r.

W związku z mającym się odbyć w dniach od 3 do 14 grudnia br. w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ, z uwagi na bliskość wydarzeń związanych z COP24 (Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala Widowiskowa „Spodek”) mogą nastąpić utrudnienia w dojazdach do pracy, zwłaszcza do budynków zlokalizowanych w kampusie katowickim.

W związku z powyższym w wyżej wymienionym okresie wprowadzam:

  • ruchomy czas pracy i ustalam, że w okresie od 3 grudnia do 14 grudnia 2018 r. rozpoczęcie pracy następuje pomiędzy godz. 7.30 a godz. 9.30,

  • możliwość wypracowania dodatkowych godzin w czasie poprzedzającym w/w okres (np. poprzez wcześniejsze rozpoczynanie lub późniejsze kończenie pracy) i wykorzystanie nadpracowanych godzin w okresie od 3 do 14 grudnia br.

W wyjątkowych przypadkach dopuszczam możliwość realizacji niektórych obowiązków służbowych w systemie zadaniowego czasu pracy, pod warunkiem, że wykonanie zadań poza siedzibą pracodawcy będzie możliwe bez przenoszenia dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe lub informacje istotne dla uczelni.

Bezpośredni przełożeni pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w uzgodnieniu z dziekanami wydziałów, dyrektorami i kierownikami jednostek niebędących wydziałami oraz kanclerzem zastosują powyższe możliwości elastyczniejszej niż do tej pory organizacji pracy, tak aby niezależnie od spodziewanych utrudnień zrealizować wszystkie przypadające na ten okres zadania. Ponadto, uprzejmie proszę o uwzględnianie wniosków pracowników o udzielenie im w tym czasie urlopów wypoczynkowych, jeżeli wystąpią z takim wnioskiem.

Rozliczenie czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi spoczywa na ich bezpośrednich przełożonych.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk


Komunikat dotyczący organizacji pracy w okresie od 3 do 14 grudnia 2018 roku | skan dokumentu w formacie pdf (473 kB)


 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.