Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacja dotycząca dokumentu PIT 11 za 2018 rok

Dział Płac Uniwersytetu Śląskiego, realizując ustawowy obowiązek dostarczenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2018 – PIT 11 informuje, iż dokument PIT 11 za 2018 rok będzie w uczelni dystrybuowany dla pracowników w następujący sposób:
 

  • dla pracowników posiadających służbowy adres mailowy w domenie us.edu.pl, dokument PIT 11 za 2018 rok zostanie przesłany 4.02.2019 roku (poniedziałek) drogą elektroniczną,
     
  • dla pracowników, którzy nie posiadają adresu mailowego w domenie us.edu.pl, dokument PIT 11 za 2018 rok będzie można od dnia 4.02.2019 r. do 8.02.2019 r. odebrać osobiście w Dziale Płac.
    W przypadku, kiedy pracownik uczelni nie odbierze dokumentu PIT 11 za 2018 rok do dnia 8.02.2018 roku, dokument zostanie wysłany listem poleconym na adres domowy.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z dokumentem PIT 11 za 2018 rok, należy się skontaktować z pracownikami Działu Płac, którzy bezpośrednio Państwa obsługują.

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.