Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III edycja konkursu o Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej

Do 15 marca 2017 roku można aplikować w konkursie o Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej w dwóch kategoriach:

  • za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu, która przyznawana jest za sukces gospodarczy małych i średnich przedsiębiorców połączony z afirmacją wartości moralnych, realizowany w duchu solidarnego humanizmu,
  • za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, np. ukazujące godność osoby ludzkiej, jej innowacyjność, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Do nagrody mogą zostać zgłoszone monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nagród i regulaminu ich przyznawania znajdują się na stronie: www.kul.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.