facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Strategia HR UŚ

W celu uzyskania logo HR Excellence in Research Uniwersytet Śląski dokonał wewnętrznej analizy dokumentów i procedur. Miała ona za zadanie ocenę w jakim stopniu działania uczelni są spójne z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Przeprowadzona przez Zespół Zadaniowy analiza wskazała listę obszarów, które należy objąć szczególnym nadzorem i wdrożyć zalecenia Karty i Kodeksu. 19 maja 2017 roku Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała przedstawioną Strategię i Plan działania.

Zachęcamy środowisko akademickie do zapoznania się z opracowanymi dokumentami:

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.