facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Europejska Karta Naukowca

Uniwersytet Śląski w Katowicach podjął starania o uzyskanie zgody na korzystanie z logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research” i przyjęcie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta opiera się na założeniu, że nadrzędnym zobowiązaniem zarówno naukowców, jak też ich pracodawców i/lub grantodawców jest przestrzeganie odpowiednich przepisów krajowych lub regionalnych.

Przyznawanie logo jest jednym z działań KE w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE

Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

KE wspiera instytucje wdrażające zasady Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji a także promuje te instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom  najlepsze warunki pracy i rozwoju.

EKN - Ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców

EKN - Ogólne zasady i wymagania obowiązujące praco- i grantodawców

Ogólne zasady i wymagania Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 • Wolność badań naukowych
 • Zasady etyczne
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Profesjonalne podejście
 • Zobowiązania wynikające z umowy lub przepisów
 • Odpowiedzialność
 • Zasady dobrej praktyki w badaniach naukowych
 • Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników
 • Zaangażowanie społeczne
 • Relacje z opiekunem naukowym
 • Nadzór i obowiązki w zakresie zarządzania
 • Kontynuacja rozwoju zawodowego

 

 • Uznanie zawodu
 • Zasada niedyskryminacji
 • Środowisko badań naukowych
 • Warunki pracy
 • Stabilizacja oraz stałe zatrudnienie
 • Finansowanie i wynagrodzenie
 • Równowaga płci
 • Rozwój kariery zawodowej
 • Wartość mobilności
 • Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego
 • Dostęp do doradztwa zawodowego
 • Prawa własności intelektualnej
 • Współautorstwo
 • Opieka naukowa
 • Nauczanie
 • Systemy oceny pracowników
 • Skargi/apelacje
 • Wpływ na organy decyzyjne
 • Rekrutacja
 • Rekrutacja
 • Dobór kadr
 • Przejrzystość
 • Ocena zasług
 • Odstępstwa od porządku chronologicznego życiorysów
 • Uznawanie doświadczenia w zakresie mobilności
 • Uznawanie kwalifikacji
 • Staż pracy
 • Stanowiska dla pracowników ze stopniem doktora

 

 

Przydatne linki:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.