Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Druki

 1. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (NA i NNA) 
  | druk do pobrania w języku polskim (pdf, 285 kB)
  candidate data availabe to the employer ENG – druki do pobrania w języku angielskim:
  pdf file (283.91 kB)
  doc file (44 KB)
 2. klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (NA i NNA) 
  | druk do pobrania w języku polskim (pdf, 337 kB)
  GDPR information clause for job aplicants ENG – druki do pobrania w języku angielskim:
  pdf file (374.12 kB)
  doc file (2.69 KB)
 3. kwestionariusz osobowy pracownika (NA i NNA) 
  | druk do pobrania (pdf, 425 kB)
 4. klauzula informacyjna RODO dla pracowników (NA i NNA) 
  | druk klauzuli do pobrania (pdf, 396 kB)
 5. oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy – pełnozatrudnieni (NA) 
  | druk oświadczenia do pobrania (pdf, 264 kB) 
 6. oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – niepełnozatrudnieni (NA) 
  druk oświadczenia do pobrania (pdf, 398 kB)
 7. oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – wszyscy (NNA)
  | druk oświadczenia do pobrania (pdf, 425 kB)
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (NA i NNA)
 9. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (NA) 
  | druk do pobrania (pdf, 254 kB)
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dot. prac intelekt. i zasad ich komercjalizacji (NA i NNA) 
 11. oświadczenie dotyczące zasad etyki (NA)
 12. oświadczenie dotyczące zasad etyki (NNA)
 13. oświadczenie dot. postępowania Komisji Antymobbingowej (NA i NNA)
 14. oświadczenie dot. zapoznania się z polityką antymobbingową (NA i NNA) 
 15. oświadczenie emerytalno-rentowe (NA i NNA)
 16. oświadczenie dotyczące dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowej (NA)
 17. oświadczenie dotyczące dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowej oraz uprawnień urlopowych (NNA)
 18. oświadczenie dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia (NA)
  | oświadczenie (pdf, 244 kB)
 19. oświadczenie o zamiarze korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14. roku życia (NA i NNA)
 20. zmiana danych osobowych (NA i NNA) 
  | druk do pobrania (pdf, 185 kB)
 21. wzór karty urlopowej (NNA)
 22. wzór karty urlopowej – urlop zaległy/wypowiedzenie (NNA)
 23. wzór planu urlopów (NA) 
 24. wniosek o wydanie legitymacji (NA)
  | druk pdf do pobrania (pdf, 263 kB)
 25. wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (NA)
  | druk pdf do pobrania (263 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.