facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Druki

 1. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (NA i NNA)
 2. kwestionariusz osobowy pracownika (NA i NNA)
 3. oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy (NA)
 4. oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy (NA)
 5. oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy (NNA)
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (NA)
 7. oświadczenie emerytalno-rentowe (NA i NNA)
 8. oświadczenie dotyczące dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowej (NA)
 9. oświadczenie dotyczące dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowej oraz uprawnień urlopowych (NNA)
 10. oświadczenie dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia (NA)
 11. zmiana danych osobowych (NA i NNA)
 12. oświadczenie o zamiarze korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14. roku życia (NA i NNA)
 13. wzór karty urlopowej (NNA)
 14. wzór planu urlopów
 15. wniosek o wydanie legitymacji (NA)
 16. wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (NA)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.