Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Drugi konkurs QuantERA 2019 na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

Międzynarodowa sieć QuantERA, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, ogłosiła drugi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.

QuantERA to sieć łącząca 32 organizacje z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz stowarzyszonych z UE, finansująca badania w dziedzinie technologii kwantowych. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej i jest realizowana jako projekt typu ERA-NET Cofund, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Tematyka obejmuje obszar badań nad technologiami kwantowymi. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie.

Nabór wniosków upływa 18 lutego 2019 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://quantera.eu.

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.