Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Dioscuri to przedsięwzięcie, mające na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej centrów doskonałości naukowej. W grudniu 2018 roku drugą edycję konkursu ogłosiło Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG).

Wnioski oceniać będzie międzynarodowy zespół ekspertów, a wybrane zostaną maksymalnie cztery centra – w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Przedsięwzięcie umożliwia współpracę z wybitnymi zagranicznymi naukowcami, którzy mogą zorganizować w Polsce swoje zespoły badawcze. Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania na działalność centrum doskonałości naukowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.