Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Druga edycja MINIATURY

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu MINIATURA. Polscy badacze będą mogli otrzymać dofinansowanie między innymi na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje, staże naukowe czy wyjazdy badawcze.

MINIATURA 2, czyli tzw. „małe granty”, realizowana jest w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty Centrum, np. wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, proces ich oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia, szybsze jest też rozpoczęcie realizacji działania.

Konkurs skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Wysokość przyznanych środków może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych, a łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu to 20 mln zł.

Ogłoszenie dotyczące konkursu: www.ncn.gov.pl

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.