facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Diagnoza potrzeb studentów z niepełnosprawnościami – ankieta

Centrum Obsługi Studentów prowadzi badania mające na celu poznanie opinii wykładowców Uniwersytetu Śląskiego na temat warunków, w jakich studiują studenci z niepełnosprawnościami. W związkuk z tym opracowany został kwestionariusz ankiety adresowany do pracowników dydaktycznych UŚ.

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych oraz celów naukowych. Kwestionariusz ankiety został opublikowany na stronie: https://ankieter.us.edu.pl i będzie dostępny do 6 czerwca do godz. 12.00.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.